Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Czaplicki

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badania zmian restrykcyjności polityki makroostrożnościowej w gospodarkach strefy euro w trakcie pandemii koronawirusa. Artykuł ma na celu przedstawienie zmian restrykcyjności makroostrożnościowych wymogów kapitałowych w strefie euro w okresie od końca 2019 r. do połowy 2021 r. oraz wskazanie ich przyczyn. Wykorzystując jakościową i ilościową analizę danych, wykazano, że spadek restrykcyjności wymogów kapitałowych banków wynikał w większej mierze z odbudowy pozycji kapitałowej (wzrostu współczynnika adekwatności kapitałowej, m.in. na skutek zwiększenia wielkości funduszy własnych) niż z obniżenia wymogu regulacyjnego. Pokazano także, że nawet przy obniżkach wymogów dla pojedynczych instytucji (czyli poluzowaniu polityki makroostrożnościowej z perspektywy mikro), ogólnokrajowa polityka może stać się, paradoksalnie, bardziej restrykcyjna, co miało miejsce w Portugalii.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Czaplicki, M. (2022). Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 31-43. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848
Dział
Dział główny

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Bernanke B. S., Lown C. S. [1991], The Credit Crunch, „Brookings Papers on Economic Activity”, 22 (2), s. 205–247.
2. Borio C., Gambacorta L. [2017], Monetary Policy and Bank Lending in a low Interest Rate Environment: Diminishing Effectiveness?, „Journal of Macroeconomics”, 54 (B), s. 217–231.
3. Casanova C., Hardy B., Onen M. [2021], COVID-19 Policy Measures to Support Bank Lending, „BIS Quarterly Review”, wrzesień, s. 45–59.
4. Catalán M., Hoffmaister A. W., Harun C. A. [2017], Bank Capital and Lending: An Extended Framework and Evidence of Nonlinearity, IMF Working Paper, no. WP/17/252.
5. Czaplicki M. [2021], Measuring the Restrictiveness of (Macro) Prudential Policy. The Case of Bank Capital Regulation in Poland, „Journal of Banking Regulation” (w publikacji).
6. Czerniak A., Czaplicki M., Mokrogulski M., Niedziółka P., Szelągowska A. [2021], Wpływ pandemii COVID-19 na sektor bankowy w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021, red. A. Chłoń-Domińczak, R. Sobiecki, M. Strojny, B. Majewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
7. Dicanio A., Montesi G. [2021], Banks in Time of COVID-19: Loss Absorption Capacity, Lending and Market Valuation, „Bancaria”, 2, s. 31–58.
8. Gambacorta L., Shin H. S. [2018], Why Bank Capital Matters for Monetary Policy, „Journal of Financial Intermediation”, 35 (B), s. 17–29.
9. Hancock D., Wilcox J. A. [1993], Has There Been a “Capital Crunch” in Banking? The Effects on Bank Lending of Real Estate Market Conditions and Bank Capital Shortfalls, „Journal of Housing Economics”, 3 (1), s. 31–50.
10. Hardy B. [2021], COVID-19 Bank Dividend Payout Restrictions: Effects and Trade-offs, „BIS Bulletin”, nr 38, 10 marca.
11. Heid F., Porath D., Stolz S. [2003], Does Capital Regulation Matter for Bank Behaviour? Evidence for German Savings Banks, artykuł nieopublikowany.
12. Imbierowicz B., Löffler A., Vogel U. [2021], The Transmission of Bank Capital Requirements and Monetary Policy to Bank Lending in Germany, „Review of International Economics”, 29 (1), s. 144–164.
13. Kapuściński M. [2017], The Role of Bank Balance Sheets in Monetary Policy Transmission: Evidence from Poland, „Eastern European Economics”, 55 (1), s. 50–69.
14. Kindleberger C. P., Aliber R. Z. [2011], Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, 6th Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
15. Minsky H. P. [2008], Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, New York.
Raporty
1. Financial Stability Board [2021], Lessons Learnt from the COVID-19 Pandemic from a Financial Stability Perspective, FSB Interim Report, 13 lipca.
2. Riksbank [2020], Financial Stability Report, 11 listopada.
Materiały internetowe
1. Europejski Bank Centralny [2020], ECB Banking Supervision Provides Temporary Capital and Operational Relief in Reaction to Coronavirus, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html, dostęp: 30.09.2021.