Interdyscyplinarne podejście do lokalizacji

Main Article Content

Teresa Pakulska

Abstrakt

Niewiele jest publikacji w całości poświęconych zagadnieniom lokalizacji przedsiębiorstw, dla których typowa jest koincydencja dwóch niezmiernie istotnych dla lokalizacji zjawisk, lokalnego i globalnego wymiaru.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pakulska, T. . (2013). Interdyscyplinarne podejście do lokalizacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 98–101. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2170
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Godlewska-Majkowska H., Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa, 2013.