RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – Przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska),
Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Ayşe Ayata (Środkowowschodni Uniwersytet Techniczny Ankara, Turcja), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet w Örebro, Szwecja), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania),
Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (SGH, Warszawa, Polska),
Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid’ák (Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Kutná Hora, Rep. Czeska), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicka (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Leslie Pal (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Radovan Vukadinović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)


KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Justyna Kapturkiewicz – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Jan Misiuna (SGH),
Benedykt Opałka (SGH)


Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej,
więcej informacji na stronie internetowej czasopisma:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Strony/default.aspx


Redaktor tematyczny
Andrzej Zybała


Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk


Redaktor językowy
Danuta Dąbrowska


Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska


Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. Wiśniowa 41, pokój 34, 02-520 Warszawa

Opublikowane: lip 2, 2018

Interwencja państwa za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej: wprowadzenie bodźców podatkowych w celu zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Joanna Stryjek (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
9-26
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.1

Państwo i reguły zarządzania instytucjami publicznymi oraz majątkiem skarbu państwa po 2015 roku

Grażyna Kopińska (1)
(1) ekspert forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego
27-44
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.2

Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego

Paulina Legutko-Kobus (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
45-58
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.3

Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym – studium przypadku

Marta Cisek-Lachowicz (1)
(1) Uniwersytet Wrocławski, Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
59-69
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.4

Dyskusja redakcyjna. Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnych

Rafał Bakalarczyk (1), Natalia Marska-Dzioba (2), Rafał Iwański (3), Paweł Kubicki (4), Łukasz Jurek (5), Kamil Matuszczak (6)
(1) Uniwersytet Warszawski ,
(2) Uniwersytet Szczeciński ,
(3) Uniwersytet Szczeciński ,
(4) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(5) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,
(6) Uniwersytet Warszawski
95-128

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce

Andrzej Zybała (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
73-91