Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem opracowania jest przegląd źródeł w obszarze zjawiska znikania zawodów. Sformułowano hipotezę wyjściową, zgodnie z którą przyczyną wypierania zawodów są nowe technologie oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Wykazanie tej tezy czyni zasadnym sformułowanie hipotezy o możliwości identyfikacji konsekwencji i zagrożeń zjawiska ginących zawodów na polskim rynku pracy. Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury, której wnioski pozwoliły na wykazanie obu hipotez.

Słowa kluczowe

ginące zawody rynek pracy opodatkowanie maszyn automatyzacja pandemia vanishing jobs disappearance of professions labor market taxation of machines

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kobosko, M. (2021) „Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 75–95. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.4.

Metrics

Referencje

 1. Aum, S., Lee, S. Y. (Tim), Shin, Y. (2018). Computerizing Industries and Routinizing Jobs: Explaining Trends in Aggregate Productivity (w24357). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w24357.
 2. Baboolall, D., Pinder, D., Stewart III, S. (2019). The impact of automation on employment for women and minorities. McKinsey. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-automation-could-affect-employment-for-women-and-minorities (dostęp: 23.04.2019).
 3. Barometr Zawodów (2019), Barometr Zawodów. https://barometrzawodow.pl (dostęp: 24.04.2019).
 4. Bell, D. (1974). The coming of post-industrial society. New York, NY: Harper Colophon Books.
 5. Cortes, G. M., Jaimovich, N., Siu, H. (2018). The „End of Men" and Rise of Women in the High-Skilled Labor Market (w24274). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w24274.
 6. Długołęcka, M., Biały, I., Cacko, M., Łukasiak, M., Strzelecka, H. (2018). Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Technological Forecasting and Social Change, 114: 254-280. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.
 8. Guerreiro, J., Rebelo, S., Teles, P. (2017). Should Robots be Taxed? (w23806). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23806.
 9. Illich, I. (1973). Tools for conviviality. London: Calder and Boyars.
 10. GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2021). Baza demograficzna. Rynek pracy, Aktywność ekonomiczna ludności (dane śródroczne), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 29.06.2021).
 11. IFR (International Federation of Robotics) (2019). World Robotics 2019: Industrial Robots. Frankfurt: VDMA Services.
 12. IFR (International Federation of Robotics) (2020), World Robotics 2020 Report. http://reparti.free.fr/robotics2000.pdf (dostęp: 1.07.2021).
 13. Jennings, M., Garcia, I. M. (2013). Komisja wprowadza nowy wskaźnik poziomu innowacyjności. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_13_831 (dostęp: 5.09.2021)
 14. Klimczuk-Kochańska, M., Sadowska-Snarska, C. (2012). Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki. Białystok: BFKK. DOI: 10.13140/RG.2.1.4669.7447.
 15. Kośka, M. (2020). Uber już naprawdę jak taksówka. Od stycznia kierowcy z licencją. Money.pl. https://www.money.pl/gospodarka/uber-juz-naprawde-jak-taksowka-od-stycznia-kierowcy-z-licencja-6592130304338720a.html (dostęp: 2.07.2021).
 16. Levy, F., Murnane, R. J. (2005). The new division of labor: How computers are creating the next job market. New York, NY: Russell Sage Foundation.
 17. Lordan, G., Neumark, D. (2017). People Versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs (w23667). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23667.
 18. Reduta, M. (2015). Zawód, profesja i kultura profesjonalna. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2 (74): 100-118. DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.07
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145. Internetowy System Aktów Prawnych [online]. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001145 (dostęp: 20.06.2019).
 20. Sample, I. (2018). Joseph Stiglitz on artificial intelligence: „We're going towards a more divided society". The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-more-divided-society (dostęp: 22.10.2019).
 21. Sang-Hun, C., Markoff, J. (2018). Master of Go Board Game Is Walloped by Google Computer Program. The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/03/10/world/asia/google-alphago-lee-se-dol.html (dostęp: 18.02.2019).
 22. Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. New York, NY: Crown Business.
 23. Stiglitz, J. (2017). The Revolution of Information Economics: The Past and the Future (w23780). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23780.
 24. The Economist (2017). Why taxing robots is not a good idea. https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/02/25/why-taxing-robots-is-not-a-good-idea (dostęp: 22.10.2019).
 25. The Economist (2018). The workplace of the future. https://www.economist.com/news/leaders/21739658-artificial-intelligence-pushes-beyond-tech-industry-work-could-become-faireror-more (dostęp: 5.07.2021).
 26. Toffler, A. (1984). Previews & Premises: An Interview with the Author of Future Shock and The Third Wave. Montreal: Black Rose Books.
 27. Trenton, P. (2018). An AI Robot Could Soon Be in Charge of Human Resources. Sanvada. https://sanvada.com/2018/03/31/ai-robot-soon-charge-human-resources/ (dostęp: 14.06.2021).
 28. Wikipedia (2019a). Profesja. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Profesja_(zaw%C3%B3d) (dostęp: 15.02.2019).
 29. Wikipedia (2019b). Profession. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Profession (dostęp: 15.02.2019).