Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominika Cichońska
https://orcid.org/0000-0001-8623-4307
Jarosław Fedorowski
Romuald Holly
https://orcid.org/0000-0003-0671-1578

Abstrakt

Kraje europejskie po kilkunastoletnim okresie destabilizacji gospodarczej i rozchwiania struktur społecznych w połowie drugiej dekady XXI wieku wkroczą w co najmniej kilkunastoletni okres przeobrażeń społecznych, ustrojowych i strukturalno‑organizacyjnych stymulowanych coraz głębiej motywowanymi, uświadomionymi i jednoznacznie artykułowanymi oczekiwaniami bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego szerokich rzesz społecznych. W tej nowej, bliskiej już, epoce transformacji realizacja nadrzędnych celów służyć powinna jedności UE i wspólnemu bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Polityka spójności, jako narzędzie realizacji tych celów, uwzględniać musi te nowe uwarunkowania i wymaga wsparcia przez szczegółowe komplementarne programy/projekty regionalne. Wynika stąd konieczność reinterpretacji pojęcia regionalizacja, czy też wskazania nowych wymiarów regionalizacji, w odniesieniu do polityki spójności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cichońska, D., Fedorowski, J. i Holly, R. (2014) „Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 101-112. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.5.
Dział
Dział główny