Wizja banku przyszłości

Main Article Content

Stanisław Kasiewicz

Abstrakt

Recenzowana publikacja jest efektem pogłębionej refleksji, związanej z prowadzeniem interaktywnej dyskusji w ramach blogu poświęconego aktualnym problemom globalnych rynków . Zawartość merytoryczna książki koncentruje się wokół dwóch obszarów: pierwszy z nich prezentuje poglądy Skinnera, jak może wyglądać cyfrowy bank, a drugi poświęcony jest ocenie 9 przykładów (cases) opisujących działania instytucji bankowych, które zdecydowały się na ryzykowne, ale już wielce obiecujące kreowanie nowego kształtu bankowości w XXI wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasiewicz, S. (2014). Wizja banku przyszłości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 98–100. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Chris Skinner, Digital Bank. Strategies to launch or become a Digital Bank, Marshall Cavendish International Asia Pte, Singapur 2014.