Polityka przemysłowa państw Azji Wschodniej: analiza krytyczna developmental state

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Bolesta
https://orcid.org/0000-0003-2298-6133

Abstrakt

Współcześnie, gdy zdyskredytowana doktryna neoliberalna przestała pełnić funkcję dominującego wzorca polityki ekonomicznej oraz modelu systemowego, być może nadszedł moment wielkiego powrotu polityki przemysłowej, rozumianej jako interwencje państwa mające za cel stymulowanie rozwoju. W II połowie XX w. to właśnie polityka przemysłowa prowadzona w państwach Azji Wschodniej przyniosła najbardziej spektakularny rozwój. W literaturze przedmiotu sukces ten - zwany wschodnioazjatyckim cudem - wyjaśniany jest na gruncie koncepcji developmental state (państwa rozwojowego, czy też prorozwojowego). W niniejszym artykule Autor omawia główne kierunki polityki przemysłowej państw Azji Wschodniej. Stawia też pytanie, czy takie podejście może być stosowane współcześnie. Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego polityka przemysłowa zyskuje na popularności. Następnie Autor omawia dzieje powstania pojęcia państwa rozwojowego, aby przejść do analizy najważniejszych jego elementów, tj. przede wszystkim strategii naśladownictwa i innowacji, wybierania gałęzi przemysłu, w które należy inwestować, polityki handlowej oraz wykorzystania subsydiów. W konkluzji stwierdza, że chociaż koncepcja developmental state uznawana jest za zjawisko historyczne, to zasady, którymi kierowały się państwa Azji Wschodniej w swojej polityce przemysłowej, nadal mogą być z powodzeniem stosowane w innych częściach świata.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bolesta, A. (2014) „Polityka przemysłowa państw Azji Wschodniej: analiza krytyczna developmental state”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 9-31. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Akamatsu K., A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries, “Journal of Developing Economies” 1962, no. 1(1).
American Industry in International Competition: Government Policies and Corporate Strategies, eds. J. Zysman, L. Tyson, Cornell University Press, Ithaca-London 1983.
Amsden A.H., Asias Next Giant: South Korea and Late Industrialisation, Oxford University Press, Oxford 1989.
Beeson M., The Rise and Fall (?) of the Developmental State: The Vicissitudes and Implications of East Asian Interventionism, in: Developmental States: Relevancy Redundancy or Recon- figuration?, ed. L. Low, Nova Science Publishers, New York 2004.
Bernard M., Ravenhill J., Beyond Product Cycles and Flying Geese: Regionalization, Hierarchy, and the Industrialization of East Asia, “World Politics” 1995, no. 47(2).
Chacko G., Evans C.L., Gunawan H., Sjoman A., The Global Economic System: How Liquidity Shocks Affect Financial Institutions and Lead to Economic Crises, FT Press, New Jersey 2011.
Chang H.-J., 23 Things They Dont Tell You About Capitalism, Penguin Books, London 2010.
Chang H.-J., Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation?, A Plenary Paper for ABCDE - Annual World Bank Conference on Development Economics, 22-24 June 2009, Seoul, South Korea.
Chang H.-J., KickingAway the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London 2002.
Chang H.-J., The Economic Theory of the Developmental State, in: The Developmental State, ed. M. Woo-Cumings, Cornell University Press, Ithaca 1999.
Cho D.-S., Lee D.-H., Ryu S.-J., Cho D.-W., Kim D.-J., Comparative Study of Korean and Japanese Industrial Policies Though Content Analysis of Official Documents, “Hitotsubashi Journal of Commerce and Management” 1996, no. 31(1).
Chun S.-H., Economic Development, and Tax Policy and Tax System in Korea, “Research Paper”, Korea Institute of Public Finance, Seoul 2002.
Cimoli M., Dosi G., Stiglitz J.E., The Political Economy of Capabilities Accumulation: The Past and Future of Policies for Industrial Development, in: Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation, ed. M. Cimoli et al., Oxford University Press, Oxford 2009.
Cooper G., The Origin of Financial Crises: Central Banks, Credit Bubbles and the Efficient Market Fallacy, Harriman House Ltd., Petersfield 2008.
Cumings B., The Origins and Development of the Northeast Asian Political Economy. Industrial Sectors, Product Cycles and Political Consequences, “International Organization” 1984, no. 38 (1).
Desta A., Emerging Challenges in Democratic Developmental State: The Case of Ethiopian Growth and Transformation, http://aigaforum.com/articles/democratic_developmental_state.pdf
Doner R.F., Ritchie B.K., Slater D., Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective, “International 327 Orga-nization” 2005, no. 59.
Edigheji O., A DemocraticDevelopmental State in Africa?, “A Concept Paper, Research Report”, Centre for Policy Studies 2005, no. 105.
EnlargingEurope: The Industrial Foundations of a New Political Reality, eds. J. Zysman, A. Schwartz, University of California, Berkeley 1998.
Evans P, Transferable Lessons? Re-Examining the Institutional Prereąuisites of East Asian Eco- nomic Policies, “Journal of Development Studies” 1998, no. 34 (6).
Financial Institutions and Markets: The Financial Crisis - An Early Retrospective, eds. R.R. Bliss, G.G. Kaufman, Palgrave MacMillan, New York 2010.
Foster J.B., McChesney R.W., The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China, “Monthly Review Press”, New York 2012.
Gerschenkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, The Belknap Press of Har- vard University Press, Cambridge 1962.
Giddens A., The Politics of Climate Change, Polity Press, Cambridge 2009.
Goldstein M., The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications, “Policy Analyses in International Economics” 1998, Institute for International Economics.
Graham O.L., Losing Time: The Industrial Policy Debate, Harvard University Press, Harvard 1992.
Haggard S., Institutions and Growth in East Asia, “Studies in Comparative International De- velopment” 2004, no. 38 (4).
Haggard S., Pathways from the Periphery, Cornell University Press, Ithaca 1990.
Haggard S., The Political Economy of the Asian Financial Crisis, Institute for International Economics, Washington DC 2000.
Haggard S., Cooper R.N., Collins S., Kim Ch., Ro S.-T., Macroeconomic Policy and Adjustment in Korea, 1970-1990, “Harvard Studies in International Development”, Harvard Institute for International Development, Harvard University Press, Cambridge 1994.
Hamilton A., The Revolutionary Writings of Alexander Hamilton, Liberty Fund, Indianapolis 2008.
Jeon J.-G., Exploring the Three Varieties of East Asias State-Guided Development Model: Korea, Signapore, and Taiwan, “Studies in Comparative International Development” 1995, no. 30 (3).
Johnson Ch., MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford 1982.
Joyce J.P., The IMF and Global Financial Crises: Phoenix Rising?, Cambridge University Press, New York 2013.
Kagami M., The Role of Industrial Policy: Japans Experience, “Revista de Economia Politica” 1995, no. 15(1).
Kefale A., Narratives of Developmentalism and Development in Ethiopia: Some Preliminary Explorations, Paper submitted for the 4th European Conference on African Studies, Up¬psala 15-18 June 2011.
Kim K. S., Industrial Policy and Industrialization in South Korea: 1961-1982 - Lessons on Industrial Policies for Other Developing Countries, “Kellogg Institute Working Paper” 1985, no. 39.
Kimura F., Japans Model of Economic Development: Relevant and Nonrelevant Elements for Developing Economies, “WIDER Working Paper” 2009, no. 22.
Kobayashi Y., The Role and Significance of Japanese Industrial Policy: Its Estimation and Recent Issue, “Economic Journal of Hokkaido University” 1993, no. 22.
Kohli A., Where Do High Growth Political Economies Come From? The Japanese Lineage of Koreas, Developmental State, “World Development” 1994, no. 22(9).
Kolb R.W., The Financial Crisis of Our Time, Oxford University Press, New York 2011.
Krugman P, Targeted Industrial Policy: Theory and Evidence, “Industrial Change and Public Policy” 1983, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City.
Levin C., Coburn T., Wall Street and the Financial Crisis: The Anatomy of a Financial Collapse, Majority and Minority Staff Report, Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate, 13th April 2011.
Lindbeck A., Industrial Policy as an Issue in the Economic Environment, “World Economy” 1981, no. 4.
Mah J.S., Export Promotion Policies, Export Composition and Economic Development of Korea, Paper prepared for the Law and Development Institute Inaugural Conference, Sydney 2010.
Mass W., Miyajima H., The Organization of the Developmental State: Fostering Private Capabilities and the Roots of the Japanese “Miracle”, “Business and Economic History” 1993, no. 22(1).
Mkandawire T., Thinking about Developmental States in Africa, “Cambridge Journal of Eco- nomics” 2001, no. 25(3).
Morck R., Nakamura M., The History of Corporate Ownership in Japan, “ECGI Working Paper Series in Finance” 2003, no. 20.
Nam Ch.-H., The Role of Trade and Exchange Rate Policy in Korea’s Growth, in: Growth Theories in Light of the East Asian Experience, eds. T. Ito, A. Krueger, University of Chicago Press, Chicago 1995.
Noland M., From Industrial Policy to Innovation Policy: Japan’s Pursuit of Competitive Advantage, “Asian Economic Policy Review” 2007, no. 2.
Olayode K., Reinventing the African State: Issues and Challenges for Building a Developmental State, “African Journal of International Affairs” 2005, no. 8(1-2).
Pack H., Saggi K., The Case for Industrial Policy: A Critical Survey, “World Bank Policy Research Working Paper Series” 2006, no. 3839.
Page J., The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy, “NBER Macroeconomics Annual” 1994, vol. 9, eds. S. Fischer, J.J. Rotemberg, MIT Press.
Quinn D.P, Jacobson R., Industrial Policy through the Restriction of Capital Flows: A Test of Several Claims Made about Industrial Policy, “American Journal of Political Science” 1989, no. 33(3).
Recent Financial Crises: Analyses, Challenges and Implications, eds. L.R. Klein, T. Shabbir, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
Rodrik D., Industrial Policy: Dont Ask Why, Ask How, “Middle East Development Journal” 2008, no. 1(1).
Rodrik D., Normalizing Industrial Policy, “The World Bank Working Paper” 2008, vol. 1.
Sakakibara M., Cho D.-S., Cooperative R&D in Japan and Korea: A Comparison of Industrial Policy, “Research Policy” 2002, no. 31(5).
Scott B.R., Capitalism: Its Origins and Evolution as a System of Governance, Springer, New York 2011.
Shapiro H., Industrial Policy and Growth, “DESA Working Paper” 2007, no. 53.
Stiglitz J.E., The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis, The New Press, New York-London 2010.
Time for A Visible Hand: Lessons from the 2008 World Financial Crisis, eds. S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo, J.E. Stiglitz, Oxford University Press, New York 2010.
ul Haque I., Rethinking Industrial Policy, “Discussion Papers United Nations Conference on Trade and Development” 2007, no. 183.
Wade R., Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1990.
Woo J.-E., Race to the Swift: The Role of Finance in Korean Industrialization, Columbia Uni- versity Press, New York 1991.
Woo W.T., The ChangingIngredients in Industrial Policy for Economic Growth, Paper presented at the Asia-Pacific Research and Training Network (ARTNeT) Symposium Towards a Return of Industrial Policy?, 25-26 July 2011, ESCAP, Bangkok.
World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, World Bank, Wa-shington DC 1993.
Yamazawa I., Trade Policy and Changes in Japans Trade Structure - With Special Reference to Labour-Intensive Manufactures, “The Developing Economies” 1975.