Innowacje w sektorze biotechnologii jako katalizator procesu transferu wiedzy i technologii

Main Article Content

Anna Marszałek

Abstrakt

Jedną z cech gospodarki opartej na wiedzy (GOW), dającą się zdiagnozować już po samej analizie jej definicji, jest stałe zwiększanie roli wiedzy w kreowaniu procesów o charakterze społeczno-ekonomicznym. W GOW można zaobserwować bardzo silne przenikanie się gospodarki oraz nauki, a do miana podstawowego czynnika wytwórczego urasta technologia. Sytuacja społeczno-ekonomiczna, w której funkcjonuje świat od początku 2020 r., stanowi potwierdzenie, że bez wzajemnego współdziałania wiedzy, technologii oraz gospodarki nie byłyby możliwe do osiągnięcia takie rezultaty, jakie można obserwować na dotychczasowym polu walki z pandemią: pojawienie się szczepionek czy pierwsze informacje o lekach stosowanych w zwalczaniu tej choroby. Szczepionkę m-RNA opracowywano od kilkudziesięciu lat. Dopiero wirus SARS-CoV-2 i niespotykana na dotychczasową skalę współpraca między naukowcami z różnych ośrodków, zjednoczonych we wspólnym celu i wspomagana znaczącym wsparciem finansowym na jego realizację, asygnowanym przez światowe gospodarki, doprowadziła do pojawienia się światełka w tunelu. Zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem sektora biotechnologicznego w aspekcie dokonujących się światowych przemian został poświęcony ten artykuł.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek, A. . (2022). Innowacje w sektorze biotechnologii jako katalizator procesu transferu wiedzy i technologii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 48–61. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ambos T. C., Mäkelä K., Birkinshaw J., D’Este P. (2008), When Does University Research Get Commercialized? Creating Ambidexterity in Research Institutions, “Journal of Management Studies”, Vol. 45, No. 8, s. 1425–1447.
Amit R., Zott C. (2012), Creating Value through Business Model Innovation, „MIT Sloan Management Review”, Vol. 53, No. 3, s. 41–49.
Antonelli C. (2009), The Economics of Innovation: from the Classical Legacies to the Economics of Complexity, ”Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 18, No. 7, s. 611–646.
Bishop K., D’Este P., Neely A. (2011), Gaining from Interactions with Universities: Multiply Methods for Nurturing Absorptive Capacity, ”Research Policy”, Vol. 40, No. 1, s. 30–40.
Cefis E., Marsili O. (2012), Going, Going, Gone. Exit Forms and the Innovative Capabilities of Firms, “Research Policy”, Vol. 41, No. 5, s. 795–807.
Christensen C. M. (2010), Przełomowe innowacje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Christensen C. M., Bower J. L. (1996), Catching the Wave, Harvard Business Review.
Christensen C. M., Dillon K. (2020), Innowacja jest kluczem do tego, by ludzie stawali się lepsi, „MIT Sloan. Management Review Polska”, nr 5. di Gregorio D., Shane S. (2003), Why Do Some Universities Generate More Start-Ups Than Others?, “Research Policy”, Vol. 32, No. 2, s. 209–227.
Eckardt G. (2008), The Challenges of Technology Transfer – Opportunities for Economic Efficiency.
Methodological Manual District, Saxony Economic Development Corporation, Initial Werbung & Verlag, Dresden.
Fumento M. (2003), BIO evolution: How Biotechnology Is Changing Our World, San Francisco, CA: Encounter Books.
Kang K. N., Park H. (2012), Influence of Government R&D Support and Inter-firm Collaborations on Innovation in Korean Biotechnology SMEs, ”Technovation”, No. 32 (1), s. 68–78.
Knockaert M., Ucbasaran D., Wright M., Clarysse B. (2011), The Relationship Between Knowledge
Transfer, Top Management Team Composition and Performance: The Case of Science-Based Entrepreneurial Firms, “Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 35, s. 777–803.
Krücknen G., Meier F., Müller A. (2007), Information, Cooperation, and the Blurring of Boundaries – Technology Transfer in Germany and American Discourses, “Higher Education”, Vol. 53.
Marszałek A. (2020), Spółka celowa w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
Mathieu A. (2011), University-Industry Interactions and Knowledge Transfer Mechanisms: A Critical Survey, “CEB Working Paper” 11/015.
Mckelvey M. (2016), Firms Navigating through Innovation Spaces: a Conceptualization of How Firms
Search and Perceive Technological, Market and Productive Opportunities Globally, ”Journal of Evolutionary Economics”, Vol. 26, No. 4, s. 785–802.
McKelvey M. (2004), Health Biotechnology: Emerging Business Models and Institutional Drivers, OECD International Futures project on The Bio-economy to 2030, Paris.
McKelvey M., Rickne A., Laage-Hellman J. (2004), The Economic Dynamics of Modern Biotechnology, Edward Elgar Publishers, Cheltenham.
National Human Genome Research Institute, https://www.genome.gov/human-genome-project (dostęp: 3.01.2021).
Niosi J., McKelvey M. (2018), Relating Business Model Innovations and Innovation Cascades: the Case of Biotechnology, ”Journal of Evolutionary Economics”, Vol. 28.
Phan P. H., Siegel D. (2006), The Effectiveness of University Technology Transfer, “Foundations and Trends in Entrepreneurship”, Vol. 2, No. 2, s. 77–144.
Pisano G. (2020), Twórcze budowanie: DNA trwałej innowacyjności, „ICAN Management Review”, sierpień – wrzesień.
Rifkin J. (1998), The Biotech Century, Penguin, New York.
Sabisch H. (2003), Erfolgsfaktoren des Wissens- und Technologietransfers, w: F. Pleschak Technologietransfer – Anforderungen und Entwicklungs-tendenzen, Fraunhofer – Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, Fraunhofer IRB Verlag, Karlsruhe.
Schafer D. P. (2002), In-licensing as a Business Model, ”Bioentrepreneur”, Nature Publications, DOI: 10.1038/nbt0602supp-BE36
Schartinger D., Rammer C., Fischer M., Frohlich J. (2002), Knowledge Interactions Between Universities and Industry in Austria: Sectoral Patterns and Determinants, “Research Policy”, Vol. 31, s. 303–328.
Schumpeter J. (1939), Business Cycles, McGraw-Hill, New York.
Słownik Języka Polskiego PWN (2022), https://sjp.pwn.pl/sjp/iteracja;2562037.html (dostęp: 22.09.2022).
Suenaga K. (2015), The Emergence of Technological Paradigms: the Evolutionary Process of Science and Technology in Economic Development, w: Pyka A., Foster J. (eds.) ”The Evolution of Economic and Innovation Systems”, Springer, s. 211–227.
Teng H. (2010), University-Industry Technology Transfer: Framework and Constraints, “Journal of Sustainable Development”, Vol. 3, No. 2.
Tokarczuk O. (2020), Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Traxler G. (2004), The Economic Impacts of Biotechnology-Based Technological Innovations, “ESA Working Paper”, No. 04–08.
Van Ledebur S. (2008), Technology Transfer Offices and University Patenting. A Review, “Jena Economic Papers”, 033.
Winder N. (2007), Innovation and Metastability: a System Model, ”Ecology and Society”, Vol. 12, No. 2, Art. 28.
Winiecki J. (2021), Big pharma, „Polityka”, nr 13, s. 46–49.
World Bank (2015), Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Sized
Enterprises, Washington D. C., World Bank http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2014 (dostęp: 30.11.2021).
Zucker L. G., Darby M. R., Armstrong J. S. (2002), Commercializing Knowledge University Science,
Knowledge Capture, and Firm Performance in Biotechnology, ”Management Science”, Vol. 48, No. 1, s. 138–153.