Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest percepcja władz lokalnych, w jakich warunkach władze lokalne są skłonne do akceptacji celów polityki ekologicznej. Zidentyfikowano, w jakich warunkach władze subnarodowe mogą zniekształcać centralnie zaplanowane działania związane z ochroną środowiska.

Słowa kluczowe

polityka publiczna ochrona środowiska polityka ochrony środowiska implementacja Chiny multilevel governance public policy environmental protection environmental policy implementation China multilevel governance

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Świstak, M. (2021) „Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 73–90. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.4.

Metrics

Referencje

 1. Ahlers, A.L., Heberer, T., Schubert, G. (2019). The Critical Role of Local Governance in China's Political. W: The Palgrave Handbook of Local Governance in Contemporary China: 73-93, J. Yu, S. Guo (eds.). Singapore: Palgrave.
 2. Andersson, K.P., Ostrom, E. (2008). Analyzing decentralized resource regimes from a polycentric perspective. Policy Sciences, 41(1): 71-93.
 3. Andersson, Y., Jin, H., Zhang S. (2016). Air Pollution Control Policies in China: A Retrospective and Prospects. International Journal Environmental Research and Public Health, December, 13: 1-22.
 4. Ang, Y.Y. (2017). Beyond Weber: Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts. Regulation & Governance, 11: 282-298.
 5. Beer, A. (2017). Multilevel Governance. W: International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology: 4571-4578. N. Castree, M.F. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu, R.A. Marston (eds.). Oxford: John Wiley & Sons.
 6. Bradsher, K. (2012). China Asks Other Nations Not to Release Its Air Data. New York Times, June 5, 2012, https://www.nytimes.com/2012/06/06/world/asia/china-asks-embassies-tostop-measuring-air-pollution.html?_r=0 (dostęp: 15.05.2020).
 7. Brombal, D. (2017). Accuracy of environmental monitoring in China: Exploring the influence of institutional, political and ideological factors. Sustainability, 9: 2-18.
 8. Cai, H., Treisman, D. (2006). Did Government Decentralization Cause China's Economic Miracle? World Politics, 58(4): 505-535.
 9. Constitution (2004). Constitution of the People's Republic of China (full text after amendment on March 14, 2004), http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm (dostęp: 15.05.2020).
 10. Environmental Protection Law. Environmental Protection Law of the People's Republic of China, http://english.mee.gov.cn/Resources/laws/environmental_laws/200710/t20071009_109928.shtml (dostęp: 15.05.2020).
 11. Gacek, Ł. (2016). "Cywilizacja ekologiczna" we współczesnych Chinach: polityka ochrony środowiska w postulatach strategii zrównoważonego rozwoju. W: Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki: 62-88. J. Marszałek-Kawa (red.). Toruń: Adam Marszałek.
 12. Gang, C. (2009). Politics of China's Environmental Protection: Problems and Progress. Singapore: World Scientific.
 13. Guttman D., Song Y. (2007). Making central-local relations work: Comparing America and China environmental governance systems. Frontiers of Environmental Science & Engineering in China, 4: 418-433.
 14. He, G., Lu, Y., Mol, A.P.J., Beckers, T. (2012). Changes and challenges: China's environmental management in transition. Environmental Development, 3: 25-38.
 15. Heberer, T. (2019). Local Cadres, W: The Palgrave Handbook of Local Governance in Contemporary China: 157-178, J. Yu, S. Guo (eds.). Singapore: Palgrave.
 16. Heilmann, S. (2008). From local experiments to national policy: The origins of China's distinctive policy process. The China Journal, 59 (January): 1-30.
 17. Heilmann, S., Melton, O. (2013). The reinvention of development planning in China, 1993-2012. Modern China, 39(6): 580-628.
 18. Hill, M., Hupe, P. (2012). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
 19. Huang, X., Kim, S.E. (2020). When top-down meets bottom-up: Local adoption of social policy reform in China. Governance, 33(2): 343-364.
 20. Kostka, G. (2014). Authoritarian Environmentalism Undermined? Local Leaders' Time Horizons and Environmental Policy Implementation in China. The China Quarterly, 218 (June): 359-380.
 21. Kostka, G., Nahm, J. (2017). Central-Local Relations: Recentralization and Environmental Governance in China. The China Quarterly, 231 (September): 567-582.
 22. Kostka, G., Zhang, C. (2018). Tightening the grip: environmental governance under Xi Jinping. Environmental Politics, 27: 769-781.
 23. Kraft, M.E. (2015). Environmental policy and politics. New Jersey: Pearson.
 24. Li, H., Zhou, L. (2005). Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China. Journal of Public Economics, 89: 1743-1762.
 25. Liu, B. (2003). Improving the Quality of Public Policy-making in China: Problems and Prospects. Public Administration Quarterly, 27(1/2): 125-141.
 26. Lorentzen, P., Landry, P., Yasuda J. (2014). Undermining authoritarian innovation: The power of China's industrial giants. The Journal of Politics, 76(1): 182-194.
 27. Ministry of Finance of the People's Republic of China (2011). China Finance Yearbook of 2011. Financial Publishing House of China: Beijing, za: Y. Qi, L. Zhang, Local Environmental Enforcement Constrained by Central-Local Relations in China. Environmental Policy and Governance, 24: 216-232.
 28. Mol, A. (2009). Urban environmental governance innovations in China. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1(1): 96-100.
 29. Monti, F. (2016). Chinese Environmental Protection: Between National Laws and Governance System. W: China and Europe's Partnership for a More Sustainable World: 145-158. F. Spigarelli, L. Curran, A. Arteconi (eds.). Bingley: Emerald.
 30. Ongaro, E., Gong, T., Jing, Y. (2019). Toward Multi-Level Governance in China? Coping with complex public affairs across jurisdictions and organizations. Public Policy and Administration, 34(2): 105-120.
 31. Parsons, W. (1995). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. London: Edward Elgar Publishing.
 32. Pulzl, H., Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. W: Handbook of Public Policy Analysis: 'Theory, Politics, and Methods: 89-108. F. Fischer, G.J. Miller (eds.). London, New York, NY: Routledge.
 33. Qi, Y., Zhang L. (2014). Local Environmental Enforcement Constrained by Central-Local Relations in China. Environmental Policy and Governance, 24: 216-232.
 34. Qin, L. (2016). Clear as mud: how poor data is thwarting China's water clean-up. China Dialogue, 18 May 2016, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8922-Clear-as-mudhow-poor-data-is-thwarting-China-s-water-clean-up (dostęp: 15.05.2020).
 35. Qin, T. (2007). China's Peaceful Development and Global Climate Change: A Legal Perspective. Law, Environment and Development Journal, 3(1): 56-69.
 36. Ran, R. (2013). Perverse incentive structure and policy implementation gap in China's local environmental politics. Journal of Environmental Policy & Planning, 15 (1):17-39.
 37. Ran, R. (2017). Understanding Blame Politics in China's Decentralized System of Environmental Governance: Actors, Strategies and Context. The China Quarterly, 231: 634-661.
 38. Rooij, van B. (2003). Environmental law enforcement in Sichuan: organization and procedure in comparative perspective. China Information, 17(2): 36-64.
 39. Rooij, van B. (2006). Regulating Land and Pollution in China: Lawmaking, Compliance, and Enforcement: Theory and Cases. Leiden: Amsterdam University Press.
 40. Rooij, van B. (2010). The people vs. pollution: understanding citizen action against pollution in China. The Journal of Contemporary China, 19(63): 55-77.
 41. Rooij, van B., Zhu Q., Na L., Qiliang W. (2017). Centralizing Trends and Pollution Law Enforcement in China. The China Quarterly, 231: 1-24.
 42. Sigman, H. (2014). Decentralization and environmental quality: an international analysis of water pollution levels and variation. Land Economics, 90(1): 1-31.
 43. Smith, K., Larimer, Ch. (2017). The Public Policy and Theory Primer. Boulder: Routledge.
 44. Swanson, K.E., Kuhn R.G., Xu W. (2001). Environmental policy implementation in rural China: a case study of Yuhang, Zhejiang. Environmental Management, 27(4): 481-491.
 45. Świstak, M. (2018). Polityka regionalna jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 46. Świstak, M. (2019). Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego a wyzwania rozwojowe Chin. W: Azjatycki model rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej: 117-149. M. Świstak, J. Tkaczyński (red.). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 47. Wang, A. (2013). The search for sustainable legitimacy: environmental law and bureaucracy in China. Harvard Environmental Law Review, 37(2): 367-438.
 48. Weibust I. (2016). Green Leviathan: The Case for a Federal Role in Environmental Policy. London, New York: Ashgate.
 49. Wong C., Karplus V.J. (2017). China's War on Air Pollution: Can Existing Governance Structures Support New Ambitions?. The China Quarterly, 231: 662-684.
 50. Xie, E. (2019). Can China sort its household waste recycling problem by 2020?. South China Morning Post, May 29, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3015647/can-china-sort-its-household-waste-recycling-problem-2020 (dostęp: 15.05.2020).
 51. Yi, H., Huang, C., Chen, T., Xu, X., Liu, W. (2016). Multilevel environmental governance: Vertical and horizontal influences in local policy networks. Sustainability, 11 (8): 1-13.
 52. Yongshun, C. (2000). Between State and Peasant: Local Cadres and Statistical Reporting in Rural China. The China Quarterly, 163: 783-805.
 53. Young, O.R., Guttman, D., Qi Y., Bachus, K., Belis, D., Cheng, H., Lin, A., Schreifels, J., Eynde, S.V., Wang, Y., Wu, L., Yan, Y., Yu, A., Zaelke, D., Zhang, B., Zhang, S., Zhao, X., Zhu, X. (2015). Institutionalized governance processes: Comparing environmental problem solving in China and the United States. Global Environmental Change, 31: 163-173.
 54. Zhan, X., Lo, C., W.H., Tang, S.Y. (2014). Contextual changes and environmental policy implementation: A longitudinal study of street-level bureaucrats in Guangzhou, China. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(4): 1005-1035.
 55. Zhilin, M., Shuchun, B., Bing, X. (2014). Environmental Legislation in China: Achievements, Challenges and Trends. Sustainability, 6: 1-13.