Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (Cz. 2)

Main Article Content

Włodzimierz Szpringer

Abstrakt

Celem artykułu (cz. 2) jest analiza metaverse z perspektywy kluczowych wyzwań dla regulacji. W dalszym ciągu analiza dotyczy kwestii, jakie to rodzi szanse i zagrożenia dla biznesu. Celem badań jest wskazanie kierunków rozwoju lub wykładni regulacji prawnych zwłaszcza dla zdecentralizowanych metaverse i ich wpływu na biznes (np. ochronę danych oraz własności intelektualnej i przemysłowej, blockchain i tokenizację NFT, kooperację i konkurencję), a także dla scentralizowanych metaverse (np. ochronę konkurencji i konsumenta). Metody badawcze – to przegląd literatury, prawa i orzecznictwa, z uwzględnieniem ekonomicznej analizy prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szpringer, W. (2023). Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (Cz. 2). Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 5–18. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ahmad I., Corovic T. [2022], Privacy in a Parallel Digital Universe: The Metaverse, Data Protection Report, January 25, https://www.dataprotectionreport.com/2022/01/privacy-in-a-par-allel-digital-universe-the-metaverse/ (data dostępu: 1.06.2023).

Bushell Ch. [2022], The Impact of Metaverse on Branding and Marketing – A Study of How Individuals and Celebrities Use Metaverse as a Brand Extension, and the Implications for Marketing, June 23, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4144688 (data dostępu: 1.06.2023).

Das P. [2022], Your Ownership of Metaverse land is not Legal under Property Law: Here’s Why, IndustryWired, April 29, https://industrywired.com/your-ownership-of-metaverse-land-is-not-legal-under-property-law-heres-why/ (data dostępu: 1.06.2023).

FT [2022], Financial services and augmented reality, Financial Times, July 4, https://www.ft.com/content/9fd75817-1ee1-4a44-8d77-bc26a5747aed (data dostępu: 1.06.2023).

Gordon M. [2022], Meta hits back against U. S. regulators who say it’s creating a VR monopoly, For-tune, October 14, https://fortune.com/2022/10/14/meta-hits-back-against-us-regulators-cre-ating-vr-monopoly-within-unlimited-supernatural/ (data dostępu: 1.06.2023).

Hunter T. [2022], Surveillance will follow us into ‘the metaverse,’ and our bodies could be its new data source, The Washington Post, January 13, https://www.washingtonpost.com/technol-ogy/2022/01/13/privacy-vr-metaverse/ (data dostępu: 1.06.2023).

Mackenzie R., Westrup M., Mantine M.A. [2022], Managing antitrust & competition risk, Reed

Smith, 1 August, https://www.reedsmith.com/en/perspectives/metaverse/2022/08/managing-antitrust-and-competition-risk (data dostępu: 1.06.2023)

Megale L. [2022], (Meta) verse as the next escaper form competition public enforcement, „Market and Competition Law Review”, vol. 6(2), s. 15–50, https://betteregulation.lumsa.it/metaverse-next-escaper-form-competition-public-enforcement-luca-megale (data dostępu: 1.06.2023).

Petrosyan G. [2022], Antitrust Enforcers Enter the Metaverse, Constantine Cannon, March 17, https://constantinecannon.com/antitrust-group/antitrust-today-blog/antitrust-enforcers-enter-the-metaverse/ (data dostępu: 1.06.2023).

Preimesberger Ch. J. [2022], Metaverse vs. data privacy: A clash of the titans? Venture Beat, January 28, https://venturebeat.com/2022/01/28/metaverse-vs-data-privacy-a-clash-of-the-titans/(data dostępu: 1.06.2023).

Rosehill D., CrauthersR. S.[2022], Antitrust: Into the Metaverse, Wilson Sonsini, March 18, https://www.wsgr.com/en/insights/antitrust-into-the-metaverse.html (data dostępu: 1.06.2023).

Rosenberg L. B. [2022], Regulating the Metaverse, a Blueprint for the Future, Springer Link, August 26, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-15546-8_23 (data dostępu: 1.06.2023).

Rosita Cagnina M., Poian M. [2008], How to Compete in the Metaverse: The Business Models in Second Life, U of Udine Economics Working Paper No. 01–2007, Jan 31, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088779 (data dostępu: 1.06.2023).

Xiao B. [2022], Copyright law and non-fungible tokens: experience from China, „International Journal of Law and Information Technology”, vol. 30(4), https://academic.oup.com/ijlit/article/30/4/444/7076730? searchresult=1 (data dostępu: 1.06.2023).

Schickler J. [2022], EU Antitrust Officials Are Worried About Competition in the Metaverse, Coin Desk, October 19, https://www.coindesk.com/policy/2022/10/19/eu-antitrust-officials-are-worried-about-competition-in-the-metaverse/ (data dostępu: 1.06.2023).

Szambelan T. [2023], Sprawa naruszenia praw do znaku luksusowej marki Hermès w Metaverse nabiera rozpędu, Kochański&Partners, 9 stycznia, https://www.kochanski.pl/sprawa-n-aruszenia-praw-do-znaku-luksusowej-marki-hermes-w-metaverse-nabiera-rozpedu/ (data dostępu: 1.06.2023).

Uberti D. [2022], Come the Metaverse, Can Privacy Exist? https://www.wsj.com/articles/come-the-metaverse-can-privacy-exist-11641292206 (data dostępu: 1.06.2023).

Whittaker R. [2022], A pivotal judgment on NFTs in the UK? Osbourne v (1) Persons Unknown and (2) Ozone Networks Inc., June 22, https://www.scl.org/articles/12631-a-pivotal-judgment-on-nfts-in-the-uk-osbourne-v-1-persons-unknown-and-2-ozone-networks-inc (data dostępu: 1.06.2023).