Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (cz. 1)

Main Article Content

Włodzimierz Szpringer

Abstrakt

Celem artykułu (cz.1) jest analiza metaverse z perspektywy kluczowych wyzwań dla regulacji, jak również kwestie szans i zagrożeń dla biznesu. Istnieją różnice poglądów na temat potencjalnych implikacji metaverse na ludzi i biznes. Część badaczy sądzi, że jest to tylko inkrementalny rozwój rozszerzonej (mieszanej) rzeczywistości, trend rozwoju serwisów społecznościowych, gamingu i rozrywki, bez cech przełomowej innowacji. Inni wskazują na jakościowe zmiany środowiska Internetu, już obecnie wpływające na penetrację metaverse przez korporacje i nowe modele biznesowe. Metody badawcze to przegląd literatury, prawa i orzecznictwa, z uwzględnieniem ekonomicznej analizy prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szpringer, W. (2023). Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (cz. 1). Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 55–67. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537
Dział
Dział główny

Bibliografia

Allen K. (2022). How Will Social Media Platforms Flourish in the Metaverse? https://accelerationeconomy.com/metaverse/how-will-social-media-platforms-flourish-in-the-metaverse/
Anderson J., Rainie L. (2022). The metaverse will not fully emerge in the way today’s advocates hope https://www.pewresearch.org/internet/2022/06/30/the-metaverse-will-not-fully-emerge-inthe-way-todays-advocates-hope/
Arijit A. (2022). Is the Metaverse the Future of Social Media? https://www.internetmarketingschool.co.in/is-the-metaverse-the-future-of-social-media/
ASA (2022). Things can only get Meta: a brief guide to ad regulation in the Metaverse https://www.asa.org.uk/news/things-can-only-get-meta-a-brief-guide-to-ad-regulation-in-the-metaverse.html
Ball M. (2021). Content, Services, and Asset Businesses in the Metaverse https://www.matthewball.vc/all/csametaverse
Ball M. (2021a). Hardware and the Metaverse https://www.matthewball.vc/all/hardwaremetaverse
Ball M. (2022). Metawersum. Jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes, Warszawa, MTBiznes
Bielczyk N. (2022). What Is Metaverse And How Will It Influence The Economy? https://blog.cryptostars.is/what-is-metaverse-and-how-will-it-influence-the-economy-b83c48cefadb
Breton T. (2022). People, technologies & infrastructure – Europe’s plan to thrive in the metaverse https://www.linkedin.com/pulse/people-technologies-infrastructure-europes-plan-thrivethierry-breton/
Brophy A. (2022). A Gen Zer’s view of the future of social media and the metaverse https://www.prdaily.com/a-gen-zers-view-of-the-future-of-social-media-and-the-metaverse/Chonan U. W. (2022). Metaverse or Metacurse? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4038770
Clark S. (2022). How Regulations Will Affect the Metaverse https://www.reworked.co/digital-workplace/how-regulations-will-affect-the-metaverse/
Coillet-Matillon P. (2022). What regulation for the metaverse? https://incyber.fr/en/what-regulation-for-the-metaverse/
Cristea M. (2022). Marketing, social media and branding in the Metaverse era with expert Zoe Marais https://business-review.eu/business/media-marketing/marketing-social-media-and-brandingin-the-metaverse-era-with-expert-zoe-marais-235743
D`Anastasio C. (2022). Venture Capitalist Matthew Ball’s Guide to the Metaverse https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022–07–15/venture-capitalist-matthew-ball-has-writtena-new-book-about-the-metaverse FT (2022). The Metaverse by Matthew Ball – a glimpse of the future https://www.ft.com/content/2258dda9‑af91-46ba-b56b-08c790f1d47b
Dataprivacymanager (2021). What is the future of your Privacy in METAverse https://dataprivacymanager.net/what-is-the-future-of-your-privacy-in-facebook-metaverse/
Duijzer G. (2021). Ochrona tożsamości w świecie cyfrowym. Tożsamość suwerenna a nieruchomości https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate0/articles/ochrona-tozsamosci-w-swieciecyfrowym.html
EP (2022). Metaverse. Opportunities, risks and policy implications www.europarl.europa.eu
ESC (2021). Metaverse or metacurse? https://ecs.co.uk/resources/metaverse-or-metacurse/
Floridi L. (2022). Metaverse: A Matter of eXperience https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4121411
Gadhiya P. (2022). Social Media & Metaverse https://blog.cryptostars.is/social-media-metaversed7c07e2a7446
Giannopoulou A., Wang F. (2021). Self-sovereign identity Internet Policy Review. Journal of Internet Regulation 10 (2) https://policyreview.info/glossary/self-sovereign-identity
Gleisslutz (2022). Medienrechtliche Regulierung von Metaverse-Plattformen https://www.gleisslutz.com/de/aktuelles/know-how/Medienrechtliche_Regulierung_Metaverse-Plattformen.html
Haas E. (2022). Book Review: The Metaverse and How it will Revolutionize Everything by MatthewBall https://www.sps.nyu.edu/homepage/metaverse/metaverse-blog/book-review-the-metaverse-and-how-it-will-revolutionize-everything-by-matthew-ball.html
Hollowell A. (2022). Why the metaverse must be open but regulated https://venturebeat.com/2022/01/26/why-the-metaverse-must-be-open-but-regulated/
Judge E. F., Brown T. E. (2017). Pokémorials: Placing Norms in Augmented Reality https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3088660
Kasiyanto S., Kilinc M. R. (2022). The Legal Conundrums of the Metaverse Journal of Central Banking, Law&Institutions, 1 (2) https://jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/25
Laxminarayanan G. (2022). Decoding the Metaverse Through the Data Analytics Lens https://www.spiceworks.com/tech/data-management/guest-article/decoding-the-metaverse-throughthe-data-analytics-lens/
LedgerInsights (2022). Will the metaverse’s impact on digital marketing be equivalent to social media? https://www.ledgerinsights.com/metaverse-digital-marketing-channel/
Liu I. (2022). Is the metaverse above the law? https://www.deacons.com/2022/06/07/is-the-metaverse-above-the-law/
Marr B. (2022). The Future Of Social Media In The Metaverse https://www.forbes.com/sites/tanotofoundation/2022/11/15/tanoto-foundation-improving-lives-in-asia-for-four-decades/?sh=14cc57974aae
Mondal S. (2022). The Rise Of SocialFi: A Fusion Of Social Media, Web3, And Decentralized Finance https://hackernoon.com/the-rise-of-socialfi-a-fusion-of-social-media-web3‑anddecentralized-finance
Musically (2022). European Commission hints at plans for metaverse regulation https://musically.com/2022/09/15/european-commission-hints-at-plans-for-metaverse-regulation/
Nortonrosefulbright (2021). The Metaverse: The evolution of a universal digital platform https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/wissen/publications/5cd471a1/the-metaverse-the-evolution-of-a-universal-digital-platform
Ondrejka C. (2004). Escaping the Gilded Cage: User Created Content and Building the Metaverse https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=538362
Sas M. (2020). Czym jest suwerenna tożsamość? https://fintek.pl/czym-jest-suwerenna-tozsamosc/
SocialFi (2022). The First Social Trading Aggregator, Social Trading Guild, Social Trading Networkon Web3 https://socialfi.ai/
Sotatek (2022). Can SocialFi be The Social Network of the Future? https://www.sotatek.com/cansocialfi-be-the-social-network-of-the-future/
Stefan M. (2022). The Future Of Social Media In The Metaverse https://nftnewstoday.com/2022/09/05/the-future-of-social-media-in-the-metaverse/
Szpringer W. (2022). Datafikacja. Gospodarka oparta na danych. Konkurencja a regulacja Warszawa, Poltext
Takagi K. (2021). Metaverse: Alternate Reality is the Next Big Thing After Social Networking https://japan-forward.com/metaverse-alternate-reality-is-the-next-big-thing-after-social-networking/?gsearch=click&gclid=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkjhYAsD0UA-w7AGWkmemErHRpRHZkQ5eCymv8YTZhGIkKBkRpQlEmRoCmzwQAvD_BwE
Takyar A. (2022). Metaverse and Social Media https://www.leewayhertz.com/metaverse-andsocial-media/
Vanas D. (2022). The Metaverse Wars: What is the Future of Social Media? https://www.entrepreneur.com/science-technology/the-metaverse-wars-what-is-the-future-of-social-media/423293
Verma S. (2022). What Laws Govern the Metaverse? https://www.blockchain-council.org/metaverse/what-laws-govern-the-metaverse/
Wenzel Bulst F., De Vinck S. (2022). DG COMP | Understanding the metaverse – a competition perspective https://eaccny.com/news/chapternews/dg-comp-understanding-the-metaverse-acompetition-perspective/
WirtualneMedia (2022). Microsoft ogłasza budowę własnego metaverse https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/microsoft-metaverse-mesh-for-teams-ar-vr XR (2021). Who Will Govern the Metaverse? (No, It Won’t Be Facebook) https://www.xrtoday.com/virtual-reality/who-will-govern-the-metaverse-no-it-wont-be-facebook/