Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej

Autor

  • Dominik Boniecki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.3

Słowa kluczowe:

linie lotnicze, sojusze lotnicze, kooperencja, Unia Europejska

Abstrakt

Wzrost oferty przewozowej dokonany w drugiej dekadzie XXI w. przez przewoźników lotniczych posiadających siedziby w Unii Europejskiej spowodował zatarcie nie tylko różnic między modelami biznesowymi operatorów lotniczych, lecz także zanik klarownego rozróżnienia relacji łączących towarzystwa lotnicze: partnerstwa lub konkurencji.
Celem artykułu jest przedstawienie układu przestrzennego głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Zbadano czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie. Oszacowano też możliwe kierunki rozwoju przedmiotowego zjawiska w Europie w najbliższych latach. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku: konsolidacja kapitałowa
przewoźników nasila strumienie konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej grupy kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich związków nie zawarły.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Buillaume-Burghouwt G., Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport Planning, Ashgate 2007.
2. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
3. Cygler J., Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw [w:] Cygler J. i in., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
4. Doganis R., The Airline Business in the 21st century, Routledge 2005.
5. Holloway S., Straight and Level. Practical Airline Economics, 3 rd Edition, Ashgate 2008.
6. Hoszman A., Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 1 (144).
7. Lazzarini S. G., The Transition from Alliance Networks to Multilateral Alliances in the Global Airline Industry, „Brazilian Administration Review” 2008, 5 (1), s. 19–36.
8. Marciszewska E., Kooperencja w sektorze lotniczym w świetle procesów deregulacji i globalizacji [w:] Cygler J. i in., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
9. Pels E., Airport economics and policy: efficiency, competition, and interaction with airlines, Thela Thesis, Vrije Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2000.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Boniecki, D. (2019). Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 31–42. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.3

Numer

Dział

Dział główny