Polityka przemysłowa państw Azji Wschodniej: analiza krytyczna developmental state

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Bolesta
https://orcid.org/0000-0003-2298-6133

Abstrakt

Współcześnie, gdy zdyskredytowana doktryna neoliberalna przestała pełnić funkcję dominującego wzorca polityki ekonomicznej oraz modelu systemowego, być może nadszedł moment wielkiego powrotu polityki przemysłowej, rozumianej jako interwencje państwa mające za cel stymulowanie rozwoju. W II połowie XX w. to właśnie polityka przemysłowa prowadzona w państwach Azji Wschodniej przyniosła najbardziej spektakularny rozwój. W literaturze przedmiotu sukces ten - zwany wschodnioazjatyckim cudem - wyjaśniany jest na gruncie koncepcji developmental state (państwa rozwojowego, czy też prorozwojowego). W niniejszym artykule Autor omawia główne kierunki polityki przemysłowej państw Azji Wschodniej. Stawia też pytanie, czy takie podejście może być stosowane współcześnie. Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego polityka przemysłowa zyskuje na popularności. Następnie Autor omawia dzieje powstania pojęcia państwa rozwojowego, aby przejść do analizy najważniejszych jego elementów, tj. przede wszystkim strategii naśladownictwa i innowacji, wybierania gałęzi przemysłu, w które należy inwestować, polityki handlowej oraz wykorzystania subsydiów. W konkluzji stwierdza, że chociaż koncepcja developmental state uznawana jest za zjawisko historyczne, to zasady, którymi kierowały się państwa Azji Wschodniej w swojej polityce przemysłowej, nadal mogą być z powodzeniem stosowane w innych częściach świata.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bolesta, A. (2014) „Polityka przemysłowa państw Azji Wschodniej: analiza krytyczna developmental state”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 9-31. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.1.
Dział
Dział główny