Sytuacja demograficzna Francji na przełomie XX i XXI wieku – analiza wybranych zagadnień

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marta Pachocka
https://orcid.org/0000-0002-6930-5078

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w artykule jest potencjał demograficzny Francji na przełomie wieków XX i XXI. Odpowiedź na pytanie badawcze o sytuację demograficzną tego państwa zawiera się w pogłębionym opisie, analizie i ocenie jego zasobów demograficznych w latach 1991-2013, głównie w odniesieniu do części metropolitarnej. Z uwagi na szeroki i złożony zakres przedmiotowej problematyki, w artykule ograniczono się do analizy wybranych aspektów sytuacji demograficznej Francji, uznanych za szczególnie ważne i interesujące. W konsekwencji opracowanie składa się z trzech zasadniczych części, w których kolejno omówiono: bilans ludności i zmiany w strukturze demograficznej mieszkańców państwa, ruch naturalny ludności (urodzenia i płodność oraz umieralność, z wyłączeniem kwestii małżeństw i rozwodów) oraz migracje zagraniczne, z naciskiem na imigrację do Francji. Podsumowując, sytuacja demograficzna Francji jest relatywnie korzystna w porównaniu do innych państw europejskich (m.in. rosnąca ogólna liczba ludności, drugie miejsce w UE pod względem zaludnienia, dodatnie saldo naturalne i saldo migracji, zbliżanie się do granicy prostej zastępowalności pokoleń). Proces starzenia się społeczeństwa jest głównym wyzwaniem demograficznym, we Francji postępuje jednak relatywnie wolniej niż w innych państwach Europy. Z uwagi na swoją sytuację demograficzną Francja realnie wpływa na kształt polityki europejskiej, m.in. w zakresie migracji zagranicznych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pachocka, M. (2014) „Sytuacja demograficzna Francji na przełomie XX i XXI wieku – analiza wybranych zagadnień”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 97-131. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

2nd Demographic Congress 2012, Central Statistical Office, http://www.stat.gov.pl/gus/kongres_demograficzny_PLK_HTML.htm, access 10.04.2014.
Bellamy V., Beaumel C., Bilan démographique 2012: la population croît, mais plus modérément,
„Insee Première” 2013, no. 1429, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1429, access 10.04.2014.
Bellamy V., Beaumel C., Bilan démographique 2013: Trois mariages pour deux Pacs, „Insee
Première” 2014, no. 1482, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1482, access 10.04.2014.
Blanpain N., Chardon O., Projections de population à l’horizon 2060 – Un tiers de la population âgé de plus de 60 ans, „Insee Première” 2010, no. 1320.
Borrel C., Lhommeau B., Être né en France d’un parent immigré, „Insee Première” 2010, no. 1287.
De Luca Barrusse V., Démographie sociale de la France (XIXe–XXIe siécle), PUF, Paris 2010.
Demopaedia – Multilingual Demographic Dictionary, http://demopaedia.org/, access 10.04.2014.
Główny Urząd Statystyczny (GUS), http://stat.gov.pl/, access 10.04.2014.
Haut Conseil à l’Intégration (HCI), Pour un modèle français d’intégration: premier rapport annuel, La Documentation française, mars 1991.
Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
INSEE, Banque de données macro-économiques (BDM), http://www.bdm.insee.fr/, access 10.04.2014.
INSEE, Espérance de vie à divers âges, France métropolitaine, http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3d.htm, access 10.04.2014.
INSEE, Fertility, http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3c.htm, access 10.04.2014.
INSEE, Immigrés et descendants d’immigrés en France – édition 2012, Insee Références, octobre 2012, p. 96, http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMMFRA12, access 10.04.2014.
INSEE, Population changes, http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilandemo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3.htm, access 10.04.2014.
INSEE, Principales causes de décès en 2011, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natfps06205, access 10.04.2014.
INSEE, Pyramide des âges au 1er janvier 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=ccc; Pyramide des âges, INSEE, http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donneesdetaillees/bilan-demo/pyramide/pyramide.htm?champ=fe&lang=fr&annee=2000, access 10.04.2014.
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), http://insee.fr/fr/, access 10.04.2014.
Le Bras H., Les 4 mystères de la population française, Odile Jacob, Paris 2007.
Lorenzi J.-H., Pelletan J., Villemeur A., Rajeunissement et vieillissement de la France: une politique économique pour la jeunesse, Descartes&Cie, Paris 2012.
Plateforme ouverte des données publiques françaises, www.data.gouv.fr, access 10.04.2014.
Rządowa Rada Ludnościowa (RRL), http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/, access 10.04.2014.
Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski: raport 2010–2011, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010–2011.pdf, access 10.04.2014.
Sokolewicz Z., Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem obywatelstwa Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 1997, nr 1.
Wróblewska-Pawlak K., Jak zostaje się Francuzem, „Studia Europejskie” 2004, nr 4.