Cyfrowa transformacja firm a kultura ryzyka

Main Article Content

Stanisław Kasiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie poglądów, jakie zostały sformułowane na temat miejsca, roli i funkcji kultury ryzyka w procesie transformacji cyfrowej oraz omówienie najważniejszych wyników badań w tym temacie. W artykule została formułowana następująca hipoteza: marginalizacja, odraczanie w czasie lub zaniechania wykorzystania kultury ryzyka w procesie dostosowywaniu się przedsiębiorstw do działania w otoczeniu cyfrowym stanowi strategiczną, wysoce kosztowną pomyłkę. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zostały podane podstawowe informacje o transformacji cyfrowej firm i znaczenia tego procesu dla rozwoju przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu zostały zidentyfikowane i omówione kluczowe czynniki sukcesu, jakie rekomendowane są na ten temat w literaturze przedmiotowej. Ostatnia część poświęcona jest określeniu roli kultury ryzyka w procesie transformacji i skutkach jej zaniechania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasiewicz, S. . (2020). Cyfrowa transformacja firm a kultura ryzyka. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 43–53. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. ACXIOM (2019), ACXIOM financial services review. The New Picture of financial services, LLC.
2. Casano T. (2019), Why Fintech Startups Fail (and How You Can Avoid These Mistakes), 15 December.
3. Capgemini Consulting (2015), When Digital Disruption Strikes: How Can Incumbents Respond?, Capgemini Consulting.
4. Christensen C.M. (1997), The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Harvard Business School Press.
5. Christensen C.M. (2020), Disruption 2020: An Interview, MIT Sloan Management Review, Spring.
6. Christensen C.M., Raynor M.E., McDonald R. (2015), What Is Disruptive Innovation?, “Harvard Business Review”, Vol. 93/12, December.
7. Connections (2019), The Keys to Winning Retailer-Brand Partnerships in the Digital Era, MIT SMR Connections.
8. Davenport T.H., Spanyi A. (2019), Digital Transformation Should Start With Customers, 8 October.
9. Deloitte (2020), New Horizons. Compliance 2020 and beyond, Deloitte UK.
10. Deloitte (2014), Risk,Culture and Talent in Global Financial Services. Reinforce.Reframe.Refine. Deloitte.
11. Deloitte (2012), Cultivating a Risk Intelligent Culture: Understand measure, strengthen, and report, Deloitte.
12. Disruption (2020), MIT Sloan Management Review, Spring 2020.
13. Ernst and Young (2017), Risk Culture. Role of the internal audit.
14. Gartner (2020), Digital Transformation Innovation, Gartner CIO & IT Executive Summit.
15. Goran J., Srinivasan R., LaBerge L. (2017), Culture for digital era, “McKinsey Quarterly”, July.
16. Gudergan G., Mugge P. (2017), The gap between the practice and theory of Digital Transformation.
17. Gunther McGrath R. (2020), The New Disrupters, in: Disruption 2020, MIT Sloan Management Review, Spring.
18. Institute of Risk Management (2012), Risk Culture. Under the Microscope Guidance for Board.
19. International Finance Corporation (2015), Risk Culture, Risk Governance, and Balanced Incentives, August.
20. Kane G.C., et al., (2020), Czym przywództwo w erze cyfrowej rożni się od tradycyjnego, a w czym je przypomina, MIT Sloan Managment Review. Polska, nr 3.
21. Kane G.C., et al. (2019), The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology, March 6.
22. Kasiewicz S., Kurkliński L. (2019), Kultura ryzyka jako niedoceniany element zarządzania ryzykiem i wspomagania transformacji cyfrowej banków, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”, Vol 31(1).
23. Latinovic Z., Chatterjee S.C. (2019), Customer Centricity in the Digital Age, May 30.
24. Malta Financial Services Authority (2020), Risk Culture Statement, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta, 2020.
25. Marous J. (2020), Digital Banking Report, “The Financial Brand”, January.
26. McKinsey (2018), Unlocking success in digital transformations, McKinsey&Company.
27. Meniga (2017), Meaningful Engagement in Digital Banking, Meniga Ltd.
28. Mergel I., Edelmann N., Haug N. (2019), Defining digital transformation: Results from expert interviews, “Government Information Quarterly”, No. 4.
29. Reck F., Fliaster A. (2019), Four Profiles of Successful Digital Executives, April 10.
30. Rogers D.L. (2016), The Digital Transformation Playbook. Re-Think Your Business to Adapt and Grow in the Digital Age, Columbia Business School Press.
31. Ross J.W. (2019), Digital Success Requires Breaking Rules, July 25.
32. Ross J.W., Beath C.M., Mocker M. (2019), Creating Digital Offerings Customers Will Buy, August 26.
33. Schumpeter J.A. (1934), The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle, “Harvard Economic Studies”, Vol. 46, Harvard College, Cambridge, MA.
34. Siebel T.M. (2017), Why digital transformation is now on the CEO’s shoulders, “McKinsey Quartely”, December.
35. Wade M., Obwegeser N. (2019), How to Choose the Right Digital Leader for Your Company, May 14.