Kwestia wdrożenia zestawów MLHV-HCT-HCV/SEC w Polsce

Autor

  • Jarosław Brach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.6

Słowa kluczowe:

zestawy klasy HCT-HCV/SEC, pojazdy MET/MEV i MET-City

Abstrakt

W artykule przedstawiono celowość wprowadzenia w polskich warunkach megawydłużonych zestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, nazywanych HCT-HCV/SEC. Autor przeanalizował, czy istnieje w naszym kraju ekonomiczny, użytkowy i ekologiczny sens wprowadzenia zestawów tego rodzaju, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces ich wprowadzania oraz jakie mogą towarzyszyć temu podstawowe szanse i zagrożenia. Temat ten został podjęty, gdyż w krajowym piśmiennictwie w tej sferze istnieje dotąd niemal całkowita luka badawcza, a jest to tematyka ważna z biznesowego i ekologicznego punktu widzenia. Artykuł w pierwszej części bazuje głównie na opracowaniach i informacjach pochodzących ze skandynawskich i holenderskich instytucji badawczych, uczelni wyższych, interesariuszy, przewoźników oraz instytucji nadzorujących drogi. Uzupełniają to dane badawcze udostępnione przez włączony w te wdrożenia koncern Volvo Trucks. Część druga artykułu opiera się zaś na studium przygotowanym przez autora w 2019r. na rzecz Scanii Polska, dotyczącym tego, czy polscy przewoźnicy w kraju i za granicą mogą już używać zestawów klasy SEC. Odpowiedź jest twierdząca, a w artykule wskazano elementy przemawiające za takim rozwiązaniem. Artykuł zawiera też autorskie koncepcje wdrożenia cięższych leśnych zestawów kategorii MET/MEV i cięższych miejskich pojazdów klasy BET Miasto – City.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akty prawne
1. Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Wydawnictwa zwarte
1. Brach J. [2019], Możliwość wdrożenia w Polsce zestawów MLHV-SEC, maszynopis na prawach rękopisu wykonany dla Scania Polska, dokument wewnętrzny, lipiec.
2. Brach J. [2021a], Ekologiczne i ekonomiczne podniesienie efektywności przewozów poprzez wdrożenie zestawów klasy MLHV-SEC, w: Mobilność i zrównoważony transport. Poszukiwanie rozwiązań, red. A. Gozdek, „Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński”, vol. 1314, nr 1240.
3. Brach J. [2021b], Ekonomiczne i technologiczne aspekty zastosowania megadługich i ciężkich zestawów drogowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
4. Jankiewicz J., Czermański E., Cirella G.T. [2021], Innovative Last Mile Solutionsto Strengthen Combined Transport, Activity: wp 4.1. Version: Final 2.0, date: 4/01/2021, https://www.combine-project.com/sites/default/files/content/resource/files/4.1_combine_final_report_2_0.pdf; https://www.researchgate.net/publication/348236021_Innovative_last_mile_solutions_to_strengthen_combined_transport, dostęp: 21.12.2021.
5. Lindqvist D., Salman M. [2019], System Analysis of High Capacity Transports/ Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden, Graduate Business School of Business, Economics And Law Department of Business Administration at the School of Business, Economics and Law – University of Gothenburg.

Artykuły prasowe
1. ACEA [2019], High Capacity Transport Smarter Policies for Smart Transport Solutions, https://www.acea.auto/files/ACEA_Paper-High_Capacity_Transport.pdf, dostęp: 22.07.2021.
2. Cider L., Jarlsson H., Larsson L. [2018], Duo Trailer an Innovative Transport Solution Co-Optimizing Multi Vehicle, https://duo2.nu/?page_id=221&lang=en,Lcombinations HVTT15: Rotterdam, Holandia, 2–5 października, https://hvttforum.org/wp-content/uploads/2019/11/Larsson-DUO-TRAILER-AN-INNOVATIVE-TRANSPORT-SOLUTION.pdf, dostęp: 20.06.2021.
3. Cider L., Larsson L. [2019], HCT-DUO2-project Gothenburg-Malmoe in Sweden, https://duo2.nu/?page_id=221&lang=en, dostęp: 20.06.2021.
4. Meer I. van der [2020], Nederlandse proef met Super EcoCombi, http://magazine.bigtruck.nl/02–2020/nederlandse-proef-met-super-ecocombi/, dostęp: 21.07.2021.

Materiały wewnętrzne Volvo Trucks
1. Snart rullar riktigt långa lastbilar på Sveriges vägar, https://closer.lindholmen.se/nyheter/snart-rullar-riktigt-langa-lastbilar-pa-sveriges-vagar, dostęp: 26.05.2022.
2. https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/press-releases/press-release-detail-page.html/4061921-https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/press-releases/pressrelease-detail-page.html/3864238-scania-introduces-disengageable-tandem-axle, dostęp: 22.07.2022.

Materiały internetowe
1. https://duo2.nu/, dostęp: 20.06.2021

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Brach, J. (2023). Kwestia wdrożenia zestawów MLHV-HCT-HCV/SEC w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 111–134. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.6

Numer

Dział

Dział główny