Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ujęciu globalnym bodźce podatkowe są obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi interwencji państwa, mających na celu wsparcie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. W ujęciu historycznym wzrost popularności ww. instrumentów można zaobserwować zarówno w perspektywie długookresowej, jak i w ciągu ostatniej dekady. Jeżeli chodzi o Polskę, bodźce podatkowe wspierające działalność B+R były do niedawna stosowane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Instrument ten został udostępniony szerokiemu gronu podmiotów gospodarczych dopiero na początku 2016 r. Celem artykułu jest analiza interwencji państwa polegającej na wprowadzeniu bodźców podatkowych wspierających działalność B+R, w tym w szczególności odpowiedź na następujące pytania: (1) Kiedy państwo powinno podejmować interwencję za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej? (2) Jakie czynniki zadecydowały o popularności i coraz większej hojności bodźców podatkowych wspierających działalność B+R? (3) Jakie były okoliczności i powody wprowadzenia ww. bodźców podatkowych w Polsce?

Słowa kluczowe

polityka innowacyjna bodźce podatkowe działalność B R interwencja państwa Polska innovation policy tax incentives R&D activity state intervention Poland

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stryjek, J. (2018) „Interwencja państwa za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej: wprowadzenie bodźców podatkowych w celu zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej, 5(3(19), s. 9–26. doi: 10.33119/KSzPP.2018.3.1.

Metrics

Referencje

 1. Bérubé, Ch., Mohnen, P. (2009). Are firms that receive R&D subsidies more innovative?. Canadian Journal of Economics, nr 42(1). http://dx.doi.org/10.1111/j.1540–5982.2008.01505.x
 2. Busom, I., Corchuelo, B., Martínez-Ros, E. (2014). Tax incentives… or subsidies for business R&D?. Small Business Economics, nr 43(3).
 3. Carvalho, A. (2012). Why are Tax Incentives Increasingly Used to Promote Private R&D?, w: G.T. Papanikos (red.). Economic Essays. Athens: Athens Institute for Education and Research.
 4. Chaminade, C., Edquist, C., Rationales for public policy intervention in the innovation process: A system of innovation approach. http://staff.circle.lu.se/cristina.chaminade/wp-content/uploads/2015/09/Cham-Edq-Rationales-submitted-dec06-Book-innovation-policy.pdf
 5. Cornell Univeristy, INSEAD i WIPO (2018). Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Fontainebleau, Ihaca and Geneva 2018.
 6. Edler, J., Cunningham, P., Gök, A., Shapira, P. (2016). Introduction: Making sense of innovation policy, w: J. Edler, P. Cunningham, A. Gök, P. Shapira (red.). Handbook of Innovation Policy Impact. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 7. Edquist, C. (2011). Design of innovation policy through diagnostic analysis: identification of systemic problems (or failures). Industrial and Corporate Change, nr 20(6). https://doi.org/10.1093/icc/dtr060
 8. Edquist, C. (red.). (1997). Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations. London: Pinter.
 9. Elschner, C. i in. (2011). What the design of an R&D tax incentive tells about its effectiveness: a simulation of R&D tax incentives in the European Union. The Journal of Technology Transfer, nr 36(3). http://dx.doi.org/10.1007/s10961-009–9146-y
 10. European Commission (2002). Report on research and development (EPC/ECFIN/01/777-EN Final, January), Brussels.
 11. European Commision (2014). A study on R&D Tax Incentives: Final Report. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf
 12. Freeman, C. (1988). The Economics of Industrial Innovation. London: Pinter.
 13. Hall, B., Van Reenen, J. (2000). How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. Research Policy, nr 29 (4–5). http://dx.doi.org/10.1016/S0048–7333(99) 00085–2
 14. Hämäläinen, T.J. (2003). National Competitiveness and Economic Growth. The Changing
 15. Determinants of Economic Performance in the World Economy. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 16. Jasiński, A.H. (2013). Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce?. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 1(195).
 17. Klein Woolthuis, R., Lankhuizen, M., Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, nr 25(6).
 18. Lundvall, B.Å., Borrás, S. (2007). Science, Technology, and Innovation Policy, w: J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.). The Oxford Handbook of Innovation. New York: Oxford University Press.
 19. Lundvall, B.Å. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
 20. Mazzucato, M. (2015). Innovation systems: from fixing market failures to creating markets. Revista do Serviço Público, Brasília, nr 66(4).
 21. Mazzucato, M., Penna, C. (2014). Beyond market failures: the market creating and shaping role of state investment banks. Working Paper Series. University of Sussex SPRU.
 22. Nelson, R.R. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.
 23. OECD (2014). Tax incentives for R&D and innovation, w: OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2014. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en
 24. OECD (2017). R&D tax incentives, w: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2017–26-en
 25. Rosenberg, N. (1982). Inside the Black Box, Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Rosenberg, N. (1994). Exploring the Black Box: Technology, Economics and History. Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2007). Konkurencyjność sektora MSP w 2007 r. (raport z badań „Monitoring kondycji sektora MSP 2007”). Warszawa: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 28. Stryjek, J. (2015). Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 1.
 29. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484.
 30. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz. U. 2015, poz. 1767.
 31. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz. U. 2016, poz. 1933.
 32. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Dz. U. 2017, poz. 2201.
 33. Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Druk Sejmowy nr 3286. Warszawa, 13 marca 2015.
 34. Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Yang, C.-H. et al. (2012). Tax incentives and R&D activity: Firm-level evidence from Taiwan. Research Policy, nr 41(9).