Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dmytro Osiichuk
Paweł Wnuczak
https://orcid.org/0000-0001-6928-584X

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania wartością VBM dostosowaną do specyfiki publicznych instytucji kultury. Proces dostosowawczy obejmuje przede wszystkim uwzględnienie społecznych korzyści generowanych przez instytucje kultury oraz zastosowanie w kalkulacji społecznej stopy dyskontowej. Prezentowana koncepcja umożliwia ocenę społecznej racjonalności działalności prowadzonej przez niekomercyjne instytucje kultury. W celu lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład liczbowy prezentujący omawianą w artykule metodykę.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Osiichuk, D. i Wnuczak, P. (2020) „Aplikacja koncepcji zarządzania wartością VBM w publicznych instytucjach kultury”, Studia z Polityki Publicznej , 7(3(27), s. 99-116. doi: 10.33119/KSzPP/2020.3.6.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Arrow, K.J., Lind, R.C. (1997). Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions. American Economic Review, 60(3): 364-378.
Barrett, S., Dasgupta, P., Maler, K. (1999). Intergenerational Equity, Social Discount Rates, and Global Warming, w: P. Portney, J. Weyant (eds.), Discounting and Intergenerational Equity. Washington, DC: Resources for the Future, 55-77.
Bedate, A., Heerrero, L., Sanz, J. (2004). Economic valuation of the cultural heritage: application to four case studies in Spain. Journal of Cultural Heritage, 5: 101-111.
Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., Weimer, D.L. (2006). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, 3rd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Buchloh, B. (2000). Neo-avantgarde and culture industry: Essays on European and American art from 1955 to 1975. Cambridge: MIT Press.
Catalano, G., Genco, M., Pancotti, Ch., Sirtori, E., Vignetti, S., Del Bo, Ch. (2014). Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014-2020. Komisja Europejska.
Clawson, M., Knetsch, J. L. (1966). Economics of Outdoor Recreation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Cowell, F.A., Gardiner, K. (1999). Welfare weights. Economics Research Paper, 20. London: London School of Economics.
Dodd, J., Sandell, R. (2001). Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. Leicester: Research Centre for Museums and Galleries, University of Leicester.
Donovan, G.H., Butry, D.T. (2010). Trees in the city: valuing street trees in Portland, Oregon. Landscape and Urban Planning, 94(2): 77-83.
Evans, D. (2007). Social Discount Rates for the European Union, w: M. Florio (ed.), Cost-Benefit Analysis and Incentives in Evaluation. The Structural Funds of the European Union. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Famielec, J. (1999). Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Warszawa: WN PWN.
Feldstein, M. (1972). The inadequacy of weighted discount rates, w: R. Layard (ed.), Cost-Benefit Analysis. Harmondsworth: Penguin.
Fortin, A. (2000). Nouveaux territoires de l'art. Regions, reseaux, place publique. Quebec: Editions Nota bene.
Freeman, A. (1979). The benefits of environmental improvement. Theory and practice. Baltimore and London: John Hopkins University Press for Resources for the Future Inc.
Gardiner, M., Fox, A., Knowles, F., Jeffrey, D. (1996). Learning improved by arts training. Nature, 381.
Hand, C., (2018). Do the arts make you happy? A quantile regression approach. Journal of Cultural Economics, 42(2): 271-286.
Hausman, J.A. (1993). Contingent Valuation: A Critical Assessment. Amsterdam: North-Holland.
Hawthorne, E. (2002). Museum Fever and Represent: lessons for working with young people in museums. West Midlands Regional Museums Council, http://www.resource.gov.uk/action/learnacc/feverrep.pdf
Herath, S., Choumert, J., Maier, G. (2015). The value of the greenbelt in Vienna: a spatial hedonic analysis. Annals of Regional Science, 54 (2): 349-374.
Jeżowski, P. (red.) (2009). Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Kula, E. (2006). The social discount rate in cost-benefit analysis - The British experience and lessons to be learned, Working Paper n. 2006-19; Fifth Milan European Economy Workshop, 26-27 May.
Kula, E. (2012). Discounting: does it ensure intergenerational equity?, w: J. Weiss, D. Potts (eds.), Current Issues in project Analysis for Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Liu, X., Li, W. (2019). Evaluating the development efficiency of cultural industry by a bilateral SFA model. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 53(2): 257-270.
Lu, W-M., Kweh, Q., He, D-S., Shih, J-M. (2017). Performance analysis of the cultural and creative industry: a network-based approach. Naval Research Logistics, 64(8): 662-676.
Mielcarz, P., Mlinaric, F (2014). The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27: 559-572.
Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics, 5: 44-57.
Moorhouse, J.C., Smith, M.S. (1994). The market for residential architecture: 19th century row house in Boston South End. Journal of Urban Economics, 35: 267-277.
Nepal, M., Rai, R., Khadayat, M., Somanathan, E. (2020). Value of cleaner neighborhoods: Application of hedonic price model in low income context. World Development, 131, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104965.
Opaluch, J. (1996). Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, w: G. Anderson (red.), J. Śleszyński, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Paulus, O. (2003). Measuring museum performance: A Study of Museums in France and the United States. International Journal of Arts Management, 6(1): 50-63.
Portney, P.R. (1994). Contributions to a Symposium on Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, 8(4): 3-64.
Ramsey, F.P. (1928). A mathematical theory of saving. The Economic Journal, 38(152): 543-559.
Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
Simms, J. (2001). Marketing for value. Marketing, 28: 34-35.
Spackman, M. (2007). Social discount rates for the European Union: an overview, w: M. Florio (ed.), Cost-Benefit Analysis and Incentives in Evaluation. The Structural Funds of the European Union. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Stern, N. (1977). Welfare weights and the elasticity of marginal utility of income, w: M. Artis, R. Nobay (eds.), Proceedings of the Annual Conference of the Association of University Teachers of Economics. Oxford: Blackwell.
Szymański, P. (2014). Ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - przegląd literatury. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340: 167-180.
Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Winner, E., Hetland, L. (2000). The arts in education: evaluating the evidence for a causal link. Journal of Aesthetic Education, 34 (3-4): 3-10.
Torres-Ortega, S., Perez-Alvarez, R., Diaz-Simal, P., de Luis-Ruiz, J., Pina-Garda, F. (2018).
Economic Valuation of Cultural Heritage: Application of Travel Cost Method to the National Museum and Research Center of Altamira. Sustainability, 10(7): 25-50.
Waltert, F., Schlapfer, F (2010). Landscape amenities and local development: a review of migration, regional economic and hedonic pricing studies. Ecological Economics, 70(2): 141-152.
Wheatley, D., Bickerton, C. (2017). Subjective well-being and engagement in arts, culture and sport. Journal of Cultural Economics, 41: 23-45.
Wiśniewska, A., Budziński, W., Czajkowski, M. (2020). An economic valuation of access to cultural institutions: museums, theatres, and cinemas. Journal of Cultural Economics, https://doi. org/10.1007/s10824-020-09375-3
Wnuczak, P. (2014). Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79(135): 83-106.
Wnuczak, P. (2015). Zastosowanie strategicznej karty wyników oraz innych instrumentów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w polskich instytucjach kultury. Organizacja i Kierowanie, 1(166): 129-144.
Wnuczak, P. (2017). Controlling w instytucjach kultury. Warszawa: Poltext.
Wnuczak, P. (2018). Voluntary liquidation: When is it financially profitable?. Journal of Management and Financial Sciences, XI (34): 51-75.
Wright, W., Eppink, F. (2016). Drivers of heritage value: A meta-analysis of monetary valuation studies of cultural heritage. Ecological Economics, 130: 277-284.