Zbieżność metodyk i standardów zarządzania projektami jako czynnik sukcesu przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy projektowej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krzysztof Ćwik
Janusz Marek Lichtarski

Abstrakt

Jednym z potencjalnych czynników sukcesu projektów realizowanych we współpracy międzyorganizacyjnej, zidentyfikowanych przez autorów, jest zbieżność metodyk i standardów zarządzania projektami stosowanych przez współpracujące strony. Artykuł ma charakter koncepcyjny a jego celem jest prezentacja koncepcji badań empirycznych, dotyczących wpływu zbieżności wykorzystywanych metodyk na sukces projektu. Przegląd literatury pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, wskazującej, że zbieżność stosowanych przez partnerów projektu metodyk i standardów zarządzania projektami jest istotnym czynnikiem powodzenia wspólnego projektu. Sformułowana hipoteza badawcza będzie testowana w badaniach ankietowych w sektorze IT (n = 320).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Ćwik, K., & Lichtarski, J. M. (2023). Zbieżność metodyk i standardów zarządzania projektami jako czynnik sukcesu przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy projektowej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 93-108. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3092
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. AXELOS [2017], Managing successful projects with PRINCE2 – Sixth Edition, Stationery Office Books.
2. Bakker R.M., Knoben J., De Vries N., Oerlemans L.A. [2011], The nature and prevalence of inter-organizational project ventures: Evidence form a large scale field study in the Netherlands 2006–2009, „International Journal of Project
Management”, vol. 29(6), s. 781–794.
3. Bardauskaite I. [2014], Loyalty in the business-to-business service context: A literature review and proposed framework, „Journal of Relationship Marketing”, 13(1), 28–69.
4. Beach R., Webster M., Campbell K.M. [2005], An evaluation of partnership development in the construction industry, „International Journal of Project Management”, vol. 23(8), s. 611–621.
5. Bengtsson M., Kock S. [2000], Co-opetition in business networks – to cooperate and compete simultaneously, „Industrial Marketing Management”, vol. 29(5), s. 411–426.
6. Blut M., Backhaus C., Heussler T., Woisetschläger D.M., Evanschitzky H., Ahlert D. [2011], What to expect after the honeymoon: Testing a lifecycle theory of franchise relationships, „Journal of Retailing”, vol. 87(3), s. 306–319.
7. Børve S., Rolstadås A., Andersen B., Aarseth W. [2017], Defining project partnering, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 10(4), s. 666–699.
8. Bresnen M. [2007], Deconstructing partnering in project-based organisation: Seven pillars, seven paradoxes and seven deadly sins, „International Journal of Project Management”, vol. 25(4), s. 365–374.
9. Brzozowski M. [2020], The use of project management methodologies and project risk management in the light of empirical research, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 127(54), s. 13–21.
10. Bygballe L.E., Jahre M., Swärd A. [2010], Partnering relationships in construction: A literature review, „Journal of Purchasing and Supply Management”, vol. 16(4), s. 239–253.
11. Carsten K., Kock A. [2022], Does project management matter? The relationship between project management effort, complexity, and profitability, „International Journal of Project Management”, vol. 40(6), s. 624–633.
12. Castro M.S., Bahli B., Barcaui A., Figueiredo R. [2020], Does one project success measure fit all? An empirical investigation of Brazilian projects, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 14(3), s. 788–805.
13. Cheng E.W., Li H. [2001], Development of a conceptual model of construction partnering, „Engineering Construction and Architectural Management”, vol. 8(4), s. 292–303.
14. Cheng E.W., Li H., Love P.E.D. [2000], Establishment of critical success factors for construction partnering, „Journal of Management in Engineering”, vol. 16(2), s. 84–92.
15. Cooke-Davies T. [2002], The „real” success factors on projects, „International Journal of Project Management”, vol. 20(3), s. 185–190.
16. Davis P., Love P. [2011], Alliance contracting: adding value through relationship development, „Engineering, Construction and Architectural Management”, vol. 18(5), s. 444–461.
17. de Almeida Moraes S.T., da Rocha A., da Silva J.F. [2017], Network use in internationalization processes: a longitudinal study on the software industry, „Internext: Revista Electrônica de Negócios Internacionais da ESPM”, vol. 12(1).
18. Demirkesen S., Ozorhon B. [2017], Measuring project management performance: Case of construction industry, „Engineering Management Journal”, vol. 29(4), s. 258–277.
19. Dittmann K., Dirbanis K., Meier T. [2021], Project management (IPMA): Study guide for Level D and Basic Certificate (GPM), Haufe Group, Freiburg.
20. Duanmu J.L., Fai F.M. [2007], A processual analysis of knowledge transfer: From foreign MNEs to Chinese suppliers, „International Business Review”, vol. 16(4), s. 449–473.
21. Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. [1987], Developing buyer-seller relationships, „Journal of Marketing”, vol. 51(2), s. 11–27.
22. Ferreira F.N.H., Cova B., Spencer R., Proença J.F. [2017], A phase model for solution relationship development: a case study in the aerospace industry, „Journal of Business and Industrial Marketing”, vol. 32(5), s. 625–639.
23. Ford D. [1980], The development of buyer-seller relationships in industrial markets, „European Journal of Marketing”, vol. 14 (5/6), s. 339–353.
24. Gaczek P., Leszczynski G., Zielinski M. [2018], Do sales people trust new customers because of who they are? „IMP Journal”, vol. 12(3), s. 498–518.
25. Gemino A., Horner Reich B., Serrador P.M. [2021], Agile, traditional, and hybrid approaches to project success: Is hybrid a poor second choice? „Project Management Journal”, vol. 52(2), s. 161–175.
26. Głodziński E. [2017], Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi: perspektywa wykonawcy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
27. Hasan H., Al-Hashimi M. [2019], The impact of project management methodologies on project success: A case study of the oil and gas industry in the Kingdom of Bahrain, „International Journal of Innovative Science and Research Technology”, vol. 4(1), s. 164–174.
28. Hastings K., Howieson J., Lawley M. [2016], Creating value chains: the role of relationship development, „British Food Journal”, vol. 118(6), s. 1384–1406.
29. Jap S.D., Ganesan S. [2000], Control mechanisms and the relationship life cycle: Implications for safeguarding specific investments and developing commitment, „Journal of Marketing Research”, vol. 37(2), s. 227–245.
30. Joslin R., Müller R. [2015], Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts, „International Journal of Project Management”, vol. 33(6), s. 1377–1392.
31. Kadefors A. [2004], Trust in project relationships – inside the black box, „International Journal of Project Management”, vol. 22(3), s. 175–182.
32. Kam B.H., Lai M.K. [2018], Buyer-supplier exchange relationship: How do exchange partners behave across the relationship life-cycle? „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, vol. 113, s. 239–257.
33. Kerzner H. [2002], Strategic planning for project management using a project management maturity model, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
34. Kerzner H. [2011], Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
35. Khan K., Turner J.R., Maqsood T. [2013], Factors that influence the success of public sector projects in Pakistan, In Proceedings of IRNOP 2013 Conference, Oslo: BI Norwegian Business School, s. 17–19.
36. Kopczyński T. [2014], Zwinne zarządzanie projektami jako elastyczne narządzie strategii konkurowania przez innowację, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 2(11), s. 74–86.
37. Kos A. [2019], Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy”, nr 32(3), s. 25–34.
38. Kot M. [2018], Kreowanie strategii współpracy w projekcie sieciowym na rynku B2B – studium przypadku, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 6(6), s. 60–75.
39. Kryczka A. [2019], Możliwości wykorzystania tradycyjnych metod zarządzania projektami w organizacjach turkusowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 15, s. 175–190.
40. Larson E. [1995], Project partnering: results of study of 280 construction projects, „Journal of Management in Engineering”, vol. 11(2), s. 30–35.
41. Lee C.J., Johnsen R.E. [2012], Asymmetric customer – supplier relationship development in Taiwanese electronics firms, „Industrial Marketing Management”, vol. 41(4), s. 692–705.
42. Lehtonen P., Martinsuo M. [2007], Three ways to fail in project management and the role of project management methodology, IPMA World Congress, June, Cracow, s. 6–11.
43. Lichtarski J.M. [2021], Rozwój relacji współpracy pomiędzy organizacjami projektowymi – wyniki badań empirycznych, „Przegląd Organizacji”, nr 12, s. 13–23.
44. Lundin R.A., Godenhjelm S., Sjöblom S. [2015], Projectification in the public sector – the case of the European Union, „International Journal of Managing Projects in Business”, vol. 8(2), s. 324–348