RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska), Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet w Örebro, Szwecja), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania), Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (SGH, Warszawa, Polska), Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid'ák (Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Kutná Hora, Rep. Czeska), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicka (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Ryszard Szarfenberg (UW, Warszawa, Polska), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Andrzej Klimczuk – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Jan Misiuna (SGH), Benedykt Opałka (SGH)

Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej, więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: http://szpp.sgh.waw.pl

„Studia z Polityki Publicznej” – pismo współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 223/WCN/2019/1 w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Danuta Dąbrowska

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, pokój 68, 02-520 Warszawa

Opublikowane: kwi 20, 2021

Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych

Małgorzata Michalewska-Pawlak (1), Monika Klimowicz (2)
(1) Uniwersytet Wrocławski ,
(2) Uniwersytet Wrocławski
9-25
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.1

Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka (1)
(1) Katedra Metodologii Badań nad Polityką, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
27-48
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.2

Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002-2018

Kinga Stęplewska (1)
(1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Prawa i Nauk Społecznych
49-71
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.3

Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach

Marek Świstak (1)
(1) Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
73-90
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.4

Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej

Piotr Dubicki (1)
(1) Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej Analiz Rynkowych
91-105
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.5

Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu

Wojciech Gędek (1)
(1) Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
107-124
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.6

Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej

Justyna Salamon (1)
(1) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa
125-140
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.7

FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie

Łukasz Gębski (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
141-153
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.8