Treść głównego artykułu

Abstrakt

The concept of social capital has been recognized as one of the key aspects of public administration and is an essential part of local urban policy. From the point of view of the inhabitants, it conveys a sense of subjectivity, achievement, participation and co-government. Even more significant is that social capital will be characterized by a measurable impact in terms of civic engagement in local affairs. Racibórz was selected as a case study due to the city’s proximity to the border. On the one hand, it is regarded as having
a long tradition of self-government, self-organization, belonging to different legal and administrative systems throughout history. On the other hand, however, the city is characterized as having a marginal position in the territory and in the administrative structures of the country and the region. All these factors have, over the course of history, given rise to inhabitants’ behavioral patterns and created the basic forms and structures of civil society and/or social capital. Based on qualitative and ethnographic field studies, the authors present the experiences of the COVID-19 pandemic phenomena, which is changing the structures of social capital in Racibórz by reducing/destroying it and ask the question how it can be rebuilt in the future. The aim of the article is to present one of the current challenges for urban policy in Poland: social participation, especially in the context of the concept of social capital, in the town of  Racibórz at the time of the (post) COVID-19 pandemic.

Słowa kluczowe

kapitał społeczny, NGO’s pandemia SARS COV19, Racibórz social capital, SARS-COV19 pandemia, Racibórz, NGO’s

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Geisler, R. i Potracki, M. (2024) „Social Capital and the Natural Disasters The Racibórz Case Study”, Studia z Polityki Publicznej, 10(2(38), s. 69–86. doi: 10.33119/KSzPP/2023.2.4.

Metrics

Referencje

 1. Baerenholdt, J. O., & Aarsaether N. (2002). Coping Strategies, Social Capital and Space. European Urban and Regional Studies, 9, 151-165.
 2. Bahlcke, J. (2001). Śląsk i Ślazacy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In E. J. Richardson (Ed), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. Greenwold Press (pp. 241-258).
 4. Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, Suplement, 95-120.
 5. Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Harvard.
 6. Collin, G. (1996). Historyczno-przemysłowe doświadczenia regionu raciborskiego do 1945. In. Region Opava-Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej: materiały z międzynarodowej konferencji w Raciborzu. K. Heffner (Ed.), Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu.
 7. Czapliński, J., Panek, T (red.). (2007). Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego
 8. Czapliński, J., Panek, T (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015 Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 9. Czapliński, M., Kaszuba, E., Wąs, G., & Zerlik, R. (2002). Historia Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Denzin N.K., Lincoln, Y. S. (2009). Metodologia badań jakościowych. Redakcja naukowa wydania polskiego Krzysztof Podemski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Dolfsma, W., & Dannreuther, Ch., (Eds.) (2003). Globalization, Social Capital and Inequality. Contested Concepts, Contested Experiences. Edwar Elgar. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA.
 12. Działek, J., Murzyn-Kupisz, M. (2014). Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Klasik A. (red.) Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 13. Dziewulski, W. (1967a). Dzieje Raciborza od najdawniejszych czasów do zaboru Śląska przez Prusy, w: Reiner B., Szkice z dziejów Raciborza. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 14. Elster, J. (1998). Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Forsman, M. (2005). Development of Research Networks The Case of Social Capital, Åbo Akademi University Press, Åbo.
 16. Fukuyama, F. (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press. New York.
 17. Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Politeja, Warszawa.
 18. Geisler, R., Potracki, M. (2021). Social Capital Management. A Case Study of the Town of Racibórz. Border and Regional Studies, 2021, 9(2), 69-89.
 19. Głombik, K. (2010). Carl Ulitzka (1873-1953) Duszpasterz i polityk trudnych czasów. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 20. Granovetter M. S., 1991, Economic Action and Social Structure: The problem of Embeddedness. W: Granovetter M. S., Swedberg R. (red.)., 1991, The Sociology of Economic Life. Westview Press, ss. 53-81.
 21. Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78 (6), 1360-1380.
 22. Grootaert, Ch., & Bastelaer, van T. (Eds.) (2002). The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 24. Inglehart, R. (1997). Modernization and post-modernization: cultural, economic and political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press.
 25. Izdebski, H. (2010). Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, w: Bosiacki, A., Izdebski, H., Nelicki, A., Zachariasz, I. (red.) Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Liber.
 26. Knoke, D. (1999). Organizational networks and corporate social capital, w: Gabbay, S. M. (ed.) Corporate Social Capital and Liability. Boston: Kluwer.
 27. Krishna, A., & Shrader, E., (1999). Social Capital Assessment Tool. Prepared for the Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank, Washington D.C. June 22-24, 1999.
 28. Kuźniar-Niedźwiedzka, S., Niejowa, H., & Woźniak, D. (1967). Racibórz w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. In B. Reiner, Szkice z dziejów Raciborza. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 29. Leśnik, A. (1967). Oświata i działalność kulturalna na ziemi raciborskiej w latach 1945-1964. In B. Reiner, Szkice z dziejów Raciborza. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 30. Lin, N. (2001). Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Lowndes, V., & Wilson, D. (2001) Social Capital and Local Governance: Exploring the Institutional Design Variable. Political Studies, 49, pp. 629-647.
 32. Mohan, G., & Mohan, J. (2002). Placing Social Capital. Progress in Human Geography, 26 (2), 191-210.
 33. Mouritsen, P. (2001). What’s the Civil in Civil Society? Robert Putnam’s Italian Republicanism. Florence, European University Institute Working Paper no 4.
 34. Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review No 23.
 35. Narayan, D., & Woolcock, M. (2000). Social Capital: Implication for development theory, research and policy, The World Bank Research Observer, 15 (2), 225-248.
 36. Naryan, D. (1999). Bonds and Bridges, Social Capital and Poverty. Washington DC: World Bank.
 37. Newerla, P. (2005). Bractwo Literackie, w: Wawoczny, G. (red.). Dzieje Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
 38. Newerla, P.(2008). Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
 39. Nielsen, K. (2003). Social Capital and Systematic Competitiveness. W: W. Dolfsma, Ch. Dannreuther, (Eds.) Globalization, Social Capital and Inequality. Contested Concepts, Contested Experiences. Edwar Elgar, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, pp. 33- 56.
 40. Ostrom, E. (2000). Social capital: A fad or a fundamental concept?, w: Dasgupta, P., Serageldin, I. (ed). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington DC: World Bank.
 41. Pateman, C. (1968) Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 42. Portes, A., & Mooney, M., (2002). Social Capital and Community Development. In M. F. Guillen, R. Collins, P. England, & M. Meyer (Eds.), New Economic Sociology. New York: Russel Sage Foundation, pp. 303-329.
 43. Putnam, R. (1993). Making Democracy Works. Princeton, Princeton University Press.
 44. Putnam, R. (1995). Bowling Alone. Journal of Democracy, 6 (1), pp. 65-78.
 45. Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 46. Silverman, D. (2008). Prowadzenie badan jakościowych. Przeł. Joanna Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 47. Skidmore, D. (2001). Civil Society, Social Capital and Economic Development. Global Society, 15 (1), pp. 53-72.
 48. Sput, P. (2006). Z dziejów raciborskiego sportu. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.
 49. Sput, R. (2019). Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger (1802-1944) zarys monograficzny. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ Racibórz.
 50. Stake, R (2000). Case studies, w: Denzin N., Lincoln Y. (ed.), Handbook of Qualitative Research. London: SAGE Publications.
 51. Stolle, D. (2003). The Sources of Social Capital, w: Hooghe, M., Stolle, D. (ed.). Generating Social Capital. London: Palgrave Macmillan.
 52. Strojer, B. (2018). Od joannitów do ratowników czyli dziele strażaków ziemi raciborskiej. Racibórz: Wydawnictwo Nowiny.
 53. Szramek, E. (1934). Śląsk jako problem socjologiczny. Katowice: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Górnym Śląsku.
 54. Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 55. Theiss, M. (2012). Krewni-Znajomi-Obywatele Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 56. Tocqueville de, A. (1996). O demokracji w Ameryce. Przekład Barbara Janicka, Marcin Król. Warszawa-Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. S. Batorego.
 57. Trigilia, C. (2001). Social Capital and Local Development. European Journal of Social Theory, 4 (4), pp. 427-442.
 58. Trutkowski, C., & Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 59. Uphoff, N. (1999). Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation, in: Dasgupta, P. I. Serageldin, I (eds.), Social Capital: A multifaceted perspective. Washington DC: World Bank.
 60. Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society 27, pp. 151-208