Partnerstwo wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Latoszek
Agnieszka Kłos

Abstrakt

Od rozszerzenia w 2004 r. Unia Europejska ponownie podkreśliła potrzebę pogłębienia stosunków ze wschodnimi sąsiadami i wypracowania spójnej europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) w celu utrzymania stosunków ze wschodnimi i południowymi sąsiadami. W marcu 2009 r. Rada Europejska jednomyślnie wyraziła poparcie dla "ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który stał się częścią EPS i obejmował kraje sąsiadujące ze wschodem. Cele i mechanizmy Partnerstwa Wschodniego opisane są we wspólnej deklaracji państw członkowskich UE i krajów partnerskich. Partnerstwo oferuje więcej tym, którzy wykazują większe postępy w reformowaniu swoich instytucji zgodnie ze standardami E. U. Według autorów, główną zaletą tego projektu jest postępująca integracja krajów partnerskich ze strukturami E. U. Projektowi Partnerstwa Wschodniego przyznano budżet w wysokości 1,9 miliarda euro na okres 2010-2013. Budżet ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską, a pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Suma obejmuje środki na programy i inicjatywy Partnerstwa o charakterze wielostronnym oraz środki na współpracę z poszczególnymi krajami partnerskimi, które spełniają główne cele PE.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Latoszek, E. i Kłos, A. (2016) „Partnerstwo wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi”, Studia z Polityki Publicznej , 3(4(12), s. 177-194. doi: 10.33119/KSzPP.2016.4.8.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ananicz Sz. [2009], Eastern Partnership, Bureau of Research of Chancellery of the Sejm, no. 17(64), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8567007B249862DEC12576350035AB90/$file/Infos_64.pdf (in Polish).
Bagiński P. [2011], Wspieranie rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego: czy powinniśmy zaoferować więcej?, Fundacja im. Stefana Batorego, Warsaw.
EC [2011], Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, European Commission Brussels, http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/platforms/rules_procedure_en.pdf (17.05.2014).
EC [2014], Eastern Partnership, European Commission, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/index_en.htm (17.05.2014).
EU [2009], Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009, 8435/09 (Presse 78), Council of the European Union, Brussels, May 7, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-78_en.htm
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14731&Itemid=784 (17.05.2014).
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14781&Itemid=831 (17.05.2014).
http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/partnerstwo-wschodnie-nie-przynioso-rezultatow-004570 (17.05.2014).
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/home/gendocs (17.05.2014).
IRF/OSF/EPCSF [2013], European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries,
International Renaissance Foundation in cooperation with the Open Society Foundations and Eastern Partnership Civil Society Forum, http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013_0.pdf (17.05.2014).
Jankowski D. [2009], Rozdrażniony niedźwiedź, „Nowa Europa Wschodnia”, no. 5, http://www.new.org.pl/166, artykul.html (17.05.2014).
Łada A. [2011], EURONEST As a Euro-problem, Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych), April 4, http://www.isp.org.pl/programy,program-europejski,projekty,wspolpracaz-parlamentem-europejskim,737.html (17.05.2014).
MFARP [2011], Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://eastern-partnership.pl/pw_pl/MSZ%20PW%20PL.pdf (17.05.2014) (in Polish).
MFARP [2012], Poland’s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009–2010),
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.polskapomoc.gov.pl/files/dokumenty_publikacje/PUBLIKACJE_2011/projekty_polska%20pomoc_w_krajach_PW_2011.pdf (17.05.2014).
Mongrenier J.S. [2010], Eastern Europe is a Long Term Challenge, in the Debate: Belarus-EU: A Cold Neighbourhood?, http://www.easternpartnership.org/community/debate/easterneurope-long-term-challenge (17.05.2014).
Nieczypor K. [2013], Trwa nieformalne spotkanie krajów Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi,
http://eastbook.eu/2013/02/country/georgia/trwa-nieformalne-spotkanie-kraj%C3%B3wpartnerstwa-wschodniego-w-tbilisi/ (17.05.2014).
OSW [2009], Reactions to the Inaugurational Summit of the Eastern Partnership, “A week in the East. A bulletin analysis (Biuletyn Analityczny OSW)”, no. 18(93).
Popielawska J. [2009], Perfect Together? Eastern Partnership in the Context of other EU Initiatives in the East, “Analizy Natolińskie”, no. 6(38).
Sikorski T. [2011a], Armenia and Azerbaijan and their Eastern Partnership, “Biuletyn”, no. 63, Polish Institute for International Affairs, http://www.pism.pl/files/?id_plik=7605 (17.05.2014).
Sikorski T. [2011b], Eastern Partnership in Georgia: Initial Results, “Biuletyn”, no. 19, Polish Institute for International Affairs, http://www.pism.pl/files/?id_plik=5842 (17.05.2014).
Szczepanik M. [2011], Eastern Partnership: The Failure of EURONEST, http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111800,10305362, Partnerstwo_Wschodnie_porazka_Euronestu.html (17.05.2014).
Szeligowski D. [2013], Eastern Partnership. Effectiveness Analysis: Ukraine Case Study, WSIiZ
Working Paper Series, http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/Szeligowski_WPS%204_102013.pdf (17.05.2014) (in Polish).
Taczyńska J. [2013], The Cooperation of Polish Local Authorities with Regional and Local Authorities and other Entities of the Eastern Partnership, WPiA University of Lodz, Lodz, http://www.umww.pl/attachments/article/34141/Partnerstwo%20Wschodnie%20%E2%80%93%20Samorzady.pdf