The value-based paradigm and economization of company strategy and business models

Main Article Content

Adam Jabłoński

Abstrakt

The business processes’ constantly increasing dynamic occurred in companies forces them not only to create their new business models and strategies, but first of all to achieve appropriate profits. The aim of this paper is to discuss the role of business models strategy and economization, using the value-based paradigm. The author argues that currently designed business models and strategies should generate defined measurable financial results, at every stage of their implementation suitable to program them. Therefore, the application of such business models and strategies enables for an enterprise’s value increasing at its business development every stage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłoński, A. . (2020). The value-based paradigm and economization of company strategy and business models. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 37–45. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1930
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bowman E.H. [1973], Epistemology, corporate strategy and academe, A. Sloan School of Management, No. 15.
2. Copeland T., Koller T., Murrin J. [1994], Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey and Company.
3. Cyfert S., Krzakiewicz K. [2011], Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, R. Krupski (ed.), Wałbrzych, Prace Naukowe WWSZiP.
4. de Wit B., Meyer R. [2007], Synteza strategii, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5. Falencikowski T., Nogalski B. [2011], Model biznesu w perspektywie zasobowej, Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, R. Krupski (ed.), Wałbrzych, Prace naukowe WWSZiP.
6. Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Warszawa, PWN.
7. Jabłoński A. [2012], Badania modeli biznesu kreujących wartość, w: Metody badań strategicznego, R. Krupski (ed.), Wałbrzych, Prace Naukowe WWSZiP.
8. Jabłoński A. [2008], Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, 2008.
9. Jaki A. [2012], Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
10. Jaki A. [2011], Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Przegląd Organizacji, nr 9.
11. Jamali D. [2005], Changing management paradigms: implications for educational institutions, Journalof Management Development, Vol. 24, No. 2.
12. Johnson M.W., Christensen C.M., Kagerman H. [2008], Reinventing Your Business Model, in: Harward Business Review, 89, No. 12.
13. Johnson M.W. [2010], Seizing the White Space, Boston, Harvard Business Press. p. 22,
14. Kowalczewski K. [2008], Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, w: Współczesne paradygmatynauk o zarządzaniu, W. Kowalczewski (ed.), Warszawa, Difin.
15. Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
16. Kuhn T.S. [1985], Dwa bieguny: Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa, PIW.
17. Kuhn T.S. [2009], Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, Aletheia.
18. Liedtka J.M. [1998], Strategic thinking; can it be taught?, Long Range Planning, No. 31.
19. Neely A., Delbridge R. [2007], Effective Business Models: What Do They Mean for Whitehall, www.national-school.gov.uk/sunningdaleiinstitute, dostęp 14/08/2014.
20. Niemczyk J., Drzewiecki J. [2006], Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym, Współczesne Zarządzanie, No. 4.
21. Niemczyk J. [2010], Modele biznesowe, w: Zarządzanie. Kanony i trendy, M. Morawski, J. Niemczyk,K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet (eds), Warszawa, C.H. Beck.
22. Nogalski B. [2009], Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, MBA, No. 2.
23. Obłój K. [2007], O zarządzaniu refleksyjnie, Warszawa, MT Biznes.
24. Osterwalder A., Pigneur Y. [2002], An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Blend Electronic Commerce Conference e-Reality, Constructing the e-Economy, Slovenia, 17-19 June.
25. Rappaport A. [1998], Creating Shareholder Value: A guide for managers and investors, New York, The Free Press.
26. Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
27. Steward G.B. [1991], The Quest for Value. The EVA TM Management Guide, New York, Harper Business.
28. Sudoł S. [2014], Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, Organizacjai Kierowanie, No. 1.
29. Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
30. Suszyński C. [2013], O ekonomizacji strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne, Quo vadis?, R. Krupski (ed.), Prace Naukowe WWSZiP, T. 22.
31. Weick K.E. [1979], The Social Psychology of Organizing, Reading, Addison-Wesley.