Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Monika Kobosko
https://orcid.org/0000-0002-9808-1392

Abstrakt

Celem opracowania jest przegląd źródeł w obszarze zjawiska znikania zawodów. Sformułowano hipotezę wyjściową, zgodnie z którą przyczyną wypierania zawodów są nowe technologie oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Wykazanie tej tezy czyni zasadnym sformułowanie hipotezy o możliwości identyfikacji konsekwencji i zagrożeń zjawiska ginących zawodów na polskim rynku pracy. Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury, której wnioski pozwoliły na wykazanie obu hipotez.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kobosko, M. (2021) „Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 75-95. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Aum, S., Lee, S. Y. (Tim), Shin, Y. (2018). Computerizing Industries and Routinizing Jobs: Explaining Trends in Aggregate Productivity (w24357). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w24357.
Baboolall, D., Pinder, D., Stewart III, S. (2019). The impact of automation on employment for women and minorities. McKinsey. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-automation-could-affect-employment-for-women-and-minorities (dostęp: 23.04.2019).
Barometr Zawodów (2019), Barometr Zawodów. https://barometrzawodow.pl (dostęp: 24.04.2019).
Bell, D. (1974). The coming of post-industrial society. New York, NY: Harper Colophon Books.
Cortes, G. M., Jaimovich, N., Siu, H. (2018). The „End of Men" and Rise of Women in the High-Skilled Labor Market (w24274). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w24274.
Długołęcka, M., Biały, I., Cacko, M., Łukasiak, M., Strzelecka, H. (2018). Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Technological Forecasting and Social Change, 114: 254-280. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.
Guerreiro, J., Rebelo, S., Teles, P. (2017). Should Robots be Taxed? (w23806). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23806.
Illich, I. (1973). Tools for conviviality. London: Calder and Boyars.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2021). Baza demograficzna. Rynek pracy, Aktywność ekonomiczna ludności (dane śródroczne), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 29.06.2021).
IFR (International Federation of Robotics) (2019). World Robotics 2019: Industrial Robots. Frankfurt: VDMA Services.
IFR (International Federation of Robotics) (2020), World Robotics 2020 Report. http://reparti.free.fr/robotics2000.pdf (dostęp: 1.07.2021).
Jennings, M., Garcia, I. M. (2013). Komisja wprowadza nowy wskaźnik poziomu innowacyjności. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_13_831 (dostęp: 5.09.2021)
Klimczuk-Kochańska, M., Sadowska-Snarska, C. (2012). Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki. Białystok: BFKK. DOI: 10.13140/RG.2.1.4669.7447.
Kośka, M. (2020). Uber już naprawdę jak taksówka. Od stycznia kierowcy z licencją. Money.pl. https://www.money.pl/gospodarka/uber-juz-naprawde-jak-taksowka-od-stycznia-kierowcy-z-licencja-6592130304338720a.html (dostęp: 2.07.2021).
Levy, F., Murnane, R. J. (2005). The new division of labor: How computers are creating the next job market. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Lordan, G., Neumark, D. (2017). People Versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs (w23667). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23667.
Reduta, M. (2015). Zawód, profesja i kultura profesjonalna. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2 (74): 100-118. DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.07
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145. Internetowy System Aktów Prawnych [online]. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001145 (dostęp: 20.06.2019).
Sample, I. (2018). Joseph Stiglitz on artificial intelligence: „We're going towards a more divided society". The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-more-divided-society (dostęp: 22.10.2019).
Sang-Hun, C., Markoff, J. (2018). Master of Go Board Game Is Walloped by Google Computer Program. The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/03/10/world/asia/google-alphago-lee-se-dol.html (dostęp: 18.02.2019).
Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. New York, NY: Crown Business.
Stiglitz, J. (2017). The Revolution of Information Economics: The Past and the Future (w23780). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23780.
The Economist (2017). Why taxing robots is not a good idea. https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/02/25/why-taxing-robots-is-not-a-good-idea (dostęp: 22.10.2019).
The Economist (2018). The workplace of the future. https://www.economist.com/news/leaders/21739658-artificial-intelligence-pushes-beyond-tech-industry-work-could-become-faireror-more (dostęp: 5.07.2021).
Toffler, A. (1984). Previews & Premises: An Interview with the Author of Future Shock and The Third Wave. Montreal: Black Rose Books.
Trenton, P. (2018). An AI Robot Could Soon Be in Charge of Human Resources. Sanvada. https://sanvada.com/2018/03/31/ai-robot-soon-charge-human-resources/ (dostęp: 14.06.2021).
Wikipedia (2019a). Profesja. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Profesja_(zaw%C3%B3d) (dostęp: 15.02.2019).
Wikipedia (2019b). Profession. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Profession (dostęp: 15.02.2019).