Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.4

Słowa kluczowe:

równoważenie mobilności, Trójmiasto, carsharing

Abstrakt

Równoważenie mobilności staje się obecnie bardzo istotnym elementem rozwoju miast. Potrzeba zmian oraz zmiana podejścia mieszkańców do posiadania prywatnych pojazdów powodują, że carsharing może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych. Carsharing jest systemem współdzielenia pojazdów, który funkcjonuje w Europie i na świecie od lat 70. XX wieku, z kolei w Polsce jest wciąż bardzo młodym i mało znanym rozwiązaniem. Celem artykułu jest omówienie
roli carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy Traficar w Trójmieście. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie trójmiejskich klientów tej firmy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę, że rozwój carsharingu w Trójmieście przyczynia się do częstszego korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu. Ponadto badanie wykazało, że trójmiejski carsharing jest pozytywnie oceniany przez jego użytkowników i stymuluje
zmianę zachowań mieszkańców w zakresie mobilności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Bator F., The anatomy of market failure, Oxford 1958.
2. Brychcy M., Rola carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2018. [praca magisterska]
3. Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
4. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM (2007) 551.
5. Liberadzki B., Transport: popyt – podaż – równowaga, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 1998.
6. Mallus M. (red.), Dynamic Carpooling in Urban Areas: Design and Experimentation with a Multi-Objective Route Matching Algorithm, „Sustainability” 2017, nr 9(254).
7. Millard-Ball A., Car-sharing: Where and how it succeeds, TCRP Report 108, 2005.
8. Radzimski A., Transport zbiorowy oraz car sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 12.
9. Stangel M., Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Materiały internetowe
1. Chełchowska O., Traficar uruchamia usługę w Trójmieście, 27.10.2017 r., https://media.traficar.pl/22390‑traficar-uruchamia-usluge-w-trojmiescie [dostęp: 11.06.2018].
2. Dudko P., Traficar rośnie w Trójmieście, 27.04.2018 r., https://media.traficar.pl/30653‑traficar-rosnie-w-trojmiescie [dostęp: 11.06.2018].
3. Traficar, www.traficar.pl, [dostęp: 11.06.2018].

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Brychcy, M., & Przybyłowski, A. (2019). Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 43–56. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.4

Numer

Dział

Dział główny