Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mateusz Biegajło

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza search funds jako nowej grupy inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce, która stanowi jednocześnie grupę potencjalnych inwestorów dla firm rodzinnych w obliczu braku sukcesji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowana została istotność firm rodzinnych w Polsce oraz skala problematyki braku sukcesji. Przedstawiona została również geneza powstania search funds, ich charakterystyka oraz cechy, które sprawiają, że w teorii ta grupa inwestorów jest niemal stworzona dla firm rodzinnych, w których brakuje rodzinnego następcy. W części empirycznej przedstawiono studium przypadku transakcji sprzedaży polskiej firmy rodzinnej na rzecz search fund, która do końca 2020 r. pozostawała pierwszą i jedyną transakcją search funds w Polsce. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że sprzedaż przedsiębiorstwa rodzinnego na rzecz search fund powinna na trwałe znaleźć się w katalogu możliwych form dezinwestycji właściciela firmy rodzinnej w obliczu braku sukcesji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Biegajło, M. (2022). Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 9-30. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2847
Dział
Dział główny

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Andrzejewski M. [2011], Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną, w: Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, red. Ł. Sułkowski, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
2. A Primer on Search Funds, A Practical Guide to Entrepreneurs Embarking on a Search Fund [2013], Stanford Graduate School of Business, Stanford.
3. Badanie firm rodzinnych 2016, firmy rodzinne w obliczu zmian [2016], PWC i Instytut Biznesu Rodzinnego, https://www.pwc.pl/pl/pdf/firmy-rodzinne-raport-pwc-2016.pdf
4. Bednarski D. [2018], Przyszłość mojej firmy, Kunkle Poligrafia, Poznań.
5. Bernard B. [1975], The Development of Organization Structure in the Family Firm, „Journal of General Management”, vol. 3.
6. Bilicka M., Ratajczyk M., Szymkowiak R., Walczak D. [2018], Zmiana warty, Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie, PragmatIQ, Poznań.
7. Center for Private Equity and Entrepreneurship [2005], Note on Search Fund, Tuck School of Business at Dartmount.
8. Chrisman J. J., Chua J. H., Litz R. A. [2004], Comparing the Agency Costs of Family and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 28 iss. 4.
9. Davis M. H. [1983], Measuring Individual Differences in Empathy: Evidence for a Multidimensional Approach, „Journal of Personality and Social Psychology”, 44 (1).
10. Dennis J., Laseca E. [2016], The Evolution of Entrepreneurship through Acquisition, University of Chicago Booth School of Business. Chicago.
11. DeTienne D., Cardon M. [2012], Impact of Founder Experience on Exit Intentions, „Small Business Economics”, t. 28, nr 4.
12. Dodson D., Kelly P., Grousbeck H. I., Luther J., Rosenthal S. [2013], Search Funds – 2013: Selected Observations, Stanford Graduate School of Business, Stanford.
13. Dźwigoł-Barosz M. [2019], Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 52/1.
14. Filipczak S. [2018], Giełda dla firm rodzinnych: Pozyskiwanie kapitału i zarządzanie majątkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15. Frishkoff P. A. [1995], Understanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University, Family Business Program.
16. Handler W. C. [1989], Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses, „Family Business Review”, nr 2.
17. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. [2004], Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
18. Kayser G., Wallau F. [2002], Industrial Family Businesses in Germany-situation and Future, „Family Business Review”, vol. 15, iss. 2.
19. Kelly P., Dodson D., Grousbeck H. I., Pohlmeyer S., Rosenthal S. [2016], 2016 Search Fund Study: Selected Observations, Stanford Graduate School of Business, Stanford.
20. Kelly P., Grousbeck H. I., Yoder A., Rosenthal S. [2018], 2018 Search Fund Study: Selected Observation, Stanford Graduate School of Business, Stanford.
21. Kelly P., Heston S. [2020], 2020 Search Fund Study: Selected Observations, Stanford Graduate School of Business, Stanford.
22. Klein S. B. [2000], Family Business in Germany: Significance and Structure, „Family Business Review”, t. 13, nr 3.
23. Klimek J. [2016], Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
24. Kolarova L., Kelly P., Dávila A., Johnson R. [2020], International Search Funds – 2020: Selected Observations, IESE Business School, https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0603‑E.pdf
25. Kolarova L., Kelly P., Dávila A., Johnson R. [2018], International Search Funds – 2018: Selected Observations, IESE Business School, https://awaytolearn.iese.edu/wp-content/uploads/2018/09/2018‑Intl-Search-Fund-Study.pdf
26. Kolarova L., Kelly P., Dávila A., Johnson R. [2016], International Search Funds – 2016: Selected Observations, IESE Business School, https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0415‑E.pdf
27. Kolarova L., Kelly P., Dávila A., Johnson R. [2013], International Search Funds – 2013: Selected Observations, IESE Business School, https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0342‑E.pdf
28. Koładkiewicz I., Wojtyra M. [2016], Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges, „Problemy Zarządzania”, vol. 14, nr 3 (62), t. 2.
29. Kowalewska A. [2009], Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
30. Lewandowska A., Andrzejczak P., Stradomski M. [2017], Narodziny firmy rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań.
31. Lewandowska A., Tylczyński Ł. [2017], Barometr sukcesyjny – ścieżki kariery pokolenia Next Generation w polskich firmach rodzinnych, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań.
32. Lewandowska A., Węcek-Janka E., Hadyś-Nowak A., Wojewoda M., Tylczyński Ł. [2016], Firma rodzinna to marka, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań.
33. Lipman F. [2018], Business Exit Strategy. Family-Owned and Other Business, World Scientific Publishing, New Jersey.
34. McConaughy D. L., Walker M. C., Henderson Jr. G. V., Mishra C. S. [1998], Founding Family Controlled Firms: Efficiency and Value, „Review of Financial Economics”, t. 7.
35. Skowrońska A., Zakrzewski R. [2020], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
36. Sosnowski T. [2014], Dezinwestycje funduszy Private Equity metodą IPO, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
37. Stem M. H. [1986], Inside the Family-Held Business, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
38. Szelągowska A. [2012], Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa.
39. Winnicka-Popczyk A. [2016], Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
40. Zajkowski R. [2018], Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia, C. H. Beck, Warszawa.
Materiały internetowe
1. https://mwi.com.pl/pl/index.html
2. https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/ces/research/search-funds
3. https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/
4. https://www.kcapital.pl/
5. https://www.pb.pl/search-fund-rozwiazuje-problem-sukcesji-940544
6. https://www.stability.pl/