Treść głównego artykułu

Abstrakt

Statystyki jednoznacznie wskazują, że państwa Azji Wschodniej znacznie lepiej radzą sobie w walce z pandemią COVID-19. Należy zadać sobie jednak pytanie, jakie są tego przyczyny. W artykule przeanalizowano działania podejmowane w celu zwalczania COVID-19 w Polsce oraz Malezji - statystyki, czas wprowadzania restrykcji, rodzaje i zakres obostrzeń, a także sposoby ich egzekwowania. Wybór krajów podyktowany jest zbliżoną liczbą mieszkańców oraz liczbą wykonanych testów. Malezja jest uznawana za jedno z państw najlepiej radzących sobie z pandemią. Polska natomiast znajduje się w światowej czołówce krajów o największej liczbie potwierdzonych przypadków zakażeń. Analiza opisowa i porównawcza umożliwiła wyciągnięcie wniosków dotyczących czynników, które determinują sukces w walce z COVID-19. Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególne znaczenie mają: wcześniejsze doświadczenia poszczególnych państw, opracowane plany działania na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych oraz czynniki kulturowo-społeczne.

Słowa kluczowe

COVID-19 sytuacja epidemiczna zwalczanie chorób zakaźnych zarządzanie w ochronie zdrowia kultura azjatycka COVID-19 epidemic situation counteracting contagious diseases health service management Asian culture

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Falba, A. (2022) „Analiza skuteczności polityki ograniczania pandemii COVID-19 w Polsce i Malezji do połowy 2021 r”., Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 83–100. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.5.

Metrics

Referencje

 1. Chmielecki, M. (2020). Hofstede - wymiary kultury, https://www.projektprzywodztwo.com/komunikacja-miedzykulturowa/hofstede-wymiary-kultury (dostęp: 1.10.2021).
 2. CIA (Central Intelligence Agency) (2021a). Explore All Countries - Poland, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/poland/ (dostęp: 1.10.2021).
 3. CIA (Central Intelligence Agency) (2021b). Explore All Countries - Malaysia, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/malaysia/ (dostęp: 1.10.2021).
 4. CNA (Channel NewsAsia) (2021). COVID-19: Face masks compulsory only in crowded public areas, says Malaysian minister, https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-face-masks-compulsory-crowded-public-areas-transport-607826 (dostęp: 1.10.2021).
 5. Covidnow (2021). Covidnow in Malaysia, https://covidnow.moh.gov.my/ (dostęp: 1.10.2021).
 6. FIT (Flanders Investment and Trade) (2021). Coronavirus - The situation in Malaysia, https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-%E2%80%93-situation-malaysia (dostęp: 1.10.2021).
 7. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) (2020). Definicja przypadku covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020), https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020- (dostęp: 1.10.2021).
 8. Hofstede Insights (2021). Compare Countries, https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ (dostęp: 1.10.2021).
 9. Hozer-Koćmiel, M., (2018). Ocena rozwoju społeczno-ekonomicznego województw za pomocą HDI, Wiadomości Statystyczne, 3 (682): 40-49.
 10. Krupa-Dąbrowska, R. (2021). Przedsiębiorcy wygrywają w sądzie z sanepidem. Lockdownowe kary administracyjne były nielegalne, https://www.prawo.pl/biznes/przedsiebiorcy-wygrywaja-w-sadzie-z-sanepidem-lockdownowe-kary,511233.html (dostęp: 19.10.2021).
 11. Landoni, G., Maimeri, N., Fedrizzi, M., Fresilli, S., Kuzovlev, A., Likhvantsev, V., Nardelli, P., Zangrillo, A. (2021). Why are Asian countries outperforming the Western world in controlling COVID-19 pandemic?, Pathogens and Global Health, 115 (1): 70-72. DOI: 10.1080/20477724.2020.1850982.
 12. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (2020). Od 8 sierpnia nowe obostrzenia w 19 powiatach z największym przyrostem zachorowań COVID-19, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/od-8-sierpnia-nowe-obostrzenia-w-19-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zachorowan-covid-19 (dostęp: 1.10.2021).
 13. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2021). Malezja. Ostrzeżenia dot. COVID-19?, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malezjahttps://bit.ly/3w3LOKR (dostęp: 1.10.2021).
 14. Ministerstwo Zdrowia (2021). Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2), https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 (dostęp: 1.10.2021).
 15. Navarro, V. (2021). Why Asian Countries are Controlling the Pandemic Better Than the United States and Western Europe, International Journal of Health Services, 51 (2): 261-264. DOI: 10.1177/0020731421999930.
 16. Numbeo (2021). Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year, https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp (dostęp: 1.10.2021).
 17. Ong Eunis (2021). A COVID-19 Swab Test Guide (And Where to Get Tested in Malaysia), https://www.klook.com/en-MY/blog/malaysia-covid-swab-test-kl (dostęp: 1.10.2021).
 18. Our World in Data (2021a). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations: Malaysia, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=MYS (dostęp: 1.10.2021).
 19. Our World in Data (2021b). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations: Poland, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=POL (dostęp: 1.10.2021).
 20. PCHiG (Polsko-Chińska Izba Gospodarcza) (2020). Chiński Nowy Rok 2020, https://pchig.pl/blog/chinski-nowy-rok-2020/ (dostęp: 1.10.2021).
 21. Penn, M. (2020). How Some Asian Countries Beat Back COVID-19, https://globalhealth.duke.edu/news/how-some-asian-countries-beat-back-covid-19 (dostęp: 1.10.2021).
 22. PopulationPyramid.net (2019). Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, https://www.populationpyramid.net (dostęp: 1.10.2021).
 23. Rampal, L. (2021). Malaysia's third COVID-19 wave - a paradigm shift required, The Medical Journal of Malaysia, 76 (1): 1-4.
 24. Shah, A., et al. (2020). COVID-19 outbreak in Malaysia: Actions taken by the Malaysian government, International Journal of Infectious Diseases, 97: 108-116. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.05.093.
 25. UNDP (United Nations Development Programme) (2020). Human Development Report 2020. New York, NY.
 26. WHO (World Health Organization) (2020). Malaysia. Strong Preparedness and Leadership for a Successful COVID-19 Response, https://www.who.int/publications/m/item/malaysia-strong-preparedness-and-leadership-for-a-successful-COVID-19-response (dostęp: 1.10.2021).
 27. WHO (World Health Organization) (2021). Joint External Evaluation (JEE), https://extranet.who.int/sph/jee (dostęp: 1.10.2021).
 28. Włodarczyk, W. C. (2020). Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 18 (2): 126-148. DOI: 10.4467/20842627OZ.20.013.12766.
 29. Worldometer (2021). Reported Cases and Deaths by Country or Territory, https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (dostęp: 1.10.2021).
 30. Zainuddin, A. (2021). Malaysia's 'Total Lockdown' Failure Plunges Hospitals Into Crisis, https://thediplomat.com/2021/07/malaysias-total-lockdown-failure-plunges-hospitals-into-crisis (dostęp: 1.10.2021).