Treść głównego artykułu

Abstrakt

We współczesnym społeczeństwie pseudonauka coraz silniej oddziałuje na postawy i zachowania społeczne. Zmusza to szkoły wyższe do kształtowania wśród studentów odpowiednich kompetencji, pozwalających im na ocenę prawdziwości wiedzy i identyfikację pseudonauki. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakie elementy tworzą wypowiedzi studentów na temat prawdziwości wiedzy naukowej jako jej cechy? Założono, że odpowiedź na to pytanie stanowi podstawę procesu kontroli efektów edukacji akademickiej w zakresie radzenia sobie z pseudonauką. Cel ten zrealizowano poprzez zaprezentowanie wyników badania, w którym zastosowano analizę treści 33 losowo wybranych pisemnych wypowiedzi studentów na temat prawdziwości jako cechy wiedzy naukowej. Badanie wykazało, że mimo znajomości i posługiwania się kategoriami wiedzy naukowej i jej prawdziwości studenci przejawiali ograniczone kompetencje w radzeniu sobie z problemem pseudonauki.

Słowa kluczowe

prawdziwość pseudonauka wiedza naukowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Strużyna, J., & Marzec, I. (2021). Prawdziwość wiedzy naukowej i pseudonauka w percepcji studentów. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.3

Referencje

 1. Ajdukiewicz, K. (1985). Język i poznanie. Tom I. Wybór pism z lat 1920–1939. Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN.
 2. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN.
 3. Cumming, D., Johan, S. (2019). Government Venture Capital Research: Fake Science and Bad Public Policy. Venture Capital, 21 (1), 121–131.
 4. Dryden, G., Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.
 5. Gibson, D. M., Webb, L. M. (2011). Grounded Theory Approaches to Research on Virtual Work: A Brief Primer. W: S. D. Long (Ed.), Virtual Work and Human Interaction Research. Hershey: Information Science Reference, 160–175.
 6. GS (1999). The Monsanto Roundup: Did Monsanto Fake Science? Earth Island Journal, 14 (1), 27–27, http://www.jstor.org/stable/43882043 (dostęp: 4.07.2021).
 7. Heinrich, S. (2020). Medical Science Faces the Post-Truth Era: A Plea for the Grassroot Values of Science. Current Opinion in Anaesthesiology, 33 (2), 198–202.
 8. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN.
 9. Legare, C. H., Gelman, S. A. (2008). Bewitchment, Biology, or Both: The Co-Existence of Natural and Supernatural Explanatory Frameworks Across Development. Cognitive Science, 32 (4), 607–642.
 10. Mayring, Ph. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Social Research, 1 (2), 1–10.
 11. Miles, M., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Human Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 12. Ritchie, S. (2020). Science Fictions: How Fraud, Bias, Negligence, and Hype Undermine the Search for Truth. New York: Metropolitan Books Henry Holt & Co.
 13. Tomanek, K. (2014). Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych. Przegląd Socjologii Jakości, 10 (2), 118–136.
 14. Turner, J. H. (1985). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN.
 15. Vakulenko, M. (2014). Term and Terminology: Basic Approaches, Definitions, and
 16. Investigation Methods (Easterm-European Perspective). Terminology Science & Research. IITF Journal, 24, https://www.researchgate.net/publication/336605560_Term_and_terminology_basic_approaches_definitions_and_investigation_methods_EastermEuropean_perspective_In_Terminology_Science_Research (dostęp: 30.07.2021).