Opodatkowanie walut wirtualnych w polskim prawie podatkowym

Autor

  • Rafał Kowalczyk

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.5

Słowa kluczowe:

opodatkowanie walut wirtualnych, bitcoin, kryptowaluty, aktywa cyfrowe, blockchain, podatek od kryptowalut, polskie prawo podatkowe

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie oceny bieżących regulacji prawnopodatkowych i nakreślenie pożądanych kierunków ich zmiany. Istotną jej część stanowi ponadto scharakteryzowanie walut wirtualnych z pozaprawnego punktu widzenia. W części pierwszej omówiono zagadnienie walut wirtualnych oraz aktywów cyfrowych tworzonych na podstawie technologii blockchain. W części drugiej opisano terminologię branżową. W części trzeciej zaprezentowana została ewolucja regulacji prawnopodatkowych dotyczących kryptowalut w Polsce oraz dokonano analizy obowiązujących przepisów podatkowych. W części czwartej omówiono orzecznictwo oraz przedstawiono kierunki przyjmowane w interpretacjach podatkowych. W podsumowaniu nakreślono propozycje zmian prawnopodatkowych de lege ferenda.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akty prawne
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 328.
2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.).
3. Uzasadnienie KPRM do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r., poz. 695.
5. Rozporządzenie przedłużone do dnia 30.06.2020 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 793.
6. Dyrektywa 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz. U. L 267.Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Butkiewicz E. (red.) [2014], Waluty wirtualne, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa.
2. Przyłuska-Schmitt J. [2021], Bitcoin – zagadnienia prawno-podatkowe, „Przegląd Prawno­-Ekonomiczny”, nr 4.
3. Walewska D. [2009], G7 bez nowych pomysłów, „Rzeczpospolita”, dodatek „Ekonomia i rynek”, 16.02.
4. Wesołowska A. [2015], Opodatkowanie waluty bitcoin podatkiem VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 22 października 2015 r., C-264/14.

Orzecznictwo
1. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 486/16 z dnia 6 marca 2018 r.
2. Wyrok NSA o sygnaturze I FSK 521/20 z dnia 9 grudnia 2021 r.
3. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 753/19 z dnia 9 grudnia 2021 r.
4. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 247/19 z dnia 9 listopada 2021 r.
5. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 651/21 z dnia 2 września 2021 r.
6. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 3796/18 z dnia 25 maja 2021 r.
7. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 3296/18 z dnia 11 marca 2021 r.
8. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 3297/18 z dnia 11 marca 2021 r.
9. Wyrok NSA o sygnaturze II FSK 3796/18 z dnia 25 maja 2021 r.

Materiały internetowe
1. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, dostęp: 16.07.2022.
2. https://businessinsider.com.pl/gielda/kursy-walut/chiny-delegalizuja-kryptowaluty-bitcoin-ostro-w-dol/j65mlc2, dostęp: 12.04.2022.
3. https://cbdctracker.org/, dostęp: 10.04.2022.
4. https://coinmarketcap.com/charts/, dostęp: 26.07.2022.
5. https://codozasady.pl/p/bitcoin-zwolniony-z-vat-w-calej-unii-europejskiej, dostęp: 1.06.2022.
6. https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020PC0593&from=PL, dostęp: 11.03.2022.
7. https://kglegal.pl/waluta-wirtualna-i-kryptowaluta/, dostęp: 2.04.2022.
8. https://kryptoprawo.pl/kryptowaluty-a-podatek-pcc-nowe-zwolnienie-dla-wszystkich/, dostęp 2.04.2022.
9. https://odkryjbitcoin.pl/bitcoin-podatki/, dostęp: 26.05.2022.
10. https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i06655­o1.pdf, dostęp: 22.05.2022.
11. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozliczanie-kosztow-nabycia-walut-wirtualnych, dostęp: 4.06.2022.
12. https://prawo-dla-ksiegowych.pl/podatek-od-bitcoina-i-obrotu-innymi-kryptowalutami/, dostęp: 10.05.2022.
13. https://sip.lex.pl/#/publication/386152234/wesolowska-agnieszka-opodatkowanie-waluty-bitcoin-podatkiem-vat-glosa-do-wyroku-ts-z-dnia-22…?cm=URELATIONS, dostęp: 26.05.2022.
14. https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/183173­bitcoin-krotka-historia, – ktora-warto-poznac, dostęp: 12.04.2022.
15. https://www.coinbase.com/pl/learn/crypto-basics/what-is-a-token, dostęp: 9.04.2022.
16. https://www.coinbase.com/pl/learn/crypto-basics/what-is-defi, dostęp: 10.04.2022.
17. https://www.fxmag.pl/co-to-jest/token, dostęp: 10.04.2022.
18. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8394503, kryptowaluty-tokeny-nft-bitcoin-sledzenie-transakcji.html, dostęp: 17.04.2022.
19. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/15/na111621­five-observations-on-nigerias­-central-bank-digital-currency, dostęp: 20.03.2022.
20. https://www.podatki.biz/artykuly/opodatkowanie-obrotu-bitcoinem-stanowisko-organow­-podatkowych-i-sadow-administracyjnych_44_37262.htm, dostęp: 22.05.2022.
21. https://www.reuters.com/business/finance/el-salvador-leads-world-into-cryptocurrency-bitcoin-legal-tender-2021–09–07/, dostęp: 12.04.2022.
22. https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art8894391­tarcza-2-0obrot-kryptowaluta-zwolniony-z­-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych-pcc, dostęp: 15.05.2022.
23. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential- actions/2022/03/09/executiveorder-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/ – section 9 Definitions, dostęp: 15.03.2022.
24. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executiveorder-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/, dostęp: 15.03.2022.
25. https://www.youtube.com/watch?v=4­cB1Z9qceI, dostęp: 17.04.2022.
26. https://www.youtube.com/watch?v=E6-8ax0nxsA&list=PLSXUdXm8u7cRUT4v5kETz77jJ3Sy1O_8b&index=3&t=920s, dostęp: 26.02.2022.
27. https://www.youtube.com/watch?v=E6- 8ax0nxsA&list=PLSXUdXm8u7cRUT4v5kETz77jJ3Sy1O_8b&index=3&t=920s, dostęp: 26.05.2022.
28. https://www.youtube.com/watch?v=vfO007­hwZo&t=142 s, dostęp: 26.05.2022 r. – relacja z manifestacji pod Ministerstwem Finansów

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Kowalczyk, R. (2023). Opodatkowanie walut wirtualnych w polskim prawie podatkowym. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 89–109. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.5

Numer

Dział

Dział główny