Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw

Main Article Content

Katarzyna Nowicka

Abstrakt

Cloud computing (chmura obliczeniowa) jest zasobem, a także instrumentem, który w sposób złożony i różnorodny jest w stanie wpływać na strukturę czynników kształtujących konkurencyjność łańcuchów dostaw, stymulując ich integrację i poprawiając jakość zarządzania. Analizując wyniki badania, w kontekście konkurencyjności czynnikowej i wynikowej identyfikującej rolę cloud computingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, należy stwierdzić, że przyczyny jego wyboru współgrały z celami strategicznymi. W ujęciu wpływu cloud computingu na ograniczenie kosztów, respondenci wymienili działania związane z realizacją zamówienia, obsługą reklamacji i obsługą zwrotów jako te, w których odnotowano największe zmiany. W kontekście wpływu na czas realizacji działań i procesów, badani wskazali na: czas obsługi reklamacji, czas realizacji zamówienia i czas spłaty zobowiązań. W aspekcie kształtowania jakości wskazano na poprawę terminowości dostaw, wzrost poziomu zamówień kompletnych dostarczanych konsumentom i poprawę dokładności planowania popytu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowicka, K. (2018). Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 51–63. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4729
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 17, No. 1.

Berezowska J., Kamińska M., Kwiatkowska M., Niewiadomska E., Szczepańska B., Wegner M. [2010], Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa.

Chiang A. [2017], Supply Chains’s Future Rests In The Cloud: Supply chains are ready for a digital makeover, based on intelligent technologies like Al, machine learning and the loT, “Material Handling & Logistics”, Oct, Vol. 72(8), p. 30-31.

Christopher M. [2016], Logistics and Supply Chain Management, London, Pearson.

Christopher M. [2000], Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa, Wyd. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Hamel G., Prahald C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa, Business Press.

Harvard Business Review [2011], How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the Age of Cloud Computing, A Harvard Business Review Analytic Services Report.

Liu S., Yang Y., Qu W.G., Liu Y. [2016], The business value of cloud computing: the partnering agility perspective, “Industrial Management & Data Systems”, Vol. 116(6), p. 1160-1177.

Lubiński M., Michalski T., Misala J. [1995], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.

Mell P., Grance T. [2011], The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, NIST, Gaithersburg.

Nowicka K. [2011], Cloud computing a koszty transakcyjne, w: Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowicka K. [2014], Konkurowanie poprzez współpracę w łańcuchach dostaw wykorzystujących model cloud computing, w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE.

Romanowska M. [2009], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE.

Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji,Toruń, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.

Tarasewicz R. [2014], Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Witkowski J. [2009], Orientacja procesowa w różnych koncepcjach i modelach referencyjnych zarządzania łańcuchem dostaw, w: Podejście procesowe w organizacjach, S. Nowosielski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52.