Treść głównego artykułu

Abstrakt

Controlling-based management is generally regarded as a way of increasing the operational efficiency of economic entities. Considering controlling based on the management level criterion makes it easier to control an organisation’s revenues and costs, whose greatest source are labour costs. In the knowledge- and IT-based economy, information processing and corporate social responsibility (CSR), being the outcome of evolution from the industry-based economy, have dominated management processes.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zubek, M. (2020). Controlling as a Method of Managing Human Capital. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 57(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.57.2

Referencje

 1. Bernais, J., & Ingram, J. (2005). Controlling personalny i koszty pracy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 2. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 3. Champlin, D. P., & Knoedler, J. T. (2004). J. M. Clark and the Economics of Responsibility. Journal of Economic Issues, 38 (2), 545–552. Retrieved from: https://www.jstor. org/stable/4228042 (11.10.2019).
 4. Czapiński, J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2 (4), 5–28.
 5. Encyklopedia PWN. Retrieved form: www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/globalizacja;3905881.html (11.10.2019).
 6. Encyklopedia PWN. Retrieved from: www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-zrownowazony (11.10.2019).
 7. Heskett, J. L., Eral Sasser, W. Jr., & Schlesinge, L. (2003). The Value Profit Chain. New York: The Free Press, 78–79. After: Bochniarz, P., & Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext.
 8. Ignaciuk, E. (2000). Controlling personalny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 8, 23–26.
 9. Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa: Wolters Kluwer business.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5; tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe; Dz. U. 1997, Nr 78, poz.483. Retrieved from: www. sejmgov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (15.10.2019).
 11. McLuhan, M. (1975). Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 12. Nesterak, J. (2015). Controlling zarządczy, projektowanie i wdrażanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 13. Nowak, M. (2008). Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 14. Lisiecka, K., & Burka, I. (2015). Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach ciepłowniczych na przykładzie usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 233, 75–92.
 15. Listwan, T. (Ed.) (2010). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 16. Pocztowski, A., & Purgał-Popiela, J. (2004). Controlling personalny. In: M. Sierpińska (Ed.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 179–207.
 17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. UNICWARSAW Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Retrieved from: https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php (12.10.2019).
 18. Robertson, G. R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: SAGE Books.
 19. Rostkowski, T. (2003). Narzędzia Inter-, intra- i ekstranetowe w realizacji funkcji ZZL. In: M. Rybak (Ed.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Poltext.
 20. Sierpińska, M. (Ed.) (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 21. Smolarek, M. (2016). Wzrost znaczenia technologii informatycznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji. In: M. Smolarek (Ed.), Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 22. Struge, G. (2018), Migration Statistics, House of Commons, Briefing Paper, No. SN0677, 24 August 2018, House of Commons Library, Office for National Statistics. Retrieved from: https://www.ons.gov.uk (26.8.2018).
 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396).