Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opposing the spatial degeneration of cities requires a wide range of efforts which combine, among others, activities related to blue and green infrastructure (BGI). This paper examines the scope and manner of using BGI to revitalise space in municipal revitalisation programmes (MRP). In the first part of the study, the theoretical framework for the studied issues has been outlined based on subject literature. The manner of understanding BGI and revitalisation in the current legal system has been defined. The analysis covered 60 MRPs from 2016 to 2021 in accordance with the methodology set out in the second part of the study, based on how often BGI appeared in key MRP sections such as in-depth diagnosis of revitalisation area, the objectives and directions of the process, and the revitalisation projects. The last part of the paper describes the results of analysis and their evaluation. One of the main conclusions of the work we conducted is that BGI elements appear quite frequently in revitalisation programmes; however, their full potential remains untapped. The projects carried out in the studied area have rarely had the form of complex urban projects. The main method of using BGI  in MRPs is currently the technical dimension that focuses on improving the quality of existing resources. To a lesser extent, revitalisation projects that use the BGI concept are reflected in the social and occasionally in the natural dimension.

Słowa kluczowe

odnowa miast kształtowanie przestrzeni miejskie tereny zdegradowane tereny zieleni rozwiązania oparte na przyrodzie urbanistyczne przedsięwzięcia rewitalizacyjne urban renewal space shaping urban degraded areas green areas nature-based solutions urban revitalization projects

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cichocki, M. i Chruściel, K. (2024) „The potential of blue-green infrastructure in spatial revitalization – application in Municipal Revitalization Programs”, Studia z Polityki Publicznej, 10(3(39), s. 77–95. doi: 10.33119/KSzPP/2023.3.5.

Metrics

Referencje

 1. EEA. (2011). Green Infrastructure and Territorial Cohesion. Technical report. No. 18/2011. https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion (dostęp: 02.09.2022)
 2. Jadach-Sepioło A. (red.) (2018). Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych. Warszawa: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/gminny-program-rewitalizacji-praktyczny-poradnik-dla-mieszkancow-i-wladz-lokalnych (dostęp: 02.09.2022)
 3. Basińska P., Spadło K. (2020). Błękitna infrastruktura w procesach rewitalizacji. Warszawa-Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. https://ecomy.irmir.pl/wp-content/uploads/2021/05/Blekitna-infastruktura-w-procesach-rewitalizacji.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 4. Basińska P., Spadło K. (2020). Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji. Warszawa-Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. https://ecomy.irmir.pl/wp-content/uploads/2021/05/Ksztaltowanie-zieleni-w-procesach-rewitalizacji.pdf (02.09.2022)
 5. Jarczewski, W., Kułaczkowska A. (red.) (2019). Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja. Warszawa-Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2019/05/Rewitalizacja_raport_o_stanie_polskich_miast_Jarczewski_Kulaczkowska_Obserwatorium-irmir.pdf (02.09.2022)
 6. Kazimierczak J. (2017). "Zielona rewolucja": demolowanie i rewitalizacja w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast. Studia Miejskie. 28: 21-41. https://doi.org/10.25167/sm2017.028.02 (dostęp: 02.09.2022)
 7. McMahon E.T. (2000). Looking Around. Green Infrastructure. Planning Commissioners Journal, Nr 37 (Winter 2000). https://plannersweb.com/wp-content/uploads/2000/01/372.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 8. Ministry of Housing, Communities & Local Government. (2012). National Planning Policy Framework. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005759/NPPF_July_2021.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 9. Nyka L. i in. (2018). Komputacyjne narzędzia w projektowaniu systemów zieleni miejskiej jako elementu rewitalizacji. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 407-418. https://www.researchgate.net/publication/334304932_KOMPUTACYJNE_NARZEDZIA_W_PROJEKTOWANIU_SYSTEMOW_ZIELENI_MIEJSKIEJ_JAKO_ELEMENTU_REWITALIZACJI (dostęp: 02.09.2022)
 10. Ossowicz T. (2019). Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. https://www.dbc.wroc.pl/publication/141771 (dostęp: 02.09.2022)
 11. Przewoźniak M., Czochański J.T. (2020). Przyrodnicze Podstawy Gospodarki Przestrzennej. Ujęcie Proekologiczne. Gdańsk-Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 12. Puzdrakiewicz K. (2017). Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju. Studia Miejskie. 27: 155-174. https://doi.org/10.25167/sm2017.027.12 (dostęp: 02.09.2022)
 13. Rall L., Niemela J. i in. (2015). A typology of urban green spaces, eco-system services provisioning services and demands. Report D3. 1. https://assets.centralparknyc.org/pdfs/institute/p2p-upelp/1.004_Greensurge_A+Typology+of+Urban+Green+Spaces.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 14. Spadło K., Grotowska E. (2022). Methods of sustainable space management in revitalisation processes – comparative analysis of urban operating tools used in the Polish cities. Ekonomia i środowisko. 2 (81). https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.473 (dostęp: 02.09.2022)
 15. Szlachetko J.H., Borówka K. (red.). (2017). Ustawa o rewitalizacji: komentarz. Tom 1. Gdańsk: Instytut Metropolitalny. https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/12/Ustawa-o-rewitalizacji.-Komentarz_publikacja_Instytut_Metropolitalny_biblioteka.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 16. Szulczewska B. (2018). Zielona infrastruktura - czy koniec historii?. Warszawa: Studia KPZK. PAN https://journals.pan.pl/publication/126431/edition/110334/studia-kpzk-2018-tom-189-zielona-infrastruktura-czy-koniec-historii-zielona-infrastruktura-czy-koniec-historii-szulczewska-barbara?language=pl (dostęp: 02.09.2022)
 17. Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2017). Rola zieleni w procesach rewitalizacji miast. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26236/file/suwFiles/WilkoszMamcarczykM_RolaZieleni.pdf (dostęp: 02.09.2022)
 18. Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2017). Rola parków miejskich w procesach rewitalizacji na wybranych przykładach małych miast małopolski. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie. 45: 367-374. https://journals.pan.pl/Content/116751/PDF/Teka-2017_25_ROLA-PARKÓW-MIEJSKICH.pdf?handler=pdf (dostęp: 02.09.2022)
 19. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2021 poz. 485