Treść głównego artykułu

Abstrakt

The purpose of this article is an interdisciplinary and cross-domain analysis of the idea of restoration of watercourses in urban landscapes. We refer to publications from the field of urban studies, ecohydrology and ecological humanities. In the first part of the article, we define the problem range and analyse the narrations of the artistic projects of the recent period dealing with blue infrastructure in cities. Next, we review case studies illustrating good practice in urban spaces involving the so-called urban-river concept. These examples will allow us to identify benefits to be found for cities, especially in the field of the fight on climate change. The article aims to outline possible solutions for the urban landscape, including opportunities to enrich the urban culture and identity.

Słowa kluczowe

hydropolitics urban rivers Anthropocene urbanization urban culture restoration environmental history

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rzońca, A. i Zamorowska, K. (2024) „River restoration in the urban landscape as a turning point in culture and hydropolitics: Narrations and case studies for the challenges of the 21 st century”, Studia z Polityki Publicznej, 10(3(39), s. 61–76. doi: 10.33119/KSzPP/2023.3.4.

Metrics

Referencje

 1. Backle, C,. Lost Rivers (Catbird Productions). (2012). https://vimeo.com/ondemand/lostrivers. (data dostępu: 02.09.2022).
 2. Bańkowska, A., Sawa K., Popek Z., Wasilewicz M., Żelazo J. (2010). Studia wybranych przykładów renaturyzacji rzek, https://bibliotekanauki.pl/articles/61164. (dostęp: 02.09.2022).
 3. Bauman Z. (2009). Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa: PWN.
 5. Brethaut, Ch., Ezbakche, F., McCracken, M., Wolf, A., Dalton, J. (2022). Exploring discursive hydropolitics: a conceptual framework and research agenda, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07900627.2021.1944845. (data dostępu: 02.09.2022).
 6. Chełmiński, J. (2022a). Dawne rzeki płyną pod Warszawą. Naukowcy szykują się do odkopania jednej z nich, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28021780,podziemne-rzeki-warszawy-jest-pomysl-zeby-odkopac-jedna-na.html. (data dostępu:02.09.2022).
 7. Chełmiński, J. (2022b). Rzeka Drna na Żoliborzu ma być odkopana. Którędy płynęła, zanim ją przykryto?,https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28861309,rzeka-drna-na-zoliborzu-ma-byc-odkopana-ale-pojawil-sie-problem.html. (data dostępu:02.09.2022).
 8. Council for Watershed Health. (2022). The Los Angeles River Fish Passage Projects, https://www.watershedhealth.org/larw-fish-passage. (data dostępu:02.09.2022).
 9. Environment & Society. The City Makes the River?, https://www.environmentandsociety.org/exhibitions/ecopolis-munchen/munich-and-isar#chapter3. (data dostępu:02.09.2022).
 10. Khirfan, L., Peck, M., Mohtat, N. (2020). Digging for the truth: A combined method to analyze the literature on stream daylighting, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720302122?via%3Dihub#bib0280. (data dostępu:02.09.2022).
 11. Kolbert, E. (2022). Pod białym niebem. Natura przyszłości, przeł. J. Jedliński, Warszawa: Wydawnictwo Filtry.
 12. Komisja Europejska. (2019). Europejski Zielony Ład, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF. (data dostępu:02.09.2022).
 13. Linton, J., Budds, J. (2014). The Hydrosocial Cycle. Defining and Mobilizing a Relational-Dialectical Approach to Water, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.10.008. (data dostępu:02.09.2022).
 14. Małczyński, J. (2018). Krajobrazy Zagłady. Perspektywa historii środowiskowej, Warszawa: IBL PAN.
 15. Matczak, P. (2021). Możliwości i trudności badań interdyscyplinarnych na przykładzie socjo-hydrologii, [w;] Ekologia interdyscyplinarności, red. J. Axer, M. Konarzewski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Matyja, R. (2021). Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Kraków: Wyd. Karakter.
 17. Mencwel, J. (2020). Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta?, Warszawa: Krytyka Polityczna.
 18. Muzeum Woli. (2022). Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, https://muzeumwoli.muzeumwarszawy.pl/wystawa/niech-plyna-inne-rzeki-warszawy/.(data dostępu:02.09.2022).
 19. Pancewicz, A. (2021). Woda w mieście - działania z zakresu błękitnej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu i zapobiegania ich skutkom w miastach rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=214399&language=pl,(data dostępu:02.09.2022).
 20. Pinkham R. (2000). Daylighting: New life for buried streams, https://d231jw5ce53gcq.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/05/RMI_Document_Repository_Public-Reprts_W00-32_Daylighting.pdf. (data dostępu:02.09.2022).
 21. Sahagún, L. (2021). Frank Gehry’s bold plan to upgrade the L.A. River seeks to atone for past injustices, https://www.latimes.com/environment/story/2021-01-11/frank-gehry-plan-los-angeles-river. (data dostępu:02.09.2022).
 22. Sajewska, D. (2017). Rekonstrukcja jako profanacja archiwum, https://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/rekonstrukcja-jako-profanacja-archiwum. (data dostępu:02.09.2022).
 23. Studio-MLA. (2022). Los Angeles River Revitalization Master Plan, https://studio-mla.com/design/los-angeles-river-revitalization-master-plan/.(data dostępu:02.09.2022).
 24. Sysiak, M., (2022). Dawne rzeki i mokradła Warszawy – utracone dziedzictwo stolicy, https://www.youtube.com/watch?v=uay4fqBU5Iw. (data dostępu:02.09.2022).
 25. tvn24.pl. (2021). Wiceprezydent zarzucał mu „zgubienie rzeki”. Prezes odpowiada: rzeka Rudawka nie istnieje, https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-awaria-w-kanale-rudawki-wody-polskie-odpowiadaja-na-zarzuty-ratusza-5069486. (data dostępu:02.09.2022).
 26. Wulf, R., Schaufuß, D. (2013). Isar-Plan Munich. a New Lease of Life for the Isar River, https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/isar-plan-2013- water-management-plan-and-restoration-of-the-isar-river-munich-germany/11265923.pdf.(data dostępu:02.09.2022).
 27. Zalewski M. (2020). Model interakcji czynników biotycznych i abiotycznych – teoretyczne podstawy ekohydrologii, [w;] Ekohydrologia, red. M. Zalewski, Warszawa: PWN.
 28. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. (2022). Trwają prace związane z rewitalizacją parku przy ul. Parkowej w Karlinie, http://parseta.org.pl/index.php?id=65&tx_ttnews[tt_news]=2955&cHash=e751237fdb2a25fc090b8a84a38a7524. (data dostępu:02.09.2022).