Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji

Main Article Content

Małgorzata Godlewska

Abstrakt

Celem artykułu jest próba zidentyfikowania czynników sukcesu Malezji w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz konfrontacja doświadczenia malezyjskiego z polskim w realizacji projektów PPP, a także pokazanie ich wpływu na stabilny rozwój gospodarczy. Zdaniem autorki, poprawienie relacji na linii państwo–sektor prywatny wpływa na wzrost zaangażowania finansowego sektora prywatnego w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Godlewska, M. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1940
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Cenkier A., Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 139.
2. Druk Sejmowy nr 2036 z dnia 6 grudnia 2013 r., sygnatura RM-10-112-13.
3. Tenth Malaysia Plan 2011–2015, Economic Planning Unit, 2010, http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/speech/files/RMK10_Speech.pdf (dostęp 27.04.2014).
4. Herbst I., Jadach-Sepioło A., Raport ze studiów przypadku PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
5. Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstwdo realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,Warszawa 2012.
6. Hershman M., The Malaysian Third Way: A Public–Private Partnership, Forbes Asia, 22.05.2012,http://www.forbes.com/sites/forbesasia/2012/05/22/the-malaysian-third-way-a-public-private-partnership/,dostęp 27.04.2014 r.
7. Jelonek A.W., Trojnar E., Malezja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
8. Khairuddin Abdul Rashid, Public–private partnership and its significance for Malaysia, CommonwealthGovernance and Growth 2014.
9. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
10. Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora, Warszawa2011.
11. Public-Private Partnership (PPP) Guideline, Public-Private Partnership Unit, Prime Minister Department,PUTRAJAYA 2009.
12. Saron M., Nadzri M., Razali M.N., Implementation Public–Private Partnership (PPP) in Malaysia: Areview on participation of local government and private sector’s in land development, Proceeding of theGlobal Conference on Business, Economics and Social Sciences 2013 (e-ISBN 978-967-12022-0-3),25-26 June 2013, Kuala Lumpur.
13. Suhaiza I., Factors Attracting the Use of Public Private Partnership in Malaysia, “Journal of Constructionin Developing Countries”, 2013, 18(1), pp. 95-108.
14. Syuhaida I., Aminah M.Y., Wai S.H., Elements of Rational Contract in the Delivery of Public Infrastructurein Malaysia, “IBIMA Business Review”, 2012.
15. Taking Stock of PPP and PFI Around the World, Winch G.M., Onishi M., Schmidt S. (eds.), CertifiedAccountants Educational Trust, London 2012.