Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego

Main Article Content

Stanisław Kasiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie roli ryzyka regulacyjnego w procesie samoregulacji sektora bankowego. Koncepcja ta jest bardzo rzadko stosowana przez instytucje funkcjonujące na europejskim rynku usług bankowych. Autor stawia hipotezę, że popularyzacja tej koncepcji oraz zapewnienie jej efektywności i skuteczności wymaga spełnienia specyficznych warunków, dotyczących w szczególności doboru odpowiednich metod pomiaru ryzyka regulacyjnego. Ryzyko regulacyjne dotyczy zagrożeń i możliwości związanych tylko z wdrożeniem konkretnej regulacji do praktyki funkcjonowania instytucji bankowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasiewicz, S. (2017). Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 42(1), 39–46. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1504
Dział
Dział główny

Bibliografia

Albareda L. [2008], Corporate responsibility, governance and accountability: from self-regulation to coregulation, “Corporate Governance: The international journal of business in society”, Vol. 8, No. 4.

Anderson A.R., Russell E.O. [2014], Self-regulation: a strategic alternative for small firms, “Journal of Business Strategy”, No. 4.

Arnone M., Borlini L. [2010], International anti-money laundering programs. Empirical assessment and issues in criminal regulation, “Journal of Money Laundering Control”, Vol. 13, No. 3.

Baldwin R., Cave M. [1999], Understanding Regulation, Oxford, Oxford University Press.

Bartle I., Vass P. [2005], Self-regulation and the regulatory state. A survey policy and practice, Research report 17, Centre for the Study of Regulated Industries, University Bath School of Management.

Bresser-Pereira L.C. [2010], The Global Financial Crisis and a New Capitalism?, Working Paper, No. 592, The Levy Economics Institute, May.

Coglianese C., Healey T.J., Keating E.K., Michael M.L. [2004], The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program, Center for Business and Government, available at: www.ksg. harvard.edu/cbg/rpp/, p. 5, date of download: 17.10.2015.

Dembiński P.H., Beretta S. [2014], Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Kraków, Wydawnictwo M.

Epstein G. [2002], Financialization, Rentier Interests and Central Bank Policy, Amherst, University of Massachusetts, June.

Holland J. [1995], Price sensitive information and self-regulation by UK companies and financial institutions, Part I and II, “Journal of Financial Regulation and Compliance“, No. 3 and 4.

Jamison N. [1998], Developments in voluntary self-regulation, “Journal of Financial Regulation and Compliance”, Vol. 6, No. 1.

Marcinkowska M. [2013], Regulation and self-regulation in banking: in search of optimum, „Kredyt Bank”, nr 2.

NBP [2015], The Analysis of The Effects of Reducing Interchange Fee in Poland, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

OECD [2010], Risk and regulatory policy: improving the governance of risk, OECD, Paris.

Ojo M. [2011], Co-operative and competitive enforced self-regulation, “Journal of Financial Regulation and Compliance”, Vol. 19, No. 2.

Palley T.I. [2007], Financialization: What it is and Why it Matters, Working Paper Series, No. 153, Amherst, November.

Porter M. [1990], The Competitive Advantage of Nations, New York, Macmillan.

Ratajczak M. [2012], Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, „Ekonomista”, nr 3.

Weers de K. [2011], Towards a European Regulatory Toolkit On the Enforcement of Union Law by National Regulatory Authorities, University Utrecht.

Williams A.D. [2004], An Economic Theory of Self-Regulation, Working Paper prepared for: The Political Economy Doctoral Workshop Department of Government, LSE, December.