CSR – istotne zmiany czy sposób na większy zysk – studium przypadku

Autor

  • Maciej Krahel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.8

Słowa kluczowe:

CSR, firmy etyczne, wartość akcji, LEGO, społeczna odpowiedzialność biznesu

Abstrakt

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pozytywnie stymuluje działalność przedsiębiorstw na całym świecie. Takie podejście powinno skutkować lepszym wykorzystaniem zasobów, dbaniem o planetę oraz równym traktowaniem pracowników i partnerów biznesowych. Podejście to może również generować dodatkowe zyski oraz wzrost wartości akcji. W artykule wykorzystano metodę studium przypadku, która pozwoliła na próbę odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: czy wartości firmy LEGO są przestrzegane przez przedsiębiorstwo w codziennej pracy. Przedstawiona została także zależność między podejmowanymi działaniami zgodnymi z CSR a ceną akcji przedsiębiorstw, które uznawane są za działania etyczne i ekologiczne. Prezentowane wyniki nie są jednoznaczne, lecz mogą wskazywać, że firmy wykorzystują CSR nie tylko w celu dbania o dobro planety i pracowników, ale również żeby osiągnąć zyski. Obszar nadużywania CSR w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstw nie jest wystarczająco opisany w literaturze przedmiotu, co zmotywowało autora do podjęcia się tego tematu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abah A. L. [2016], Legal regulation of CSR? The case of social media and gender-based harassment,

University of Baltimore School of Law, „Journal of Media Law & Ethics”, vol. 5 (3/4), s. 38.

Adamska-Chudzińska M. [2014], Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 37 (1), s. 297.

Barney J. [1991], Frim resources and sustained competetive advantage, „Journal of Management”, vol. 17 (1), s. 99–110.

Buhmann K. [2011], Integrating human rights in emerging regulation of corporate social responsibility: The EU case, „International Journal of Law in Context”, vol. 7 (2), s. 139–179.

Carroll A. B. [2021], Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct’s development and future, „Business & Society. Sage Journals”, vol. 60 (6), s. 48.

Chybrowski C., Kubacka M. [2021], Gra na giełdzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 72–76.

Harrison H., Kacperczyk M. [2009], Thre price of sin: The effects of social norms on markets, „Journal of Financial Economics”, vol. 93, s. 15–36.

Huang K., Sim N., Hong Z, Zhao H. [2020], Corporate social responsibility, corporate financial performance and the confounding effects of economic fluctuations: A meta-analysis, International Review of Financial Analysis, Elsevier, s. 17.

Ibrahim M. N., Kimbu A. N., Ribeiro M. A. [2023], Recontextualising the determinants of external CSR in the services industry: A cross-cultural study, Elsevier, s. 1.

Kaźmierczak M. [2019], Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 5.

Kiełbasa Ł., Szatkowski B., Wejman M. [2017], Wpływ zmianowego systemu pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracownika – zagrożenie czy normalne zjawisko? „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 72, s. 101.

Kozłowski M. [2016], Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, s. 47–48, 74.

Lu J., Ren L., Zhang C., Rong D., Ahmed R. R., Streimikis J. [2020], Modified Carroll’s pyramid of corporate social responsibility to enhance organizational performance of SMEs industry, „Journal of Cleaner Production”, vol. 271.

Luo H. A., Balvers R. J. [2017], Social Screens and Systematic Investor Boycott Risk, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 52 (1), s. 365–399.

Malesky E., Taussig M. [2019], Participation, government legitimacy, and regulatory compliance in emerging economies: a firm-level field experiment in Vietnam, „American Political Science Review”, vol. 113 (2), s. 530–551.

Matten D., Moon J. [2020], Reflections on the 2018 decade award: The meaning and dynamics of corporate social responsibility, „The Academy of Management Review”, vol. 45 (1), s. 7–28.

Osuji O. K. [2015], Corporate social responsibility, juridification and globalisation: ‘inventive interventionism’ for a ‘paradox’, „International Journal of Law in Context”, vol. 11 (3), s. 265–298.

Rank S., Contreras F. [2021], Do millennials pay attention to corporate social responsibility in comparison to previous generations? Are they motivated to lead in times of transformation? A qualitative review of generations, CSR and work motivation, „International Journal of Corporate Social Responsibility”, vol. 6 (1), s. 4.

Rojek-Nowosielska M. [2019], Definicja CSR Według Normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3, s. 213.

Schein E. H. [1985], Organizational Culture and Leadership, Jossey – Bass Publishers, San Francisco, s. 595–599.

Situ H., Tilt C. A., Seet P. S. [2018], The influence of the government on corporate environmental reporting in China: an authoritarian capitalism perspective, Business & Society, s. 6.

Trollman H., Colwill J. [2021], The imperative of embedding sustainability in business: A model for transformational sustainable development, Sustainable development.

Windsor D. [2021], Political and ethical challenges of 2025: Utopian and dystopian views, w: Park S. H., Gonzalez-Perez M. A., Floriani D. (red.), The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era, Palgrave Macmillan, s. 13–236.

Wojciechowska R. [2014], Zachowanie etyczne a problem efektywności w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 234.

Zhang D., Lucey B. M. [2022], Sustainable behaviors and firm performance: The role of financial constraints’ allevation, „Economic Analysis and Policy”, vol. 74, s. 220–233.

Artykuł prasowe i okolicznościowe

Dhue S., Epperson S. [2022], Most workers want their employer to share their values – 56%won’t even consider a workplace that doesn’t, survey finds, CNBC, New York, s. 2.

Krukowska M. [2014], 10 najbardziej odpowiedzialnych firm na świecie, Forbes, s. 1–5.

Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K. [2007], CSR w firmie – zysk dzięki odpowiedzialności, Forbes, s. 8.

Palumbo J. [2022], Why The Lego Foundation Wants to improve early education worlwide, Forbes, s. 1.

Źródła internetowe

The 2023 World’s Most Ethical Companies® Honoree List [2023], World’s Most Ethical Companies Ethisphere, https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/ (dostęp: 4.02.2023).

The LEGO® Brand, https://www.lego.com/en-us/aboutus/lego-group/the-lego-brand (dostęp: 20.04.2023).

World Wide Fund for Nature Polska, https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn (dostęp: 20.04.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Krahel, M. . (2024). CSR – istotne zmiany czy sposób na większy zysk – studium przypadku. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 137–150. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.8 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny