Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu

Main Article Content

Katarzyna Nowicka

Abstrakt

Przedsiębiorstwa poszukują możliwości ograniczania kosztów i obszarów stymulowania poziomu innowacyjności. Obydwa te aspekty mogą być skutecznie wspierane przez zastosowanie cloud computing, bez jednoczesnej potrzeby dokonywania wyboru typu trade-off. Celem artykułu jest udowodnienie, że przetwarzanie w chmurze daje przedsiębiorcom możliwość równoczesnego ograniczania kosztów, jak i wspierania ich działań związanych z wybranym kierunkiem rozwoju innowacji. Ma zarówno bezpośredni wpływ na poziom i strukturę kosztów w przedsiębiorstwie, jak i wpływ pośredni, np. związany ze skróceniem czasu wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, podejmowania decyzji, czyli ograniczeniem kosztów projektów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowicka, K. (2017). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 42(1), 85–99. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0158
Dział
Dział główny

Bibliografia

Dziembek D. [2014], System ERP w modelu SaaS w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Konsala (red.), Opole,Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 2, s. 783-793.

Dziembek D. [2016], Cloud computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Konsala (red.), Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 2, s. 725-739.

Gorynia M. [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gorynia M. [2005], Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Warszawa, PWE.

GUS [2014], Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa.

Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M. [2015], Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission.

Kapera K. [2014], Raport. Badanie Comarch Cloud, Kraków, Comarch.

Lipski J. [2013], Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 2, s. 1194-1204.

Mell P., Grance T. [2009], The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory, U.S. Commerce Department.

Nowicka K. [2011], Cloud computing a koszty transakcyjne, w: Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

PARP [2014], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, Warszawa, www.parp.gov.pl/panel.

Pierścionek Z., Jurek-Stępień S. [2006], Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Poniatowska-Jaksch M. (red.) [2015], Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

PwC [2012], Eye of the storm. 2012 Global State of Information Survey, www.pwccn.com/webmedia/ doc/634653330562192188_rcs_info_security_2012.pdf.

PwC [2014], Co po kryzysie? Powrót do starych wyzwań globalnych w nowych warunkach, 17. badanie Global CEO Survey: polska perspektywa.

Śliwiński R. [2012], Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 4 (248), kwiecień 2012.

VMWARE [2011], Business Agility and the True Economics of Cloud Computing, White Paper.