Spółka celowa w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach

Main Article Content

Anna Marszałek

Abstrakt

W gospodarce opartej na wiedzy obserwujemy bardzo silne przenikanie się gospodarki oraz nauki, a do miana podstawowego czynnika wytwórczego urasta technologia. Transfer wiedzy oraz związanej z nią technologii nie przebiega jednokierunkowo. Coraz częściej ośrodki akademickie przekonują się, że budowanie relacji ze światem biznesu jest dla nich koniecznością. W artykule podjęto się próby scharakteryzowania spółki celowej z położeniem szczególnego nacisku na jej rolę w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Jej ostatnim etapem jest tworzenie przedsiębiorstwa typu spin-off, szczególnie w obszarze nowych technologii. Zaprezentowane zostały etapy powstawania tych przedsięwzięć, a także możliwe modele ich funkcjonowania. W artykule położono również nacisk na charakterystykę ich relacji z uniwersytetami lub instytucjami badawczymi. Ostatnia część rozważań zostały poświęcone instrumentom prezentującym strategie wejścia na rynek z nowymi przedsięwzięciami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek, A. (2020). Spółka celowa w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 54(1), 57–68. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.54.1.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Benneworth P., D. Charles, University Spin-off Policies and Economic Development in Less Successful Regions: Learning from Two Decades of Policy Practice.
2. Brush C., Greene P., Hart M. (2001), From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base, “Academy of Management Executive”, No. 15 (1).
3. Gans J., Scott E. L., Stern S. (2018), Strategia dla start-upów, “Harvard Business Review”, czerwiec.
4. Greco M., Grimaldi M., Scarabotti L., Schiraldi M. M. (2013), The Sources of Competitive Advantage in University Spin-Offs : a Case-Study, “Journal of Technology Management and Innovation”, Vol. 8, Issue 3.
5. Izdebski H., Zieliński J. M. (2019), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer.
6. „Mała” ustawa o innowacyjności – nowe prawo i korzyści dla biotechnologii, https://biotechnologia.pl/biotechnologia/mala-ustawa-o-innowacyjnosci-nowe-prawo-i-korzysci-dla-biotechnologii,17032 (dostęp: 11.02.2020).
7. Marszałek A. (2019), Główni aktorzy uczestniczący w transferze technologii towarzyszącym komercjalizacji wiedzy, „Marketing i Rynek”, nr 3.
8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Spin-off czy spin-out ?, https://www.ncbr.gov.pl/potrzebujewiedzy-firma/aktualnosci/szczegoly/news/spin-off-czy-spin-out-51233/ (dostęp: 11.02.2020).
9. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2016), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016. Prawo, podatki, księgowość, Warszawa.
10. Ndonzuan F.N., Pirnay F., Surlemont B. (2002), A Stage Model of Academic Spin-Off Creation, “Technovation”, No. 22.
11. Orłowski J., Salamonowicz M., Instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników w tzw. „Małej ustawie o innowacyjności”.
12. Pattnaik P.N., Pandey S.C. (2014), University Spinoffs: What, Why and How?, “Technology Innovation Management Review”, December.
13. Podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu spółki z o.o. i spółki akcyjnej, http://www.kodeksspolek.pl/artykul,1577,17198,podobienstwa-i-roznice-w-funkcjonowaniu-spolki-z-oo-i-spolki.html (dostęp: 13.02.2020).
14. Shah N., Sabet B., Lum J. (2018), Stwórz coś i zacznij sprzedawać, “Harvard Business Review”, 2018.
15. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Spin-off czy spin-out ?, https://www.ncbr.gov.pl/potrzebujewiedzy-firma/aktualnosci/szczegoly/news/spin-off-czy-spin-out-51233/ (dostęp: 11.02.2020).
16. UNISPIN (2000), Good Practice Guide, University of Twente, Enschede 1999, w: Support of University Spin-off Companies, P. van der Sijde, J. van Tilburg, “Entrepreneurship and Innovation”, February.
17. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668.
18. Vantrappen H., Polastro E. (2015), How to Know if a Spin-Off Will Succeed?, “Harvard Business Review”, 24th February 2015, https://hbr.org/2015/02/how-to-know-if-a-spin-off-will-succeed (dostęp: 12.02.2020).
19. Vohora A., Wright M., Lockett A. (2004), Critical Junctures in the Development of University High- Tech Spinout Companies, “Research Policy”, No. 33.
20. Zachara S.A., van de Velde E., Larrañeta B. (2007), Knowledge Conversion Capability and the Performance of Corporate and University Spin-Offs, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 16.