Przedsiębiorczość technologiczna: istota, znaczenie, wybrane kierunki badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.6

Słowa kluczowe:

innowacje technologiczne, przedsiębiorczość technologiczna, uwarunkowania rozwoju, nurty nauk o zarządzaniu, systematyczny przegląd literatury

Abstrakt

W artykule przedstawiono definicje i cechy charakterystyczne dla przedsiębiorczości technologicznej. Wskazano, że przedsiębiorczość technologiczna jest badana pod kątem nurtów występujących w naukach o zarządzaniu, m.in. kształtujących – teorii przedsiębiorczości i teorii innowacji oraz warunkujących jej rozwój – dynamicznych umiejętności organizacyjnych, teorii zasobowej, teorii wiedzy, teorii behawioralnej itp.
Opracowanie podejmuje problematykę uwarunkowań i ich znaczenia w przedsiębiorczości technologicznej. Wskazuje, jak zmiany uwarunkowań globalnego rynku doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych sposobów na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest przedsiębiorczość technologiczna.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Bamford D. R., Forrester P. L., Managing Planned and Emergent Change Within an Operations Management Environment, „International Journal of Operations & Production Management” 2003, vol. 23, iss. 5, doi 10.1108/01443570310471857
2. Beckman C., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopolan N., Technology Entrepreneurship, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, no. 2.
3. Bingham C., Haleblian J., How Firms Learn Heuristics: Uncovering Missing Components of Organizational Learning, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1132
4. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
5. Fritsch M., Cooperation in Regional Innovation Systems, „Regional Studies” 2001, no. 35 (4).
6. Gaba V., Bhattacharya S. Aspirations, Innovation, and Corporate Venture Capital: A Behavioral Perspective, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1133
7. Gregoire D., Shepherd D., Technology-market Combinations and the Identification of Entrepreneurial Opportunities: An Investigation of the Opportunity-individual Nexus, „Academy of Management Journal” 2012, no. 4.
8. Katila R., Chen E., Piezunka H., All the Right Moves: How Entrepreneurial Firms Compete Effectively, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, nr 6/2.
9. Kordel P., Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 356.
10. Ławecki M., Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 73.
11. Motyka A., Zakres i korzyści rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2015, nr 16.
12. Panteli N., Sockalingam S., Trust and Conflict Within Virtual Inter-organizational Alliances: A Framework for Facilitating Knowledge Sharing, „Journal Decision Support Systems” 2005, vol. 39, iss. 4.
13. Powell W. W., Sandholtz K. W., Amphibious Entrepreneurs and the Emergence of Organizational Forms, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1129
14. Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
15. Pyka A., Kuppers G., Innovation Networks: Theory and Practice, Edward Elgar Publishing Limited, Chentelham 2002.
16. Rezazadeh A. Nobari N., Antecedents and Consequences of Cooperative Entrepreneurship: A Conceptual Model and Empirical Investigation, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2017, 9 August, in press, doi: DOI 10.1007/s11365-017-0470–7
17. Ribeiro-Soriano D., Urbano D., Overview of Collaborative Entrepreneurship: An Integrated Approach Between Business Decisions and Negotiations, „Group Decision and Negotiation” 2009, 18 (5).
18. Rindova V. P., Yeow A., Martins L. L., Faraj S., Partnering Portfolios, Value-creation Logics, and Growth Trajectories: A Comparison of Yahoo and Google (1995 to 2007), „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1131
19. Rostek K., Skala A., Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce w kontekście KET, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 1.
20. Rostek K., Skala A., Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 281.
21. Staniec I., Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 419, Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy.
22. Stawasz E., Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 265, nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 8.
23. Sushil, Enterprise Flexibility, „Global Journal of Flexible Systems Management” 2001, vol. 2, no. 4.
24. Świadek A., Wiśniewska J. Współpraca przedsiębiorstw, a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015.
25. Wściubiak Ł., Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 193.
26. Wściubiak Ł., Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, „Przedsiębiorczość–Edukacja” 2015, nr 11.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Staniec, I., Klimczak, K. M., Machowiak, W., & Shachmurove, Y. (2019). Przedsiębiorczość technologiczna: istota, znaczenie, wybrane kierunki badań. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 101–112. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.6

Numer

Dział

Dział główny