Polityka podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle polityki publicznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominik Gajewski

Abstrakt

Przedmiotem publikacji jest problematyka związana z międzynarodową konkurencją podatkową i międzynarodowym unikaniem opodatkowania w kontekście polityki publicznej. W stosunkach wewnątrzwspólnotowych, konkurencję podatkową należy uznać za zjawisko polegające na wykorzystywaniu różnych instrumentów techniki podatkowej dla rozwijania krajowej gospodarki i dobrobytu poprzez zwiększanie konkurencyjności rodzimej działalności gospodarczej lub przyciąganie inwestycji zagranicznych. Konkurencja podatkowa jest naturalną konsekwencją procesów globalizacji, gdyż w świecie rosnących ekonomicznych współzależności opodatkowanie wywiera coraz większy wpływ na decyzje inwestycyjne holdingów. Stanowi ona wyraz rozdźwięku między interesami pojedynczego państwa Unii Europejskiej a interesem całej Unii Europejskiej. Najczęściej granica pomiędzy szkodliwą a korzystną konkurencją podatkową jest trudna do wyznaczenia.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Gajewski, D. (2014) „Polityka podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 83-93. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Cerioni L., Szkodliwa konkurencja podatkowa, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” 2006, nr 9.
Collins M.H., Evasion and Avoidance of Tax at the International Level, International Bureau of Fiscal Documentation, “European Taxation” 1998, no. 9(28).
Dehejia V.H., Genschel P., Tax Competition in the European Union, “Politics&Society” 2009, no. 27.
Easson A., The Tax Competition Controversy, “Tax Notes International” 1999, no. 18.
Faes P., Scope and Meaning of Unacceptable Tax Avoidance Under Belgian Income Tax Law, “Tax Notes International” 1994, 17 października.
Fleischer-Michaelsen U., Denmark Makes Tax Avoidance More Difficult for Multinationals, “Journal of International Taxation” 1995, no. 4.
Ginsberg A.S., International Tax Planning. Offshore Finance Centres and the European Community, Deventer 1994.
Green R.A., The Future of Source-Based Taxation of the Income of Multinational Enterprises, “Cornell Law Review” 2003, no. 79.
Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2006.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 2004.
Kluzek M., Wpływ opodatkowania na inwestycje w warunkach rosnącej konkurencji podatkowej (materiały konferencyjne), Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2009.
Kraft G., Germany: Clasification of the Relationship between CFC Legislation and the General Abuse Doctrine, “European Taxation” 1998, no. 2.
Krawczyk L., Integracja a podatki, „Prawo Europejskie” 2002, nr 1.
Lipowski T., Konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia. Glosa, „Przegląd Prawa Gospodarczego” 2004, nr 11.
Melo G.M., Comment: Taxation in the Global Arena: Preventing the Erosion of National Tax Bases or Impinging on Territorial Sovereignty? (A Critique of the OECD’s Report: „Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue”), “Pace International Law Review” 2000, no. 12.
Pinto C., Tax Competition and EU Law, Kluwer Law International, The Hague–London–New York 2003.
Robin J.A., The Grand Illusion: A Neutral System for the Taxation of International Transactions, “Virginia Law Review” 2009, no. 75.
Spencer D.E., OECD Report Cracks Down on Harmful Tax Competition, “Journal of International Taxation” 2007, no. 9(7).
Sørensen P.B., International Tax Coordination: Regionalism Versus Globalism, “CESifo Working Paper Series” 2001, no. 483.
Utz S.G., Taxation Panel: Tax Harmonization and Coordination in Europe and America,“Connecticut Journal of International Law” 1994, no. 9.
van Hoorn jr. J., Tax Havens and Measures Against Tax Evasion and Avoidance in the E.E.C., Amsterdam 1995.
Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Ward D.A., Abuse of Tax Treaties, “Intertax” 2005, no. 4.
Ward J., United Kingdom: Juridical Responses to Tax Avoidance, “European Taxation” 2005, no. 1.