Cyfryzacja w muzeach: między modą a świadomością rynkową

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Anetta Janowska
https://orcid.org/0000-0001-9778-0549
Radosław Malik
https://orcid.org/0000-0003-4176-6240

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób muzea w Polsce reagują na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją. Rozpowszechnienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja cyfryzacji kolekcji muzealnych i zwiększa ich dostępność dla publiczności. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kultury jako jeden z ważnych elementów polityki kulturalnej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, co przekłada się na zwiększone finansowanie działań cyfryzacyjnych. Badanie przedstawione w artykule jest oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród wiodących w Polsce muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Wyniki pokazują, że muzea uważają cyfryzację za istotny element swojej działalności. Spośród instytucji 69% udostępnia część swoich kolekcji online, a 94% ma zamiar poszerzyć zakres cyfryzowanych zbiorów. Jednak większość udostępnia poniżej 25% kolekcji w sieci, chociaż posiadają o wiele więcej zasobów już scyfryzowanych. Na własnych stronach lub stronach dedykowanych projektowi cyfryzacji udostępnia kolekcje 83% muzeów, zaś 62% obserwuje pozytywny związek między udostępnianiem kolekcji online i liczbą fizycznych wizyt w muzeum. Wyniki pokazują również, że muzea wciąż są bardziej skoncentrowane na zachowaniu dziedzictwa, a nie na dzieleniu się nim z publicznością.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Janowska, A. A. i Malik, R. (2020) „Cyfryzacja w muzeach: między modą a świadomością rynkową”, Studia z Polityki Publicznej , 7(3(27), s. 31-45. doi: 10.33119/KSzPP/2020.3.2.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Andreacola, F. (2014). Musee et numerique, enjeux et mutations. Revue franęaise des sciences de l'information et de la communication, 5. Retrieved from: https://journals.openedition. org/rfsic/1056 (17.07.2018), DOI: 10.4000/rfsic.1056.
Bauman, Z. (2008). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Borowiecki, K.J., Navarrete, T. (2017). Digitization of heritage collections as indicator of innovation. Economics of Innovation and New Technology, 26(3): 227-246. DOI: 10.1080/10438599.2016.1164488.
Borowiecki, K.J., Prieto-Rodriguez, J. (2015). Video games playing: A substitute for cultural consumptions? Journal of Cultural Economics, 39(3): 239-258. DOI: 10.1007/s10824-014-9229-y.
Bosomtwe, O., Buchner, A., Janus, A., Wierzbicka, A., Wilkowski, M., Gryszko, E., Majdecka, E. (2018). Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Retrieved from: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dobro-wspolne-pasja-i-praktyka/ (17.7.2018).
Brinkerink, M. (2015). Dutch cultural heritage reaches millions every month. Research & Development Blog, 17 June 2015. Retrieved from http://www.beeldengeluid.nl/en/blogs/research-and-development-en/201506/dutch-cultural-heritage-reaches-millions-every-month (17.7.2018).
Citton, Y. (2014). Pour une ecologie de lattention. Paris: Le Seuil.
Citton, Y., Crary, J. (2014). L'economie de lattention: nouvel horizon du capitalisme? Paris: La Decouverte.
Commission Recommendation of 27.10.2011 on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and Digital Preservation (2011). Brussels: European Commission. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045: EN:PDF (5.9.2020).
Cultural Heritage. Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation. Report on the Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU (2016). Brussels: European Commission.
Digitalizacja dóbr kultury w Polsce (2014). Warszawa: NIK. Retrieved from: https://www.nik. gov.pl/plik/id,10408, vp,12737.pdf (5.9.2020).
Digitalizacja w muzeach. Retrieved from: http://digitalizacja.nimoz.pl/digitalizacja/digitalizacja-w-muzeach (17.7.2018).
Digitisation of Cultural Heritage. Retrieved from: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digitisation-of-cultural-heritage (3.4.2019).
Enumerate (2015). Core Survey 3. Retrieved from: http://enumeratedataplatform.digibis.com/enumerate-survey-2015-excel-format/detail (3.4.2019).
Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). The Circulations of Culture: On Social Distribution of Content. Retrieved from: https://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/the_circulations_of_ culture_report.pdf (5.9.2020).
Góral, A. (2012). E-dziedzictwo-potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu nie-materialnego dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie w Kulturze, 13(1): 87-100. DOI:10.4467/20843976ZK.12.011.0625.
Greffe, X., Krebs, A., Pflieger, S. (2017). The future of the museum in the twenty-first century: recent clues from France. Museum Manage. Curatorship Museum Management and Curatorship, 32(4): 319-334. DOI: 10.1080/09647775.2017.1313126.
Griesser-Stermscheg, M., Haupt-Stummer, C., Hollwart, R., Jaschke, B., Sommer, M., Sternfeld, N., Ziaja, L. (2018). The Museum of the Future. In: G. Bast, E. Carayannis, D. Campbell (Eds.), The Future of Museums: Art, Research, Innovation and Society. Springer, Cham: 117-128. DOI:10.1007/978-3-319-93955-1_11.
Guccio, C., Martorana, M.F., Mazza, I., Rizzo, I. (2016). Technology and Public Access to Cultural Heritage: the Italian Experience on ICT for Public Historical Archives. In: K.J. Borowiecki, N. Forbes, A. Fresa (Eds.), Cultural Heritage in a Changing World. Online: Springer Open, 55-76. DOI: 10.1007/978-3-319-29544-2.
Ilczuk, D. (2002). Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Janowska, A.A. (2017). Przemysły kultury w erze dostępu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 158: 179-199.
Kabassi, K. (2017). Evaluating websites of museums: State of the art. Journal of Cultural Heritage, 24: 184-196, DOI: 10.1016/j.culher.2016.10.016.
Konach, T. (2017). Koncepcje nowej muzeologii w kontekście zarzadzania kulturą niematerialną i własnością intelektualną w instytucjach kultury. Zarządzanie w Kulturze, 18 (2): 173-194. DOI: 10.4467/20843976ZK.17.011.7103.
Kultura cyfrowa (2017). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Retrieved from: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/kultura-cyfrowa.php (17.7.2018).
Liebowitz, S.J. (2013). Internet piracy: The estimated impact on sales. In: R. Towse, C. Handke (Eds.), Handbook of the Digital Creative Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 262-273.
Liebowitz, S.J. (2014). The impacts of internet piracy. In: R. Watt (Ed.), The Economics of Copyright. Edward Elgar, 225-240.
Liebowitz, S.J. (2017). Responding to Oberholzer-Gee & Strumpf's Attempted Defense of Their Piracy Paper. Econ Journal Watch, 14(2): 174-195. DOI: 10.2139/ssrn.2887122.
Lohman, J. (2010). Muzeum otwarte. Dla kogo? Oto jest pytanie. In: Muzeum przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej, 23-25.9.2009, Rottermund A. (Mod.), Warszawa.
Malik, R. (2018). Key location factors and the evolution of motives for business service offshoring to Poland. Journal of Economics & Management, 31: 119-132. DOI: 10.22367/jem.2018.31.06.
Malik, R., Janowska, A.A. (2018). Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (523): 210-221. DOI:10.15611/pn.2018.523.18.
Malik, R., Janowska, A.A. (2019). The next 100 years-applying megatrends to analyze the future of the Polish economy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (57): 119131. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.8.
Malraux, A. (1965). Le Musee Imaginaire. Paris: Gallimard.
Misiak, J. (2017). Bariery w zarządzaniu muzeami. Raport z badań. Poznań: Fundacja ARTnova.
Museum of the Future: Insight and Reflections from 10 international museums (2019). In: D. Sturabotti, R. Surace (Eds.), EU: Mu. SA: Museum Sector Alliance. Retrieved from: http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/MuSA-Museum-of-the-future.pdf (5.9.2020).
Navarrete, T. (2013a). Digital Cultural Heritage. In: I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar, 251-271.
Navarrete, T. (2013b). Museums. In: R. Towse, C. Handke (Eds.), Handbook of the Digital Creative Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 330-343.
Navarrete, T., Borowiecki, K.J. (2016). Changes in cultural consumption: ethnographic collections in Wikipedia. Cultural Trends, 25(4): 233-248. DOI: 10.1080/09548963.2016.1241342.
O projekcie (2013). NIMOZ. Retrieved from: http://digitalizacja.nimoz.pl/programy/e-muzea/o-projekcie (17.7.2018).
Paolini, P., Mitroff Silvers, D., Proctor, N. (2013). Technologies for Cultural Heritage. In: I. Rizzo, A. Mignosa (Eds.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar, 272-289.
Parry, R. (2013). Museums in a digital age. London: Routledge.
Pasikowska-Schnass, M. (2018). Cultural Heritage in EU Policies. European Parliament. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_BRI (2018) 621876_EN.pdf (5.9.2020).
Poole, N. (2010). The Cost of Digitising Europe's Cultural Heritage. A Report for the Comite des Sages of the European Commission. Brussels: Common Trust. Retrieved from http://nickpoole.org.uk/wp-content/uploads/2011/12/digiti_report.pdf (5.9.2020).
Potts, J. (2014). New Technologies and Cultural Consumption. In: I. Ginsburgh, D. Throsby (Eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam: Elsevier, 215-232.
Schmitt, D., Meyer-Chemenska, M. (2015). 20 ans de numerique dans les musees: entre monstration et effacement. La Lettre de l'OCIM. Musees, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques, 162: 53-57. DOI: 10.4000/ocim.1605.
Towse, R. (2010). A textbook of Cultural Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallach, R. (2001). Features - Does Cultural Heritage Information Want To Be Free? A Discourse on Access. Art documentation: bulletin of the Art Libraries Society of North America, 20 (2): 42. DOI: 10.1086/adx.20.2.27949152.
Zawojski, P. (2005). Muzea bez ścian w dobie rewolucji cyfrowej. In: M. Popczyk (Ed.), Muzeum sztuki: antologia, Kraków: Universitas, 685-696.