Pomiar społecznego wpływu badań: dążymy do ilościowego określenia wpływu społecznego

Autor

  • Iwona Staniec Politechnika Łódzka
  • Mateusz Sowa Politechnika Łódzka

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2024.196.15

Słowa kluczowe:

ocena badań, komunikacja naukowa, wpływ społeczny, pomiar wpływu społecznego, ilościowe mierniki

Abstrakt

Pytanie: Czy istnieją właściwe ilościowe wskaźniki decydujące o wpływie społecznym badań naukowych? zainicjowało powstanie tej pracy. W pracy wykorzystano desk research celem przedstawienia danych zastanych, tzn. dotychczasowych badań, aktualnego stanu wiedzy, polityk obowiązujących na uczelniach dotyczących podejścia do ilościowego pomiaru wpływu społecznego. Przedstawiony przegląd pokazuje możliwe metody i problemy pomiaru społecznego wpływu badań, opisuje znaczenie studium przypadków i różnych podejść w procesie pomiaru wpływu społecznego. Przegląd ten wskazuje, że powinno rozpoczynać się badania naukowe od identyfikacji wpływu społecznego i skupiać się na właściwym podejściu do pomiaru wpływu społecznego. Wykazano, że wnioski na podstawie danych ilościowych w ocenie badań naukowych należy wyciągać z dużą ostrożnością i powinny one być zawsze uzupełniane opisem jakościowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Grant, J., Brutscher, P.‑B., Kirk, S. E., Butler, L., Wooding, S. (2010). Capturing Research Impacts: A Review of International Practice. Documented Briefing. Cambridge: RAND Corporation.

Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., Duran, X. (2002). Measuring Third Stream Activities Final Report to the Russell Group of Universities. SPRU: University of Sussex.

Ofir, Z., Schwandt, T., Duggan, C., McLean, R. (2016). Research Quality Plus (RQ+): a holistic approach to evaluating research. Ottawa: IDRC. http://hdl.handle.net/10625/56528.

Artykuły naukowe

Alomoto, W., Niñerola, A., Pié, L. (2022). Social Impact Assessment: A Systematic Review of Literature, Social Indicators Research, 161 (1), 225–250. DOI: 10.1007/S11205-021-02809-1/FIGURES/7.

Bornmann, L. (2012). Measuring the societal impact of research: research is less and less assessed on scientific impact alone--we should aim to quantify the increasingly important contributions of science to society, EMBO reports, 13 (8), s. 673–676. DOI: 10.1038/embor.2012.99.

Bornmann, L. (2013). What is societal impact of research and how can it be assessed? a literature survey, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (2), s. 217–233. DOI: 10.1002/asi.22803.

Bozeman, B., Sarewitz, D. (2011). Public Value Mapping and Science Policy Evaluation, Minerva, 49 (1), s. 1–23. DOI: 10.1007/S11024-011-9161-7/TABLES/2.

Brandão, A. S., Santos, J. M. R. C.A. (2023). On the societal impact of publicly funded Circular Bioeconomy research in Europe, Research Evaluation, 32 (2), s. 441–457. DOI: 10.1093/RESEVAL/RVAD002.

Cruz Rivera, S., Kyte, D. G., Aiyegbusi, O. L., Keeley, T. J., Calvert, M. J. (2017). Assessing the impact of healthcare research: A systematic review of methodological frameworks, PLOS Medicine, 14 (8), e1002370. DOI: 10.1371/JOURNAL.PMED.1002370.

Donovan, C. (2011). State of the art in assessing research impact: introduction to a special issue, Research Evaluation, 20 (3), s. 175–179. DOI: 10.3152/095820211X13118583635918.

Ernø-Kjølhede, E., Hansson, F. (2011). Measuring research performance during a changing relationship between science and society, Research Evaluation, 20 (2), s. 130–142. DOI: 10.3152/095820211X12941371876544.

Hudson, P. (2021). Mariana Mazzucato: Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Society, 58 (4), s. 324–327. DOI: 10.1007/S12115-021-00619–2.

Martin, B. R. (2011). The Research Excellence Framework and the ‘impact agenda’: are we creating a Frankenstein monster?, Research Evaluation, 20 (3), s. 247–254. DOI: 10.3152/095820211X13118583635693.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, Industrial and Corporate Change, 27 (5), s. 803–815. DOI: 10.1093/ICC/DTY034.

Morgan Jones, M., Manville, C., Chataway, J. (2022). Learning from the UK’s research impact assessment exercise: a case study of a retrospective impact assessment exercise and questions for the future, Journal of Technology Transfer, 47 (3), s. 722–746. DOI: 10.1007/S10961-017-9608-6.

Nightingale, P., Scott, A. (2007). Peer review and the relevance gap: Ten suggestions for policy-makers, Science and Public Policy, 34 (8), s. 543–553. DOI: 10.3152/030234207X254396.

Pedersen, D. B., Grønvad, J. F., Hvidtfeldt, R. (2020). Methods for mapping the impact of social sciences and humanities – A literature review, Research Evaluation, 29 (1), s. 4–21. DOI:10.1093/RESEVAL/RVZ033.

Smith, R. (2001). Measuring the social impact of research, BMJ, 323 (7312), s. 528–528. DOI: 10.1136/bmj.323.7312.528.

Sørensen, O. H., Bjørner, J., Holtermann, A., Dyreborg, J., Sørli, J. B., Kristiansen, J., Nielsen, S. B. (2022). Measuring societal impact of research – Developing and validating an impact instrument for occupational health and safety, Research Evaluation, 31 (1), s. 118–131. DOI: 10.1093/reseval/rvab036.

Tahamtan, I., Bornmann, L. (2020). Altmetrics and societal impact measurements: Match or mismatch? A literature review, El Profesional de la Información, 29 (1), s. 1699–2407. DOI: 10.3145/epi.2020.ene.02.

Theodoraki, C., Messeghem, K., Rice, M. P. (2018). A social capital approach to the development of sustainable entrepreneurial ecosystems: an explorative study, Small Business Economics, 51 (1), s. 153–170. DOI: 10.1007/s11187-017-9924-0.

Van Der Meulen, B., Rip, A. (2000). Evaluation of societal quality of public sector research in the Netherlands, Research Evaluation, 9 (1), s. 11–25. DOI: 10.3152/147154400781777449.

Zakrzewska-Bielawska, A., Flaszewska, S., Grębosz-Krawczyk, M., Staniec, I. (2023). Raport z badań nt. Wzmocnienia potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego – waloryzacja wiedzy na poziomie regionalnym przygotowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Materiały internetowe

Kocmi, T., Zouhar, V., Federmann, C., Post, M., Zürich, E. (2024). Navigating the Metrics Maze: Reconciling Score Magnitudes and Accuracies, https://arxiv.org/abs/2401.06760v1 (dostęp: 1.03.2024).

Komisja Europejska (2022). Zalecenie 2022/2415 w sprawie zasad przewodnich w odniesieniu do waloryzacji wiedzy, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/zalecenie-2022-2415‑wsprawie-zasad-przewodnich-w-odniesieniu-do-waloryzacji-72090807 (dostęp: 01.03.2024).

Research Excellence Framework – UKRI. (2023, grudzień 20). UK Research and Innovation, https://www.ukri.org/who-we-are/research-england/research-excellence/research-excellenceframework/(dostęp: 01.03.2024).

Vught, F. A. van, Ziegele, F. (2011). U-Multirank: design and testing the feasability of a multidimensional global university ranking: final report, Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment,https://research.utwente.nl/en/publications/u-multirankdesign-and-testing-the-feasability-of-a-multidimensio.

Opublikowane

2024-06-03 — zaktualizowane 2024-07-02

Jak cytować

Staniec, I., & Sowa, M. (2024). Pomiar społecznego wpływu badań: dążymy do ilościowego określenia wpływu społecznego. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (196). https://doi.org/10.33119/SIP.2024.196.15

Numer

Dział

Dział główny