Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej

Autor

  • Michał Kaczmarski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2020.179.3

Słowa kluczowe:

automatyzacja procesów biznesowych, bot, NMVO, EMVS

Abstrakt

Robotic Process Automation, czyli automatyzacja procesów na podstawie botów, to atrakcyjna propozycja dla organizacji zainteresowanych przyspieszeniem rutynowych procesów gospodarczych oraz poprawą ich jakości poprzez algorytmizację. Automatyzowane procesy, przed ich robotyzacją, angażują zazwyczaj znaczne zasoby ludzkie oraz mnóstwo czasu. Dzięki robotyzacji ludzki potencjał może zostać uwolniony do realizacji bardziej kreatywnych zadań, skraca się czas wykonania rutynowych czynności, poprawia jakość danych, dzięki eliminacji błędów ludzkich, a tym samym jakość decyzji podejmowanych na ich podstawie.
Boty to roboty instalowane na komputerach fizycznych lub wirtualnych, zdolne do naśladowania ludzkiej aktywności w oprogramowaniu obsługiwanym wcześniej jedynie przez operatora - człowieka. Celem publikacji jest przede wszystkim przybliżenie czytelnikowi obszarów zastosowania botów w nauce i biznesie. W tekście zawarto również opis przypadku zastosowania botów w procesie detekcji wprowadzania do legalnego łańcucha dystrybucji leków sfałszowanych, jako swoisty proof of concept. Ten ostatni element, tj. monitoring łańcucha dystrybucji leków za pośrednictwem Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS) stanowi przedmiot badań oraz działalności zawodowej autora. Początkowo praca z tym systemem odbywała się bez zaangażowania robotów, jednak szybko okazało się, że wolumen danych nie pozwala na analizę opartą wyłącznie na działaniach człowieka. Ponadto czas analiz oraz formułowanie wniosków zajmowało zbyt wiele czasu, aby działania te można uznać za prewencję. Autor postanowił postawić hipotezę, że zaangażowanie robotów informatycznych pozwoli na eliminację powyższych ograniczeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Deloitte LLP [2015], From Brawn to Brains. The Impact of Technology on Jobs in the UK, dostęp 25.04.2020.
2. Deloitte LLP [2017], The Robots Are Ready. Are You? Untapped Advantage in Your Digital Workforce, dostęp 25.04.2020.
3. EMVO [2019], European Medicines Verification Organisation: Requirements for the European Medicines Verification System - URS Lite, dostęp 25.04.2020.
4. GS1 AISBL [2018], GS1 DataMatrix. Guideline Overview and Technical Introduction to the Use of GS1 Data Matrix. Release 2.5.1, Ratified, Jan, dostęp 25.04.2020.
5. Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające Dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach pro-duktów leczniczych stosowanych u ludzi.
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.
Strony internetowe
1. https://academic.oup.com/journals, dostęp 25.04.2020.
2. https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_0020_EMVS-URS-Lite_as-pu- blished.pdf, dostęp 25.04.2020.
3. https://healthtechmagazine.net/article/2020/01/what-does-robotic-process-automation-lo- ok-healthcare-perfcon, dostęp 21.07.2020.
4. https://www.allerin.com/blog/7-use-cases-of-rpa-in-the-healthcare-industry, dostęp 21.07.2020.
5. https://www.cambridge.org/core, dostęp 25.04.2020.
6. https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf, dostęp 25.04.2020.
7. https://www.i2econsulting.com/rpa-is-the-future-of-clinical-trials, dostęp 21.07.2020.
8. https://www.med-technews.com/features/a-marriage-of-convenience-how-rpa-is-closing- -the-gap-between/, dostęp 21.07.2020.
9. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robot- s-are-ready.pdf, dostęp 25.04.2020.
10. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/growth/articles/from-brawn-to-brains--the-impac- t-of-technology-on-jobs-in-the-u.html#, dostęp 25.04.2020.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-13

Jak cytować

Kaczmarski, M. (2020). Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (179), 43–56. https://doi.org/10.33119/SIP.2020.179.3

Numer

Dział

Dział główny