Koncepcja wprowadzenia w miastach pojazdów klasy City-HCT – założenia, obszary wdrożenia, zasadnicze wyzwania i korzyści

Autor

  • Jarosław Brach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.9

Słowa kluczowe:

zestawy klasy City-HCT-HCV, pojazdy MET/MEV i MET-City

Abstrakt

W artykule autor poruszył tematykę wprowadzania w miastach, głównie tych większych, pojazdów klasy City-HCT/HCV. Są to pojazdy solo lub zestawy o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej. Zagadnienie to prezentowane jest jako nowe, chociaż w Holandii wieloosiowe mega wielotonowe podwozia są już eksploatowane z powodzeniem od lat. Obecnie intensywne prace ukierunkowane na implementację tego rozwiązania są prowadzone w Szwecji. Zasadniczy cel tego wdrażania polega na redukcji ruchu ciężarówek w miastach, co ma skutkować mniejszym zatłoczeniem na drogach oraz obniżeniem hałaśliwości, zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych. W tym artykule autor analizuje, czy wprowadzenie tej koncepcji wykazuje sens oraz przedstawia swoją własną wizję w tym zakresie. Artykuł, ze względu na brak polskich badań w tej dziedzinie, powstał na podstawie głównie dostępnej literatury zagranicznej, przede wszystkim szwedzkiej, w tym wyników dokonywanych tam testów oraz licznych rozważań teoretycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Brach J. [2019], Możliwość wdrożenia w Polsce zestawów MLHV-SEC, maszynopis na prawach rękopisu wykonany dla Scania Polska, dokument wewnętrzny, lipiec.

Brach J. [2021b], Ekologiczne i ekonomiczne podniesienie efektywności przewozów poprzez wdrożenie zestawów klasy MLHV-SEC, w: Gozdek A. (red.), Mobilność i zrównoważony transport. Poszukiwanie rozwiązań, red. A. Gozdek, „Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński”, vol. 1314, nr 1240.

Brach J. [2021a], Ekonomiczne i technologiczne aspekty zastosowania megadługich i ciężkich zestawów drogowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Brach J. [2022a], Kwestia wdrożenia zestawów MLHV-SEC w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy”, nr 187, Warszawa.

Brach J. [2022b], Ekonomiczno-ekologiczny wpływ wdrożenia zestawów drogowych klasy MLHV-SEC/HCT-HCV na łańcuchy dostaw przy przewozach general cargo, „Economics and Organization of Logistics”, no. 7 (2), SGGW, Warszawa.

Brach J. [2022c], 5‑osiowe wywrotki klasy HCT do obsługi dostaw miejskich, cz. 1, https://www.auto-motor-i-sport.pl/ciezarowki-i-autobusy/5‑osiowe-wywrotki-klasy-HCT-do-obslugi-dostaw-miejskich-Cz-1,47108,1, cz.2, https://www.auto-motor-i-sport.pl/ciezarowki-iautobusy/5‑osiowe-wywrotki-klasy-HCT-do-obslugi-dostaw-miejskich-Cz-2,47109,1 (dostęp:11.12.2022).

Cederstav F., HCT city project in Sweden – an overview, RISE, https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/hct_22_oct.pdf, https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2022–10/nordic-hct-conference-2022‑powerpoint.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Frimann Mortensen M., Learnings from Denmark, Danish Road Directorat, https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2022–10/nordic-hct-conference-2022‑powerpoint.pdf (dostęp:11.11.2022)

Lahti O., City HCT experiences in Helsinki, https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2022–10/nordic-hct-conference-2022‑powerpoint.pdf (dostęp: 11.11.2022).

Segerborg-Fick A., HCT City – a pilot study in real life, Utvecklingsledare, Ecoloop, https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/hct_22_oct.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Segerborg A., Larsson L., Olsson E. [2020], HCT (High Capacity Transport) City – ökad energieffektivitet med minskat CO2‑utsläpp i staden, Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem – FFI – 2019-06-11, Projektnr: 2019-03096, 30 września 2020.

Materiały internetowe

https://www.lindholmen.se/sv (dostęp: 11.06.2022).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Brach, J. . (2024). Koncepcja wprowadzenia w miastach pojazdów klasy City-HCT – założenia, obszary wdrożenia, zasadnicze wyzwania i korzyści. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 151–168. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.9 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny