Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych

Main Article Content

Stanisław Kasiewicz

Abstrakt

Dotkliwość ostatniego kryzysu finansowego dla europejskich rynków finansowych, gospodarki i społeczeństwa sprawia, że naukowcy i analitycy finansowi zaczynają z dużą otwartością poszukiwać odpowiedzi nie tylko na pytanie, jak zredukować negatywne jego skutki w przyszłości, ale również jaki będzie w przyszłości system regulowania instytucji finansowych. W artykule zostały omówione trzy opcje stanowisk o przyszłych tendencjach regulacyjnych: alternatywa teoretyczna, opcja prezentowana w raportach i opracowaniach eksperckich oraz wersja nasuwającą się z obserwacji aktualnej praktyki funkcjonowania europejskich banków. Celem artykułu jest przeprowadzenie konfrontacji poglądów na temat przyszłych trendów w regulacji sektora bankowego z perspektywy teoretycznej, konsultingowej i formułowanej w oparciu o ocenę praktyki bankowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasiewicz, S. (2017). Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 7–21. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7450
Dział
Dział główny

Bibliografia

Acharya V., Engle R., Richardson M. [2012], Capital shortfall: a new approach to ranking an regulating systemic risk, “American Economic Review”, Vol. 102.

Armour J., et al. [2014], Principle of financial regulation, Law Working Paper, No. 277/2014.

Aubert J-E. [2005], Promoting Innovation in Developing Countries: A Conceptual Framework 5, Working Paper, No. 3554, World Bank Policy Research.

Baldwin R., Cave M., Lodge M. [2012], Understanding regulation: theory, strategy and practice, Oxford, Oxford University Press.

Belka M. [2013], Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, wystąpienie, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29.11. 2013, Warszawa.

BGLN [2016], The future of banking in Europe: regulation, supervision and changing competitive landscape, Bank Governance Leadership Network, January.

Black J. [2010], Risk-based regulation: choices, practices and lessons being learnt, in: Risk and regulatory policy: improving the governance of risk, OECD, Paris, p. 185-224.

Blinder A.S. [2014], Financial entropy and the optimality of over-regulation, Griswold Center for Economic Policy Studies, Princeton University, Working Paper, No. 242, November.

Brunnermeier M. [2009], Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 23.

Deloitte [2015], Foreword look. Top regulatory trends for 2016 in banking, Deloitte & Touch LLP.

Deloitte [2016], Navigating the year ahead. Banking regulatory outlook 2017, Centre for regulatory strategy Americas, Deloitte, United States, December.

de Weers K. [2011], Towards a European Regulatory Toolkit On the Enforcement of Union Law by National Regulatory Authorities, Utrecht, University Utrecht.

EBA [2014], Proportionality rule in bank regulation, A Report by the Banking Stakeholder Group of European Banking Authority, http://www.eba.europa.eu.

Gosse J-B., Philon, D. [2014], The future of financial market and regulation: What strategy for Europe, “Foresight”, No. 2, p. 95.

Harnay S., Scalon L. [2016], The influence of economic approaches to regulation on banking regulations: a short stories of banking regulations, “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 40.

Härle P., et al. [2015], The future of bank risk management, McKinsey Working Papers on Risk, December.

Kasiewicz S. [2015], Kierunki ewolucji koncepcji zarządzania VBM, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, J. K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), wyd. II, Warszawa, CeDeWu, s. 40-51.

Kasiewicz S. [2016], Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym, Warszawa, WIB, ALTERUM.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer Wł. [2014], Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa, WIB ALTERUM.

Kony [2015], Digital banking report. Retail Banking Trends and Predictions 2016, Kony, December.

Letter [2017], Regional Bank Perspective, Letter for the 115th United States Congress, February 13.

Maloney N., Ferran E., Payne J. (eds.) [2015], The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford University Press.

Marcinkowska M. [2014], Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. [2014], Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, NBP, "Materiały i Studia", nr 305.

Masiukiewicz P., Morawska S. [2015], Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne, „Zarządzanie i Finanse,” nr 4.

Merler S., Veron N. [2014], To the Commissioner for financial service, “Financial Service”, September 7.

Nelson R.R., Winter S.G. [1977], In search of Useful Theory of Innovation, “Research Policy”, Vol. 6, No. 1, p. 36, 38.

Ranchordás S. [2015 a], Innovation-friendly regulation: The sunset of regulation, the sunrise of innovation, ”Jurimetrics. The Journal of Law, Science, and Technology”, Vol. 55, No. 2.

Ranchordás S. [2015 b], Does Sharing Meaning Caring? Regulating Innovation in the Sharing Economy, “The Minnesota Journal of Law, Science & Technology”, Winter.

Shiller R.J. [2013], Inventors in Finance: An Impressionistic History of the People Who Have Made Risk Management Work, in: Financial Innovation. Too Much or Too Little, M. Haliassos (ed.), Cambridge, The MIT Press, p. 4.

Szpringer Wł., Szpringer M. [2014], Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), „ E-mentor”, nr 4.

Top 100 [2017], Costliest EU regulations, openeurope.org.uk, dostęp 28/02/2017.

UK law [2017], What proportion is influenced by the EU?, UK law, https://fullfact.org/europe/uk-lawwhat-proportion-influenced-eu, dostęp 28/02/2017.

WEF [2017], Shaping the future of retail and consumer industries, Insight report, World Economic Forum, January.

Young B. [2014], Financial crisis: causes, policy responses, future challenges, Luxemburg, Publication Office of the European Union, p. 30.