Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego w Królestwie Norwegii

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rita Kubylis

Abstrakt

Norweski Urząd Podatkowy ma wieloletnią tradycję, długą historię, jednocześnie jednak pozostaje otwarty na potrzeby obywateli i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Ciągle modernizuje się i ulepsza swoje usługi dla podatników. Polityka podatkowa rozwijana była w Norwegii już od średniowiecza, gdy początkowo główną rolę odgrywał kościół, potem dopiero król i państwo. W kolejnym etapie rozwoju urzędy podlegać zaczęły gminom, aż w latach 60. XX w. przejęte zostały całkowicie przez państwo. Kamieniem milowym w historii rozwoju Urzędu Podatkowego była reforma z roku 1911, kiedy wprowadzono obowiązkowe zeznanie podatkowe. W 1957 r. weszło w życie bieżące, miesięczne odprowadzanie podatku dochodowego oraz zaliczki na podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą. Kolejnym ogromnym przełomem było w latach 70. objęcie funkcji dyrektora przez Erlinga Ree-Pedersena - ekonomistę, a nie jak dotychczas prawnika. Zaczął on zarządzać organizacją i wychodzić naprzeciw potrzebom podatników, zbliżając działalność urzędu do obywateli. Usprawnienia technologiczne, które sukcesywnie następowały w kolejnych latach, udowodniły tylko, że tak mało popularna wśród obywateli instytucja jak Urząd Podatkowy, może być jednak przyjazna i dostępna za pomocą najnowocześniejszych technologii. Norweski Urząd Podatkowy to instytucja, która wzbudza zaufanie obywateli, zwłaszcza że głównym zadaniem polityki podatkowej jest zapewnienie państwu odpowiedniego poziomu dochodu. Jednocześnie zadaniem Norwegii, jako państwa dobrobytu, jest zapewnienie obywatelom odpowiedniego poziomu życia za pomocą m.in. sprawnie funkcjonującej polityki podatkowej, pozwalającej na finansowanie przez państwo podstawowych dziedzin życia publicznego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kubylis, R. (2014) „Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego w Królestwie Norwegii”, Studia z Polityki Publicznej , 1(2(2), s. 133-156. doi: 10.33119/KSzPP.2014.2.6.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Lignings ABC 2009/2010, wyd. 31, Gyldendal Norsk Forlag AS 2010, oprac. Skattedirektoret.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/underliggende_etater/skatteetaten.htmDregj_oss=1&id=270405
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-7/4.html?id=118711
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-9/4/2.html?id=381774
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2013-2014/prop-1-ls-20132014/2.html?id=740949
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter.html?regj_oss=1&id=1359
Haugen A., Pa wre ogsamvittighet. Skatteetatens historie etter 1892, Vigmostad & Bj0rke AS 2005. Skatteetatens Arsrapport for 2003, http://www.skatteetaten.no/upload/skd_arsm03_v5.pdf
Skatteetatens Arsrapport 2008, http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/aarsrapport_2008_ bokm.pdf