110 lat polityki publicznej w Wielkiej Brytanii

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Jachowicz

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest ewolucja brytyjskiej polityki publicznej w latach 1900-2010. Analiza koncentruje się na polityce budżetowej, walutowej i socjalnej oraz polityce wobec sektora publicznego. Zaprezentowany w tekście materiał faktograficzny pozwala na uchwycenie kilku prawidłowości. W omawianym czasie rosła gospodarcza i społeczna aktywność państwa, ale nie był to proces o przebiegu liniowym. Można zaobserwować kilka momentów przełomowych, które związane były z trzema kategoriami zjawisk: wojnami, kryzysami ekonomicznymi i zmianami na najwyższych szczeblach władzy. W konsekwencji, historia brytyjskiej polityki publicznej w latach 1900-2010 dzieli się na następujące etapy: 1) 1900-1931 - schyłek epoki liberalnej; 2) 1931-1951 - stały wzrost aktywności gospodarczej państwa; 3) 1951-1979 - stabilizacja ustrojowa na wysokim poziomie zaangażowania państwa w kwestie gospodarcze i społeczne; 4) 1997-2007 - próba powrotu do liberalizmu gospodarczego; 5) 2007-2010 - okres wahań i poszukiwania nowych zasad polityki publicznej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jachowicz, P. (2014) „110 lat polityki publicznej w Wielkiej Brytanii”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 113-141. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.6.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Blair A . , Saving the Pound? Britains Road to Monetary Union, Pearson Education Ltd, Harlow 2002.
Blair T. , Podróż, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2011.
Blair T. , Schroeder G. , Europa: Trzecia Droga - Nowy Środek, w: Spory wokół trzeciej drogi, oprac. T. Kowalik, Wyd . Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Brown G . , Beyond the Crash. Overcoming the First Crisis of Globalisation, Simon & Schuster UK Ltd . , London 2010 .
Caincross A . , Eichengreen B . , Sterling in Decline: The Devaluations of 1931, 1949 and 1967, David Blackwell, Oxford 1983.
Cairncross A . , The British Economy since 1945. Economic Policy and Performance, 1945-1995, Blackwell Publisher, Oxford, Cambridge MA 1995.
Chester N. , The Nationalization of British Industry, 1945-51, Her Majesty Stationery Office, London 1975.
Clark T. , Dilnot A . , British Fiscal Policy since 1939, w: The Cambridge Economic History of Mo¬dern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Dewey P , War and Progress. Britain 1914-1945, Longman, London and New York 1997.
Glyn A . , Wood S . , Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, w: Spory wokół trzeciej drogi, oprac. T. Kowalik, Wyd . Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Hannah L. , A Failed Experiment: the State Ownership of Industry, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Heffernan R. , New Labour and Thatcherism, w: A. Chadwick, R . Heffernan, The New Labour Reader, Polity Press 3003, Cambridge & Blackwell Publications Ltd . , Oxford 2003.
Howlett P , The War-time Economy, 1939-1945, w: The Cambridge Economic History of Modern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red . R. Floud, P Johnson, Cambridge Uni- versity Press, Cambridge 2004.
Howson S . , Money and Monetary Policy since 1945, w: The Cambridge Economic History of Mo¬dern Britain, vol. III, Structural Change and Growth, red. R. Floud, P. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Jachowicz P. , Czy David Cameron idzie w ślady Margaret Thatcher?, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red . A . Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 .
Jachowicz P. , Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2009, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Keynes J. M . , How to Pay for the War, Macmillan, London 1940.
Luszniewicz J. , Interwencjonizm państwowy w latach trzydziestych w XX wieku: przypadki Wielkiej Brytanii i Francji, w: Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red . J. Kaliński, M . Zalesko, Wyd . Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
Malpass P. , Housing Policy, w: Developments in British Public Policy, red . P. Dorey, Sage Publi¬cations, London, Thousand Oaks, New Delhi 2005.
Middleton R. , Government versus the Market. The Growth of Public Sector, Economic Manage-ment and British Economic Performance, 1890-1979, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Brookfiels US, 1996.
Mitchell B . R. , British Historical Statistics, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, New York, Melbourne, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi, Tokio, Mexico City 2011.
Morawski W. , Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wyd . Trio, Warszawa 2002.
Parker D. , The UKs Privatisation Experiment: The Passage of Time Permits a Sober Assessment, „CESIFO Working Paper” November 2013, no. 1126 .
Peden G . C . , British Economic and Social Policy. Lloyd Geoge to Margaret Thatcher, Philip Allan Publishers Limited, Oxford 1985.
Pollard S . , The Development of the British Economy, 1914-1980, Edward Arnold, A Division of Hodder & Stoughton, London, New York, Melbourne, Auckland 1992.
Reitan E . A . , The Thatcher Revolution. Margaret Thatcher, John Major, and the Transformation of Modern Britain, 1979-2001, Roman & Littlefield Publisher, Inc. Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003.
Schenk C . , The Decline of Sterling. Managing the Retreat of an International Currency, 1945-1992, Cambridge University Press, Cambridge 2010 .
Schmitthoff C . M . , The Nationalisation of Basic Industries in Great Britain, „Annals of Public and Cooperative Economics” April 1952, vol. 23, no. 2.
Thompson N . , Political Economy and the Labour Party, Routledge&Francis Taylor Group, Abingdon, Oxon 2006.
Tivey L. , Nationalization of British Industry, Jonatan Cape Ltd. , London 1973.
Tomlinson J. , Public Policy and the Economy since 1900, Clarendon Press, Oxford 1990.
UKPublic Spending, ukpublicspending. co. uk, dostęp 13.05.2014.
Webster C . , The National Health Service. A Political History, Oxford University Press, Oxford, New York 1998