RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska), Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet w Örebro, Szwecja), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania), Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (SGH, Warszawa, Polska), Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid’ák (Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Kutná Hora, Rep. Czeska), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicka (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Leslie Pal (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Ryszard Szarfenberg (UW Warszawa, Polska), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Andrzej Klimczuk – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Jan Misiuna (SGH), Benedykt Opałka (SGH)

Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej, więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: http://www.sgh.waw.pl/kszpp

„Studia z Polityki Publicznej” – pismo współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 223/WCN/2019/1 w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Danuta Dąbrowska

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41, pokój 66B
02-520 Warszawa

Opublikowane: paź 28, 2020

Powstanie i upadek układów stowarzyszeniowych. Konwencje z Jaunde i Lomé

Gerard McCann (1)
(1) St Mary's University College, Queen's University Belfast, Belfast, Northern Ireland
9-29
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.1

Cyfryzacja w muzeach: między modą a świadomością rynkową

Anna Anetta Janowska (1), Radosław Malik (2)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
31-45
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.2

Udział organizacji pacjentów w kształtowaniu polityki ochrony zdrowia w Polsce - "koszmar partycypacji" czy remedium na "deficyt demokracji"?

Emilia Piotrowska (1)
(1) Uniwersytet w Opolu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
47-63
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.3

Zmiany polityki publicznej jako efekt paniki moralnej wokół przypadków pedofilii wśród duchownych w Polsce

Monika Strupiechowska (1)
(1) Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
65-82
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.4

Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego

Mariola Grzebyk (1)
(1) Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów
83-97
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.5

Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury

Dmytro Osiichuk (1), Paweł Wnuczak (2)
(1) Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów ,
(2) Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów
99-116
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.6

Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji

Paulina Legutko-Kobus (1), Maciej J. Nowak (2)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
117-135
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.7