Treść głównego artykułu

Abstrakt

Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Jednak może on być nie tylko narzędziem czy pojedynczym projektem, ale też częścią gruntownej, długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie administracyjnej miasta. Zaangażowanie obywatelskie jest również postrzegane jako instrument skuteczności państwa. Kiedy obywatele mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb i pociągnięcia instytucji publicznych do odpowiedzialności, środki publiczne będą prawdopodobnie bardziej efektywnie wykorzystywane do dostarczania dóbr i usług publicznych lepiej dostosowanych do potrzeb obywateli. Uznanie potencjału obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jest szeroko rozpowszechnione. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz analiza i porównanie zakończonych edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2020. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje zwycięskich zadań oraz zasady przeprowadzania budżetu.

Słowa kluczowe

budżet obywatelski partycypacja społeczna polityka samorządowa finanse miast civic budget social participation local government policy city finances

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dubicki, P. (2021) „Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 91–105. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.5.

Metrics

Referencje

 1. Bernaciak, A., Rzeńca, A., Sobol, A. (2018). "New" public urban space: citizens' initiatives in participatory budgeting in Katowice, Łódź and Poznań. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, 22(4): 197-202.
 2. Boryczka, E. (2016). Partycypacja społeczna. EkoMiasto#Społeczeństwo. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Dias, N. (2014). Hope for democracy: 25 Years of participatory budgeting worldwide. Sao Bras: In Loco Association.
 4. Drobiazgiewicz, J. (2019). The importance of a participatory budget in sustainable city management. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 59(131): 146-153.
 5. Dzinić, J., Svidronova, M., Markowska-Bzducha, E. (2016). Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9(1): 31-56.
 6. Friant, M.C. (2019). Deliberating for sustainability: lessons from the Porto Alegre experiment with participatory budgeting. International Journal of Urban Sustainable Development, 11 (1): 81-99.
 7. Gajewski, S. (2018). Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Gondasova, L., Svidronova, M. (2016). Participatory Budgeting as an Innovation in Local Public Service Delivery: The Slovak Case. Current Trends in Public Sector Research: 248-256.
 9. Górka, M. (2017). Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia. Wyzwania rozwoju miast. Łączenie samorządów lokalnych. Budżet obywatelski. Zielona Góra: PTE w Zielonej Górze: 156-167.
 10. Hordijk, M. (2013). Citizenship, Local Governance and Democracy. W: Local Governance and Poverty in Developing Nations: 212-231. N. Pouw, I. Baud (eds.). London: Routledge.
 11. Jaruga, K. (2013). Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w strukturach władzy: Prze-jawy i uwarunkowania. W: Decentralizacja współczesnego państwa: Wybrane problemy: 39-56. R. Radek (red.). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 12. Kempa, J., Kozłowski A. (2020). Participatory Budget as a Tool Supporting the Development of Civil Society in Poland. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 8(1): 61-79.
 13. Kot, J. (2003). Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Krawczyk, A. (2016). Doskonalenie modelu budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Częstochowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 22: 242-256.
 15. Rudolf, W. (2010). Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy. Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica, 245: 73-82.
 16. Sempiak, A. (2017). Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu: 139-152.
 17. Sintomer, Y., Herzberg, C., Rocke, A. (2008). Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1): 164-178.
 18. Stojanović, I., Ateljević, J., Stevan Stević, R. (2016). Good governance as a tool of sustainable development. European Journal of Sustainable Development, 5(4): 558-573.
 19. Surendra, M. (2004) Concern for Good Governance in Comparative Perspective. Good Governance, Democratic Societies and Globalization. New Delhi: SAGE Publications.
 20. Sześciło, D., Wilk, B. (2018). Can Top Down Participatory Budgeting Work? The Case of Polish Community Fund. Central European Public Administration Review, 16(2): 179-192.
 21. Uchwała Nr VIII.151.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
 22. UN-HABITAT (2004). 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT.
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95).
 24. Waśkiewicz, A. (2014). Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej. Partycypacja obywatelska od teorii do praktyki społecznej. Warszawa: Scholar.