Jak zmienić kontakty w korzystne relacje – wyniki badań empirycznych

Main Article Content

Milena Ratajczak-Mrozek
Krystian Barłożewski

Abstrakt

Artykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, co w praktyce prowadzenia biznesu jest potrzebne do przekształcenia kontaktu w przynoszącą korzyść relację? I po drugie, czy liczne kontakty osobiste, czyli tak zwane „znajomości” są wystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu w budowaniu relacji biznesowych? Autorzy udzielili odpowiedzi na pytania korzystając z wyników badań przeprowadzonych wśród 419 przedsiębiorstw. W efekcie zaproponowali także schemat procesu rozwoju od kontaktu do korzystnej relacji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Ratajczak-Mrozek, M., & Barłożewski, K. (2017). Jak zmienić kontakty w korzystne relacje – wyniki badań empirycznych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 43(2), 51-57. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4679
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Anderson J.C., Narus J.A. [1991], Partnering As A Focused Marketing Strategy, “California Management Review”, Vol. 33, No. 3, p. 95-113.
2. Blois K.J. [1997], When is a Relationship “A Relationship”, in: Relationships and Networks in International Markets, Gemünden H.G., Ritter T., Walter A. (eds.), Oxford, Elsevier Science.
3. Easton G. [1992], Industrial Networks: a Review, in: Industrial Networks. A New View of Reality, Axelsson B., Easton G. (eds.), UK, Routledge.
4. Farrelly F., Quester P. [2003], The effects of market orientation on trust and commitment: The case of the sponsorship business-to-business relationship, “European Journal of Marketing”, Vol. 37, No. 3/4, p. 530-553.
5. Ford D. [1980], The Development Of Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets, “European Journal of Marketing”, Vol. 13, No. 5/6, p. 339-354.
6. Ford D., Håkansson H. [2006], IMP – some things achieved: much more to do, “European Journal of Marketing”, Vol. 40, No. 3/4, p. 248-258.
7. Forsgren M., Holm U., Johanson J. (eds.) [2015], Knowledge, Networks and Power – The Uppsala School of International Business, Palgrave Macmillan.
8. Håkansson H. (ed.) [1982], International Marketing and Purchasing of Industrial Goods. An Interaction Approach, John Wiley & Sons.
9. Håkansson H., Ford D. [2002], How should companies interact in business networks?, “Journal of Business Research”, No. 55, p. 133-139.
10. Håkansson H., Henders B. [1992], International Co-operative Relationships in Technological Development, in: Managing Networks in International Business, M. Forsgren, J. Johanson (eds), Philadelphia, Gordon and Breach, p. 32-46.
11. Håkansson H., Waluszewski A. [1992], Managing Technological Development: IKEA, the environment and Technology, London, Routledge.
12. Holmund M., Törnroos J.Å. [1997], What are relationships in business networks, “Management Decision”, Vol. 35, No. 4, p. 304-309.
13. Johanson J., Mattsson L.G. [1987], Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach, “International Studies of Management & Organisation”, Vol. 17, No. 1, p. 34-48.
14. Leszczyński G. [2014], Adaptacja w relacjach business-to-business. Uwarunkowania i efekty, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
15. Morgan R.M., Hunt S.D. [1994], The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, “Journal of Marketing”, Vol. 58, No. 3, p. 43-48.
16. Ratajczak-Mrozek M. [2009], Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management”, nr 4, s. 75-83.
17. Szymura-Tyc M. [2015], Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Warszawa, Difin.