Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?

Autor

  • Anna Kieszkowska-Grudny Minds of Hope w Warszawie – Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.7

Słowa kluczowe:

starzenie się społeczeństwa, zdrowie, opieka zdrowotna, koordynowana opieka zdrowotna, zintegrowana opieka zdrowotna

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa, rosnące potrzeby medyczne i ograniczone zasoby, a także szybko postępujący rozwój technologii medycznych to wyzwania, przed którymi stają systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Koordynowana opieka zdrowotna, funkcjonująca na świecie w ponad 100 różnych koncepcjach, to sposób zarządzania i realizacji świadczeń medycznych, zapewniający uzyskanie ciągłości i kompleksowości diagnostyki i leczenia, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżeniu
kosztów. W Polsce koordynacja usług medycznych dopiero od niedawna cieszy się zainteresowaniem, a ograniczone nakłady na służbę zdrowia czynią z niej ciekawą opcję poprawy dostępu do nowoczesnych  form świadczeń medycznych przy lepszej kontroli i sprawniejszym zarządzaniu kosztami oraz optymalizacji nakładów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Barnett K. et al., Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study, „Lancet” 2012; 380 (9836): 37–43.
2. van den Berg M. J., Loenen van T., Wester G. P., Accessible and continuous primary care may help reduce rates of emergency department use. An international survey in 34 countries, „Family Practice” 2016; 33 (1): 42–50.
3. von Bertalanffy L., General System theory: foundations, development, applications. Revised edition, Penguin University Books, London 1969.
4. Coleman K. et al., Evidence on the Chronic Care Model in the new millennium, „Health Affairs” 2009; 28 (1): 75–85.
5. D’Amour D. et al., The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks, „Journal of Interprofessional Care” 2005; 19 (Suppl 1): 116–131.
6. Goodwin N., Alonso A., Understanding integrated care: the role of information and communication technology [w:] Achieving Effective Integrated E-Care Beyond the Silos, I. Meyer (ed.), Medical Information Science Reference, Hershey 2014: 63–82.
7. Haggerty J. L. et al., Management Continuity from the Patient Perspective: Comparison of Primary Healthcare Evaluation Instruments, „British Medical Journal” 2003; 327 (7425): 1219– 1221.
8. Ham C. et al., Hospital bed utilisation in the NHS, Kaiser Permanente, and the US Medicare programme: analysis of routine data, „BMJ” 2003; 327 (7426): 1257.
9. Hansen J., Living in a country with a strong primary care system is beneficial to people with chronic conditions, „Health Affairs” 2015; 34 (9): 1531–1537.
10. Lemmens K. M., Nieboer A. P., Huijsman R., A systematic review of integrated use of disease-management interventions in asthma and COPD, „Respiratory Medicine” 2009; 103 (5): 670–691.
11. Leutz W. N., Five laws for integrating medical and social services: lessons from the United States and the United Kingdom, „Milbank Quarterly” 1999; 77 (1): 77–110.
12. van der Linden B., The birth of integration, explorative studies on the development and implementation of transmural care in the Netherlands, 1994–2000, Utrecht University, Utrecht 2001.
13. van Loenen T. et al., Organizational aspects of primary care related to avoidable hospitalization: a systematic review, „Family Practice” 2014; 31 (5): 502–516.
14. Mercier G. et al., Geographic variation in potentially avoidable hospitalizations in France, „Health Affairs” 2015; 34 (5): 836–843.
15. Ouwens M., Wollersheim H., Hermens R., Hulscher M., Grol R., Integrated care programmes for chronically ill patients: a review of systematic reviews, „International Journal for Quality in Health Care” 2005; 17 (2): 141–146.
16. Primary care and public health: exploring integration to improve population health, The National Academies Press, Washington 2012.
17. Valentijn P. et al., Understanding integrated care: a comprehensive conceptual framework based on the integrative functions of primary care, „International Journal of Integrated Care” 2013; 13: e010.
18. Vos T. et al., Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, „Lancet” 2015; 386 (9995): 743–800.
Materiały internetowe
1. GUS, Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Zdrowie osób starszych w Polsce w świetle badań statystyki publicznej, 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60‑struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html [dostęp: 11.2017].
2. GUS, Rocznik Demograficzny 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html [dostęp: 12.2017].
3. GUS, Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle badania EHIS 2014, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-zachowania-zdrowotne-mieszkancow-polski-w-swietle-badania-ehis-2014,10,1.html [dostęp: 11.2017].
4. Komenda Główna Policji, Wybrane statystki, zamachy samobójcze, 2013–2016, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122324, Zamachy-samobojcze-od-2013‑roku.html [dostęp: 11.2017].
5. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Projekt pozakonkursowy pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, Warszawa 2015, https://akademia.nfz.gov.pl/ook/ [dostęp: 11.2017].
6. Montefiore Medical Center, About us, 2018, http://www.montefiore.org/about [dostęp: 07.2018].
7. NFZ, Podstawowa opieka zdrowotna i profilaktyka w podstawowej opiece zdrowotnej w Europie, 2016, www.nfz.pl [dostęp: 11.2017].
8. NFZ, Spotkanie otwierające w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Warszawa 2016, http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/spotkanie-i-warsztaty-dotyczace-organizacji-opieki-koordynowanej-ook,6838.html [dostęp: 11.2017].
9. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów,
10.10.2017, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/114488/Zestawienie-nr-02.pdf [dostęp: 11.2017].
10. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zabezpieczenie Społeczeństwa Polskiego w Świadczenia Pielęgniarek I Położnych, 2017, http://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf [dostęp: 11.2017].
11. Najwyższa Izba Kontroli, Realizacja Zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 Roku. KZD.430.005.2017; Nr ewid. 157/2017/P/17/056/KZD, 2017, https://www.nik.gov.pl/plik/id,15437, vp,17919.pdf [dostęp: 11.2017].
12. OECD, Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2017, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017‑en [dostęp: 11.2017].
13. Shaw S., Rosen R., Rumbold B., What is integrated care? Research report, „Nuffield Trust” 2011, s. 13, https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017–01/what-is-integrated-care-report-web-final.pdf [dostęp: 11.2017].
14. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision, 2017, (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/[dostęp: 11.2017].
15. World Health Organisation, WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016–2026, 2015, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/180984/1/WHO_HIS_SDS_2015.20_eng.pdf?ua=1 [dostęp: 11.2017].

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Kieszkowska-Grudny, A. (2019). Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 93–108. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.7

Numer

Dział

Dział główny