RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska), Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet w Örebro, Szwecja), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania), Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (SGH, Warszawa, Polska), Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid'ák (Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Kutná Hora, Rep. Czeska), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicka (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Ryszard Szarfenberg (UW, Warszawa, Polska), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Andrzej Klimczuk – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH), Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Paulina Legutko-Kobus (SGH), Jan Misiuna (SGH), Benedykt Opałka (SGH), Anna Visvizi (SGH)

Czasopismo jest recenzowane oraz wydawane zgodnie z regułami etyki wydawniczej, więcej informacji na stronie internetowej czasopisma: http://szpp.sgh.waw.pl

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Danuta Dąbrowska

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, pokój 68, 02-520 Warszawa

Opublikowane: gru 14, 2021

Prewencja zachowań samobójczych jako zadanie polityki zdrowia publicznego. Doświadczenia Finlandii, inspiracja dla Polski?

Paulina Adamczyk (1), Wojciech Woźniak (2)
(1) Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ,
(2) Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
1-34
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.1

Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi

Beata Ziębińska (1)
(1) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Spraw Społecznych, Katedra Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy
35-53
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.2

Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego

Kaja Zapędowska-Kling (1)
(1) Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
55-73
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.3

Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy

Monika Kobosko (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
75-95
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.4

Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19

Jacek Sroka (1), Beata Pawlica (2), Joanna Podgórska-Rykała (3)
(1) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Administracji i Polityk Publicznych ,
(2) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Administracji i Polityk Publicznych ,
(3) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Administracji i Polityk Publicznych
97-120
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.5

Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19

Rafał Krenz (1)
(1) Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
121-138
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.6